klantenportaalAanmelden
klantenportaalAanmelden

Disclaimer Cash2Collect

Disclaimer Cash2Collect B.V.

Op deze pagina vindt u de disclaimer (eenzijdige verklaring) van https://cash2collect.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Cash2Collect BV. en daarmee geven wij u meer informatie over de inhoud van onze website.

Informatie op deze website
Cash2Collect probeert de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is. De informatie op deze website verstrekt Cash2Collect zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en daarmee is Cash2Collect niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle content, waaronder teksten (o.a. blog IncassoNieuws), afbeeldingen, geluid en video, rust het intellectueel eigendomsrecht. Cash2Collect is rechthebbende van deze content, en heeft een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.

De content op deze website mag zonder toestemming van Cash2Collect niet verveelvoudigt, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat. Content mag wel gedeeld worden door gebruik te maken van de sociale media buttons die op de website beschikbaar zijn gesteld. Voor enig ander gebruik vooraf contact opnemen met Cash2CollectB.V.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis maar u heeft uitdrukkelijk geen toestemming deze informatie te kopiëren, verspreiden of op een andere manier te gebruiken of misbruiken. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cash2Collect BV  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cash2Collect BV.

Derden
Cash2Collect is niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder eventuele blog-posts en nieuwsberichten of recensies. Cash2Collect is niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waaraan door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch is Cash2Collect aansprakelijk voor inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die Cash2Collect op deze website toont.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Cash2Collect is niet aansprakelijk voor gebroken links of enige gevolg van het volgen van de link(s). Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat Cash2Collect hiervan op de hoogte is.

Notice and Take Down
Treft u onrechtmatige content aan op de website van Cash2Collect, dan vraag ik u vriendelijk dit aan ons te melden, zodat het bedrijf Cash2Collect deze van de website kan verwijderen. U kunt een melding maken door Cash2Collect te e-mailen met de volgende gegevens:

1. URL waar u de onrechtmatige content heeft aangetroffen
2. Onder voorbehoud van eventuele content en werkvorm wijzigingen en online looptijd.
3. Korte omschrijving van de onrechtmatige content
4. Onderbouwing waarom de content volgens u onrechtmatig is.
Wie rechthebbende is indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat.
5. Uw naam en contactgegevens

Indien de content evident onrechtmatig is zal Cash2Collect deze binnen 48 uur na uw melding verwijderen. Indien Cash2Collect niet met enige zekerheid kan vaststellen dat de content onrechtmatig is, zal Cash2Collect hier onderzoek naar doen en u daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk neemt Cash2Collect contact met u op voor meer informatie.

Wijzigingen
De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Indien van toepassing
Voor de tarieven die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Cash2Collect BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Geen garantie op juistheid
Cash2Collect BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Cash2Collect BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of gevolgschade als gevolg van publicaties welke staan vermeld op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Contact
Deze website is van Cash2Collect, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65467043. Bij vragen of een notice and take down melding kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@cash2collect.nl. Cash2Collect behoudt zich het recht voor om deze Disclaimer aan te passen. De huidige Disclaimer is laatstelijk bijgewerkt op 01 augustus 2021.

Met vriendelijke groet,
Cash2Collect B.V.

Incasso

Debiteur

Cash2Collect

Cash2Collect © COPYRIGHT - 2024 | ALL RIGHTS RESERVED | Gemaakt door RAION DESIGN
chevron-down