klantenportaalAanmelden
klantenportaalAanmelden

Aanmaning ontvangen

Neem je verantwoordelijkheid en betaal direct!

Omdat wij heel goed begrijpen dat iedereen weleens een fout kan maken of vergeet een factuur op tijd te betalen, is het tijd om actie te ondernemen. Betaal de openstaande vordering direct en voorkom daarmee onnodig extra hoge kosten! Wij staan klaar om samen een passende oplossing te vinden, maar alleen als u bereid bent om je verplichtingen na te komen. Betaal nu en zet de eerste stap naar een financieel gezonde toekomst!
U moet reageren, anders stapelen de kosten zich alleen maar op.
Als we geen reactie krijgen op onze aanmaning, zien we dit als een teken van onwil om te betalen. Daarom eisen we dat u altijd reageert op onze aanmaning en vooral waneer een betaling financieel haalbaar is.
Wanneer u een aanmaning van ons ontvangt waarin staat dat wij een vordering behandelen, is het raadzaam om deze eenvoudig en snel te betalen. Bij elke digitale aanmaning voegen wij een IDEAL-link toe. Door deze link te gebruiken, kunt u moeiteloos en snel betalen via uw bank-app.
Als het niet mogelijk is om de vordering in één keer te voldoen, bieden wij u de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen. Om dit te doen, kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen.

Cash2Collect is niet verplicht een betalingsregeling te accepteren. Namens schuldeiser mogen wij een betaling in een keer verlangen.
Wanneer u van ons een Aankondiging dagvaarding heeft ontvangen, is onze opdrachtgever akkoord gegaan de gehele vordering  gerechtelijk te incasseren. U kunt dit enkel nog voorkomen door per omgaande de gehele vordering aan ons kantoor volledig te voldoen.
Cash2Collect adviseert u, in elke situatie direct te reageren op onze brieven. Wij kunnen dan met u in overleg bespreken welke mogelijkheden er zijn om de zaak op te lossen.

Wanneer u niet reageert op onze sommatie(s), gaan wij er als incassobureau van uit dat er sprake is van onwil om te betalen! In dergelijke gevallen, bij non-reactie of non-betaling, zullen wij als incassobureau alles in het werk stellen om u op uw betalingsverplichting te wijzen. Daarbij sluiten wij de gang naar de (kanton)rechter zeker niet uit!

Bij non-reactie op onze aanmaning, kan er ook sprake zijn van ontkenning. In dat geval, waarbij u wel wilt betalen maar op dit moment geen mogelijkheden heeft, adviseren wij u altijd contact op te nemen met ons kantoor. In dit stadium is er altijd gezamenlijk een oplossing te vinden. Reactie in zo’n situatie is altijd van belang!
De deurwaarder is bij u langs geweest en heeft een sommatie-exploot bij u achtergelaten! U wordt dringend verzocht BINNEN MAXIMAAL 48-UUR de volledige vordering (inclusief rente en kosten) aan ons kantoor te voldoen. Wanneer u hieraan wederom geen gehoor geeft, zult u worden gedagvaard voor de Rechtbank. De extra kosten voor het gerechtelijk incassotraject bedragen naar verwachting minimaal €750.00!
Wij adviseren u alsnog per direct het totaalbedrag (incl. Rente en Kosten) aan ons over te maken. U kunt hiervoor gebruik maken van de IDEAL link.

Ziet u geen mogelijkheid om dit bedrag in één keer te betalen. Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op voor het treffen van een passende betalingsregeling.
In dit geval verzoeken wij u hier schriftelijk tegen in verweer te gaan.

Vermeldt duidelijk in uw verweer de navolgende gegevens:

Uw voorletter(s) en achternaam
Uw adres
Het dossiernummer
Noteer zo volledig mogelijk de reden waarom u het niet eens bent met de vordering en daarom niet overgaat tot betaling hiervan.

Wij zullen zo snel mogelijk naar u hierop inhoudelijk reageren. Mocht onze reactie enige vertraging oplopen, zullen wij u tussentijds berichten. Houdt u er wel rekening mee dat in verweer gaan tegen een vordering, u in geen geval ontslaat van uw betalingsverplichting.
U bent door de gerechtsdeurwaarder gedagvaard om te verschijnen op de zitting. Tijdens deze zitting wordt hetgeen u voor wordt gedagvaard besproken en heeft u de mogelijkheid verweer te voeren. U kunt op de zitting aangeven aan de rechter waarmee u het wel of niet eens bent. Na de zitting zal de rechter in de zaak, na ongeveer 4-6 weken, uitspraak doen.

Wilt u liever de zaak regelen voordat de zitting daadwerkelijk plaatsvindt, dan kunt u het beste met ons telefonisch contact opnemen. Wij kunnen u exact vertellen wat u moet doen om de zitting bij de rechter te voorkomen.

Offerte aanvragen

Naam(Vereist)
Tim Uit Den Bogaard
Tim Uit Den Bogaard
2021-09-23
Via via kwam ik bij Cash2Collect uit i.v.m. een wan betalende klant. Klant was zelfs al over gegaan tot het voeren van een juridische procedure. Cash2Collect wist binnen 7 dagen het tij te keren, klant is inmiddels over gegaan tot betaling. Tevens krijg je toegang tot een zeer geavanceerd maar toch gebruiksvriendelijk klantportaal waarin je heel overzichtelijk alle voortgang kan monitoren. Zodoende zal ik cash2collect dan ook zeker aanraden voor iedere ondernemer die het eigenlijk veel ste druk heeft, om zich met dit soort zaken bezig te houden!
Teun Verschoor
Teun Verschoor
2021-09-15
Rayn Berkhout
Rayn Berkhout
2020-02-20
Fijne samenwerking met Cash2Collect!
Niek van der Maat
Niek van der Maat
2018-10-23
De Heer Pel is een ster in klantcontact. Incasseren en toch je klant behouden. Zij doen het..
Jamal Habyby
Jamal Habyby
2018-04-26
Snel, duidelijk en transparant!

Incasso

Debiteur

Cash2Collect

Cash2Collect © COPYRIGHT - 2024 | ALL RIGHTS RESERVED | Gemaakt door RAION DESIGN
chevron-down