fbpx

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

De Wki vanaf 1 april 2024 van kracht

Hoe was het voor 1 april 2024?
De incassobranche was altijd een zogenoemd vrij beroep waar geen kwaliteitseisen aan werden gesteld. Iedereen zonder specifieke eisen kon een incasso-bureau inschrijven bij de Kamer van Koophandel en aan de slag gaan. Dit is per 1 April 2024 gewijzigd door inwerkingtreding van de nieuwe wet Wki.

Hoe is het vanaf 1 april 2024?
Vanaf 1 april 2024 treed de Wet Kwaliteit incasso-dienstverlening (Wki) in werking. Nieuwe incassodienstverleners moeten vanaf voornoemde datum aan de kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. Incassodienstverleners welke voor deze datum reeds actief zijn als incassodienstverlener hebben 1 jaar na dato de tijd om aan de kwaliteitseisen te voldoen en zich alsnog te registreren.

Wie ziet toe op naleving van de Wki?
De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat verscherpt toezicht houden op naleving van deze wet en kan handhaven wanneer een incassodienstverlener zich niet aan de regels houdt.

Wat houdt de nieuwe wet in?
Deze wet introduceert strikte regels en normen voor incassobureaus en andere partijen betrokken bij incassodiensten. Enkele relevante overwegingen om zaken te doen met een geregistreerd incassobureau:

 1. Betrouwbaarheid van het incassobureau:
  • Het is essentieel om te werken met een betrouwbaar incassobureau. Een incasso-dienstverlener welke reeds werkt volgens wet en regelgeving en een gedragscode hanteert.
  • Daarnaast zijn er incassobureaus welke eveneens voldoen aan strenge normen en hebben een eigen keurmerk van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen (NVI). 
  • Het keurmerk waarborgt aspecten zoals ethiek, integriteit, transparantie, klachtenafhandeling en financiële stabiliteit.
  • Een jaarlijkse audit controleert of het incassobureau aan deze eisen voldoet.

 2. Juridische kennis en werkwijze:
  • Een malafide incassobureau mist vaak de benodigde juridische kennis. Als een opdracht-gever een incassovordering betwist, moet het incassobureau reageren op de aangedragen redenen.
  • Een ervaren incassobureau weet hoe ze debiteuren op een effectieve manier moet benaderen.

 3. Transparantie en tarieven:
  • Kies een incassobureau met een transparante werkwijze om verrassingen te voorkomen.
  • Sommige incassobureaus kunnen onduidelijk zijn over tarieven en kosten.

 4. Overige certificeringen en licenties:
  • Naast het NVI-keurmerk zijn er internationale ISO-normeringen die de kwaliteit van bedrijfsvoering aangeven.
  • Voor bepaalde vorderingen zijn specifieke licenties vereist, bijvoorbeeld voor vorderingen onder de Wet Financieel Toezicht (WFT). 

Mag er na 1 april 2025 nog zaken worden gedaan met een niet gecertificeerd incassobureau?
Het is na 1 april 2025 niet toegestaan uw vordering ter incasso uithanden te geven aan een incassodienstverlener welke niet beschikt over een registratie. Niet alleen de incassodienstverlener is op dat moment in overtreding maar ook voor een opdrachtgever is dit niet zonder gevolgen.

Wat zijn de gevolgen?
Een opdrachtgever die vanaf 1 april 2025 zaken doet met een niet-gecertificeerd incassobureau  loopt risico’s, zoals het niet voldoen aan de nieuwe regelgeving en mogelijke juridische problemen.

Advies:
Het is raadzaam om samen te werken met een gecertificeerd incassobureau om problemen te voorkomen en een succesvolle incasso te bevorderen.
Niet-geregistreerde incassodienstverleners mogen vanaf 1 april 2025 geen buitengerechtelijke incassowerkzaamheden meer uitvoeren!! 

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de naleving van de Wki en kan sancties opleggen aan incassobureaus die de regels overtreden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op:
Bel 085-0201060 of mail info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Meer lezen?
Klik op een van onderstaande blogs.

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Hulp nodig?
Waar kan ik jou mee helpen?