klantenportaalAanmelden
klantenportaalAanmelden

Is iedereen bevoegd een aankoop te doen?
Wanneer een consument een showroom bezoekt van bijvoorbeeld een keukenleverancier, zal de eerste vraag van de verkoper uiterst vriendelijk zijn; "Goedemiddag, Waar bent u naar op zoek?"  Op het moment dat het uiteindelijk tot een verkoop komt en daadwerkelijk een koopovereenkomst tussen partijen wordt gesloten, wordt nimmer de vraag gesteld; " Staat u op dit moment onder Curatele?" 

In ieder verkoopproces wordt er standaard van uit gegaan dat de kopende partij bevoegd is om een aankoop aan te gaan! Toch is dit niet altijd het geval en mag men hier niet altijd van uit gaan.

Weten we eigenlijk wel met wie wij zaken doen?
Een verkoper stelt zich altijd zo vriendelijk mogelijk op om daarmee zo snel mogelijk de gun-factor van de potentiële klant binnen te halen maar weet een verkoper eigenlijk wel voldoende over de aankopende partij? Wanneer de onderhandelingen gaan beginnen, is het het meest logisch eerst te vragen of de koper juridisch gezien wel in staat is om een aankoop te doen!   

Wat zijn de rechten van een leverancier in dergelijke gevallen? 
Wanneer achteraf blijkt dat op het moment van ondertekenen van de koopovereenkomst een koper officieel  onder curatele stond, is daarmee de getekende koopovereenkomst Nietig / Ongeldig en kan u hieraan als verkopende partij geen enkel recht ontlenen. De leverancier heeft in dit geval geen enkel recht de overeenkomst te verzilveren. Sterker nog wanneer de levering inmiddels heeft plaatsgevonden is de schade niet verhaalbaar op debiteur (koper).

Hoe kunt u dergelijke situaties voorkomen? 
Een manier om dit te voorkomen, is na het sluiten van de overeenkomst, wederpartij te vragen om een kopie legitimatie en hiermee op de website Rechtspraak de koper na te trekken in het InsolventieregisterOp deze manier kunt u als verkopende partij een hoop ellende en onnodige schade voorkomen!

Mocht het zo zijn dat inmiddels de goederen toch geleverd zijn, dan adviseren wij in dat geval een verzoek in te dienen bij de betreffende curator om te proberen de reeds geleverde goederen terug te krijgen.

Bron: Cash2Collect BV

Incasso

Debiteur

Cash2Collect

Cash2Collect © COPYRIGHT - 2024 | ALL RIGHTS RESERVED | Gemaakt door RAION DESIGN
chevron-down