klantenportaalAanmelden
klantenportaalAanmelden

Cash2Collect Inschakelen, Snel Resultaat!

Binnen 48 uur geincasseerd Geld op Uw rekening!

Incassobureau inschakelen geeft een snel resultaat! Wij horen van veel ondernemers, dat er gevallen bekend zijn waarbij het meer dan een maand duurt voordat geïncasseerde gelden door het incassobureau worden afgedragen aan de eisende partij. Heeft de ondernemer eerder al te maken gehad met een debiteur die niet betaalt, moet er

Wij rekenen af conform Art. 6:44 BW.

Cash2Collect rekent alle geïncasseerde gelden af conform Art. 6:44 BW. Dit houdt in dat, de volgorde waarop geïncasseerde gelden in mindering worden gebracht op de totale vordering. De betaling wordt eerst in mindering gebracht op Rente en Kosten en als laatste de hoofdsom. Hiermee is debiteur gehouden aan betaling van de volledige vordering inclusief Rente en Buitengerechtelijke incassokosten en draait u als eiseres niet op voor deze kosten.

In geval debiteur de hoofdsom rechtstreeks betaald aan u als eiser en hiermee in de veronderstelling is de verschuldigde rente en incassokosten daarmee te kunnen ontlopen, komt debiteur hiermee bedrogen uit! Wanneer u rechtstreeks een betaling ontvangt van uw debiteur op het moment wij de vordering ter incasso in behandeling hebben genomen, ontvangt u van ons een provisienota over het door debiteur aan u betaald bedrag.

Stichting Beheer Derdengelden.

Voor velen is de Stichting Beheer Derdengelden Cash2Collect ook erg belangrijk. Omdat de debiteur al zijn betalingen enkel aan deze Stichting doet, heeft Cash2Collect als incassobureau nooit problemen met afdragen van gelden aan de opdrachtgever.

Bij incassokantoren die niet met een Stichting Beheer Derdengelden werken, kunnen de eigen en geïncasseerde geldstromen door elkaar lopen. Het is niet verrassend dat dit problemen kan veroorzaken. Omdat wij als incassobureau wel met een Stichting Beheer Derdengelden werken, zijn alle geïncasseerde gelden voor onze opdrachtgevers altijd veilig, zelfs als ons kantoor financieel in zwaar weer terechtkomt of nog erger failliet mocht gaan. Incassokantoren zonder een Stichting Beheer Derdengelden kunnen deze bescherming niet bieden aan u als opdrachtgever.

Bij de start van ons kantoor heeft de directie van Cash2Collect nagedacht over hoe ze het vertrouwen van nieuwe opdrachtgevers kunnen winnen. Ze zijn van mening dat op deze manier op zijn minst een vertrouwd gevoel wordt gegeven. De ervaring bewijst dit!

Offerte aanvragen

Naam(Vereist)
Tim Uit Den Bogaard
Tim Uit Den Bogaard
2021-09-23
Via via kwam ik bij Cash2Collect uit i.v.m. een wan betalende klant. Klant was zelfs al over gegaan tot het voeren van een juridische procedure. Cash2Collect wist binnen 7 dagen het tij te keren, klant is inmiddels over gegaan tot betaling. Tevens krijg je toegang tot een zeer geavanceerd maar toch gebruiksvriendelijk klantportaal waarin je heel overzichtelijk alle voortgang kan monitoren. Zodoende zal ik cash2collect dan ook zeker aanraden voor iedere ondernemer die het eigenlijk veel ste druk heeft, om zich met dit soort zaken bezig te houden!
Teun Verschoor
Teun Verschoor
2021-09-15
Rayn Berkhout
Rayn Berkhout
2020-02-20
Fijne samenwerking met Cash2Collect!
Niek van der Maat
Niek van der Maat
2018-10-23
De Heer Pel is een ster in klantcontact. Incasseren en toch je klant behouden. Zij doen het..
Jamal Habyby
Jamal Habyby
2018-04-26
Snel, duidelijk en transparant!

Incasso

Debiteur

Cash2Collect

Cash2Collect © COPYRIGHT - 2024 | ALL RIGHTS RESERVED | Gemaakt door RAION DESIGN
chevron-down