klantenportaalAanmelden
klantenportaalAanmelden

Finance en Creditmanagement

Nieuwe Wet Turboliquidatie

Wat houdt de Wet Turboliquidatie in?
De 'Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie' is reeds van kracht. Deze wet, die betrekking heeft op de ontbinding van rechtspersonen zonder baten, bekend als turboliquidatie, is sinds 15 november 2023 van kracht. De wijzigingen omvatten de introductie van deponeringsverplichtingen voor bestuurders en de mogelijkheid om civielrechtelijke bestuur verboden en boetes op te leggen in geval van misbruik.

Wat was de situatie voor 15 november 2023?
Voorheen kon een rechtspersoon eenvoudig liquideren via turboliquidatie, maar de nieuwe wetgeving, die schuldeisers beter beschermt, maakt het proces van ontbinding per 15 november 2023 minder eenvoudig en meer gereguleerd.

Wat is de situatie na intreding van deze Wet?
Onder de nieuwe wetgeving voor turboliquidatie moet het bestuur binnen 14 dagen na het ontbindingsbesluit specifieke documenten opstellen, zoals een ontbindingsbalans en staat van baten en lasten. Deze documenten moeten ter inzage worden gelegd bij de Kamer van Koophandel en verstrekt aan schuldeisers. Niet-naleving door bestuurders kan leiden tot economische delicten en/of een bestuur verbod.

Wat zijn de Fiscale gevolgen?
De fiscale gevolgen van het ontbinden van een BV, met name voor Directeur-Grootaandeelhouders (DGA's), omvatten mogelijke inkomstenbelasting. Turboliquidaties worden gezien als een fictieve vervreemding, met belastingvrije stortingen bij oprichting, terwijl de waarde boven de verkrijgingsprijs belast kan worden in box 2. Ook kunnen er fiscale problemen ontstaan bij pensioen, stamrecht of schulden aan de BV.

Wanneer spreekt men over een Turboliquidatie?
Een turboliquidatie treedt op wanneer een rechtspersoon op eigen initiatief wordt ontbonden zonder aanwezige activa. De nieuwe wet vereist transparantie, waarbij het voormalige bestuur binnen 14 dagen na ontbinding specifieke documenten moet deponeren, en schuldeisers hiervan op de hoogte moet stellen.

Waarom is de Wet Turboliquidatie ingevoerd?
De wet is ingevoerd vanwege de verwachting dat ondernemers, getroffen door de coronacrisis, hun bedrijven snel willen beëindigen. Dit verhoogt volgens de Minister voor Rechtsbescherming het risico op misbruik van turboliquidatie. Sancties voor niet-naleving omvatten boetes tot €22.500 of zes maanden hechtenis, evenals bestuur verboden.

Tot wanneer is deze Wet Turboliquidatie geldig?
Deze regeling is initieel geldig voor twee jaar, met evaluatie voor mogelijke permanente implementatie. Ontbindingsbesluiten vóór de inwerkingtreding worden uitgezonderd. Een fiscaal jurist benadrukt dat bij schulden zonder activa, hoewel wettelijk toegestaan, het overwegen van een faillissementsaanvraag verstandiger kan zijn om mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op:
Bel ons 085-0201060 of mail naar info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Incasso

Debiteur

Cash2Collect

Cash2Collect © COPYRIGHT - 2024 | ALL RIGHTS RESERVED | Gemaakt door RAION DESIGN
chevron-down