klantenportaalAanmelden
klantenportaalAanmelden

FAQ

De veelgestelde vragen bij Cash2Collect

Hier staan de meestgestelde vragen die wij krijgen.
Klik hieronder op één van de onderwerpen waar je vragen over hebt. als het antwoord hier niet staat kun je altijd nog contact met ons op nemen via één van de knoppen hieronder

Hoe werkt een incassobureau?

Heeft u vragen over hoe werkt een incassobureau of het innen van uw vordering? Ontdek in 5 minuten heldere uitleg van Cash2Collect – behoud uw klantrelatie en behaal toch incassosucces! Wij maken vorderingen innen begrijpelijk, zonder ingewikkelde woorden. Leer alles over wet- en regelgeving op onze pagina met antwoorden op veelgestelde vragen. Cash2Collect staat voor duidelijkheid en resultaat in incasso!

Veelgestelde vragen

In het verleden was “No Cure No Pay” een bekende kreet. Ze willen graag hun vorderingen uit handen geven zonder kosten te hoeven betalen. Met andere woorden, ze verwachten dat het incassobureau alle kosten op zich neemt en zij alleen de opbrengsten ontvangen!

Helaas is dit in de huidige tijd No Cure No Pay niet meer realistisch. Net als in andere sectoren zijn ook binnen de incasso-branche de kosten aanzienlijk gestegen. No Cure No Pay” is nu “Fair Fee”. Het is een eerlijke vergoeding voor maximale inzet bij incasseren. We streven naar een redelijke vergoeding die recht doet aan de inspanningen die we leveren. Bel ons gerust even op 085-0201060.
Kosten Minnelijk Incassotraject:
1. Buitengerechtelijke incassokosten
2. Wettelijke vertragingsrente
3. Contractuele rentevergoeding

*Deze kosten worden verhaald op debiteur.
Kosten Gerechtelijk Incassotraject:
1. Kosten opmaak dagvaarding
2. Salaris gemachtigde
3. Kosten advocaat
4. Griffierecht
5. Betekening vonnis
6. Executiekosten
Het moment waarop je het beste een incassobureau kunt inschakelen, wordt grotendeels bepaald door u als opdrachtgever. U bepaalt wanneer u een vordering ter incasso wilt overdragen. Het is belangrijk om vooraf duidelijk te bepalen wanneer het moment zover is!

In de praktijk wordt hier vaak te lang mee gewacht om verschillende redenen:

Goedgelovigheid.
Trachten de bestaande zakelijke relatie te behouden.
De angst voor omzet- en daarmee klantverlies.
Nalatigheid van de ondernemer zelf.
Ontbreken van een strak debiteurenbeleid.

Voornoemde redenen zijn min of meer begrijpelijk maar allerminst verstandig en kunnen leiden tot grote financiële schades. In het slechtste geval kan dit leiden tot het faillissement van uw eigen onderneming!
Wat de voornaamste stappen zijn in het totale incassotraject is niet voor iedereen duidelijk. Daarnaast is er een duidelijk verschil wanneer de debiteur een Zakelijk (B2B) danwel Consument (B2C) is. Hieronder een overzicht wat de voornaamste stappen zijn.

Pre-incasso (B2B) / W.I.K. Brief ofwel 14-Dagen Brief (B2C)
Minnelijk Incassotraject (Incassobureau)
Gerechtelijk Incassotraject (Advocaat / Deurwaarder)
Zitting / Uitspraak Vonnis (Kantongerecht of Rechtbank)
Executietraject (Beslaglegging / Openbare Verkoop)
Verhoog uw incassoresultaat met een doelgerichte aanpak – 85% succes door onze strakke opvolging. Voorkom vertraging met een effectief debiteurenbeleid. Onze nauwe samenwerking met een vaste deurwaarder en advocaat versterkt ons incassoteam, wat bijdraagt aan optimaal succes!
Soms vraagt een zaak om persoonlijke toelichting, waarbij de achtergrondinformatie van de eisende partij cruciaal is voor succes.
Wilt u de inhoud van uw vordering bespreken met een van onze incasso-experts?

Bel ons op en wij staan u graag telefonisch te woord.
Duidelijkheid en persoonlijke aanpak staan bij ons voorop!
Triomfantelijke overwinning bij het binnenhalen van een nieuwe klant? Voorkom late ontdekking van de kredietwaardigheid met Cash2Collect! Onze extra service biedt vooraf inzicht, zodat je bij het ondertekenen van een contract geen verrassingen tegenkomt.

Omzet is fantastisch, maar betaald krijgen is net zo cruciaal. Verzeker jezelf van financiële zekerheid. Contacteer ons voor meer informatie: sales@cash2collect.nl.
Ontdek de kracht van ons incassobureau: geen gerechtelijke stappen, maar overtuigingskracht en vakkennis om debiteuren te bewegen tot betaling. In tegenstelling tot deurwaarders, die kosten genereren met gerechtelijke procedures, richten wij ons enkel op het voordelige minnelijk incassotraject. Kies voor doeltreffendheid vanaf het begin van het invorderingstraject met ons ervaren incassoteam!
Niet elke vordering is gelijk; onze aanpak ook niet. Soms vraagt een zaak om persoonlijke toelichting, waarbij de achtergrondinformatie van de eisende partij cruciaal is voor succes. Voor opdrachtgevers die een vertrouwd gevoel willen, bieden wij persoonlijk of telefonisch contact. Wilt u de inhoud van uw vordering bespreken met een van onze incasso-experts? Bel ons op en wij staan u graag telefonisch te woord. Duidelijkheid en persoonlijke aanpak staan bij ons voorop!
Wij adviseren een vordering aan Cash2Collect uithanden te geven nadat u een aanmaning aan uw debiteur heeft verzonden. Buiten de factuur heeft het versturen van meer dan 2 betalingsherinneringen geen effect! Wij adviseren wel om voor het versturen van de eerste aanmaning telefonisch contact op te nemen met uw debiteur.

Ons advies:
1. Uw factuur aan uw klant
2. Betalingsherinnering
3. Telefonisch contact met uw klant
4. Aanmaning
5. Ter incasso uithanden geven aan Cash2Collect
Wat is de betalingstermijn voor consumenten?

Er is geen wettelijke betalingstermijn voor particulieren. U mag als ondernemer de betalingstermijn voor consumenten zelf bepalen. Dat moet wel een redelijke termijn zijn. U zet het betaaltermijn in de overeenkomst of de algemene voorwaarden.

Wat is de betalingstermijn voor bedrijven?

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven staan in de Europese Richtlijn voor bestrijding van betalingsachterstand in het zakelijk verkeer:
Bedrijven moeten facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij ze dat anders hebben afgesproken in een contract.
Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag alleen als u kan laten zien dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.)
Is er geen betalingstermijn overeengekomen dan is de betalingstermijn 30 dagen.
Grote ondernemingen mogen geen langere betalingstermijn dan 60 dagen gebruiken voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener.


Wat is de betalingstermijn voor de overheid?

Overheden moeten facturen binnen 30 dagen na ontvangst betalen. Dat mag alleen in zeldzame situaties worden verlengd tot 60 dagen. De Rijksoverheid gebruikt de volgende inkoop- en leveringsvoorwaarden:
de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI)
de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV)
de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT)
Bron: Ondernemersplein / KVK
Wij zullen u adviseren voor een deurwaarder te kiezen wanneer er in een dossier inmiddels vonnis is gewezen en enkel het executietraject tot een oplossing leidt.

Wij hebben als incassobureau jarenlange ervaring in het incasseren van vorderingen. Wij hebben hierbij de beste oplossing voor betrokken partijen.

Voordelen bij Cash2Collect :
1. Ons verdienmodel zit in het minnelijk incassotraject.
2. Voor u beperkt tot nagenoeg geen kosten, doordat wij het minnelijke incasso traject zo lang mogelijk aanhouden.
3. Minnelijk incassotraject op basis Fair Fee
Jazeker, Bij Cash2Collect heeft u een tweetal manieren waarmee u op de hoogte blijft van iedere ontwikkeling in uw incassozaak.

Allereerst heeft u 24/7 online de mogelijkheid de stand van zaken in uw dossier in te zien d.m.v. ons klantenportaal. Op deze manier blijft u op de hoogte waar en wanneer u dat het beste uitkomt.

Daarnaast zorgt de incassomedewerker ervoor dat bij iedere belangrijke ontwikkeling in uw incassodossier, u per mail een update ontvangt. Cash2Collect houdt u als opdrachtgever daarmee pro-actief op de hoogte!
Jazeker, Wij werken met een zogenaamde garantierekening. Dit houdt in dat debiteur de vordering betaalt op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden. Daarmee is de geldstroom aan geïncasseerde gelden volledig gescheiden van de geldstromen binnen Cash2Collect B.V. Deze Derdengelden Rekening is gelijk aan die worden gebruikt door de notaris en de advocaat. Nog meer zekerheid voor u als opdrachtgever!
Wanneer een vordering niet wordt betaald, dan is de schuldenaar in nagenoeg elke situatie tevens wettelijke vertraging rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Als er vervolgens een (deel)betaling wordt gedaan, dan strekt deze in eerste instantie in mindering op “de kosten” en vervolgens in mindering op de wettelijke vertraging rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Dit is geregeld in artikel 6:44 BW en wordt de “imputatieregel” genoemd.

Nu denken veel debiteuren dat bij betaling van de originele hoofdsom rechtstreeks aan eiser, de rente en incassokosten worden kwijtgescholden. Niets is echter minder waar, want bij wet staat duidelijk beschreven dat de incassokosten vallen onder de rekening zoals beschreven in artikel 6:44 BW. Dit houdt in dat de ontvangen betaling strekt in mindering op het totaal gevorderde in de navolgende volgorde.

Te weten:
1. De kosten
2. De wettelijke vertragingsrente
3. De hoofdsom
Wanneer wij een dossier sluiten omdat debiteur vertrokken is onbekend waarheen, failliet is verklaard of geen enkele verhaalbaarheid biedt op korte of langere termijn, bent u ons altijd bureaukosten verschuldigd.
Wanneer u als opdrachtgever een incassodossier tussentijds intrekt, bent u ons intrekkingsprovisie verschuldigd. Deze is bij B2C gelijk aan de W.I.K. en bij B2B vorderingen bedraagt deze 15% van de oorspronkelijke hoofdsom. Conform de algemene voorwaarden van Cash2Collect.
Zakelijke vorderingen (B2B)
Hierbij verjaard een vordering of factuur 5 jaar na opeisbaarheid of betalingstermijn.

Consumenten vorderingen (B2C)
Hierbij verjaard een vordering of factuur bij levering van producten na 2 jaar. Men dient hierbij te denken aan bijvoorbeeld:
Levensmiddelen, Nutsvoorzieningen of Elektronica

Hierbij verjaard een vordering of factuur bij levering van een dienst na 5 jaar. Men dient hierbij te denken aan bijvoorbeeld:
Consumptief krediet, Vakanties / Reizen of Medische behandelingen (Dokter of Tandarts)

Let op: Wanneer een overeenkomst voor geldlening of krediet “voldoende is verbonden” met een consumenten aankoop als bijvoorbeeld het kopen van een scooter of boot, dan geldt ook hiervoor een verkort verjaringstermijn van 2 jaar.

Na een wettelijke uitspraak (vonnis) van de (kanton)rechter, is het verjaringstermijn maximaal 20 jaar.
Wanneer een vordering ter incasso bij Cash2Collect in behandeling is genomen raden wij u aan in geen enkel geval contact op te nemen met debiteur, de zaak inhoudelijk te bespreken danwel een schikking of betalingsregeling te treffen. Bij het treffen van een schikking, dient men er altijd rekening mee te houden dat de incassokosten voor rekening komen van u als onze opdrachtgever. Bij twijfel, neem dan eerst contact op met ons kantoor. 085 02 01 060

Offerte aanvragen

Naam(Vereist)
Tim Uit Den Bogaard
Tim Uit Den Bogaard
2021-09-23
Via via kwam ik bij Cash2Collect uit i.v.m. een wan betalende klant. Klant was zelfs al over gegaan tot het voeren van een juridische procedure. Cash2Collect wist binnen 7 dagen het tij te keren, klant is inmiddels over gegaan tot betaling. Tevens krijg je toegang tot een zeer geavanceerd maar toch gebruiksvriendelijk klantportaal waarin je heel overzichtelijk alle voortgang kan monitoren. Zodoende zal ik cash2collect dan ook zeker aanraden voor iedere ondernemer die het eigenlijk veel ste druk heeft, om zich met dit soort zaken bezig te houden!
Teun Verschoor
Teun Verschoor
2021-09-15
Rayn Berkhout
Rayn Berkhout
2020-02-20
Fijne samenwerking met Cash2Collect!
Niek van der Maat
Niek van der Maat
2018-10-23
De Heer Pel is een ster in klantcontact. Incasseren en toch je klant behouden. Zij doen het..
Jamal Habyby
Jamal Habyby
2018-04-26
Snel, duidelijk en transparant!

Incasso

Debiteur

Cash2Collect

Cash2Collect © COPYRIGHT - 2024 | ALL RIGHTS RESERVED | Gemaakt door RAION DESIGN
chevron-down