klantenportaalAanmelden
klantenportaalAanmelden

Snel uw incasso indienen.

Bij ons kunt u uw vordering snel en eenvoudig indienen. Zodra u uw vordering indient, gaan wij direct aan de slag. Waarom nog langer wachten? Laat Cash2Collect uw incassozaken snel en effectief behandelen!

Het Beste Incassobureau!

Onze toegewijde medewerkers staan direct klaar om telefonisch contact op te nemen met de debiteur, strevend naar een snelle en passende oplossing. Bij Cash2Collect begrijpen we het belang van duidelijkheid en betrouwbaarheid voor u als opdrachtgever. Daarom bieden we een helder beeld van het te verwachten resultaat, zodat onze opdrachtgevers zich vertrouwd voelen bij ons als incassopartner.

Hoe werkt consumenten incasso?

De Wet Incasso Kosten Art. 6:96 Lid 6 BW (B2C) is op 1 juli 2012 inwerking ingetreden ter bescherming van de consument als debiteur (B2C). Voor deze datum was het incassobureau vrij te bepalen in de hoogte aan totale incassokosten. Hierdoor ontstond er een wildgroei aan kosten welke werden gehanteerd bij incasseren van de vordering(en).

Hieronder vindt u een overzicht aan incassokosten geldend voor particuliere incasso, welke wettelijk van kracht zijn vanaf 1 juli 2012 en daarmee wettelijk zijn toegestaan.

Incassokosten Consumenten (W.I.K):

Over de eerste €2.500,- hoofdsom, min €40,-
15%
Over het meerdere tot max. €5.000,-
10%
Over het meerdere tot max. €190.000,-
5%
Over het meerdere boven de €190.000,-
1%
Over het meerdere > tot een max. van €6.775,00
0.5%

Offerte aanvragen

Naam(Vereist)
Tim Uit Den Bogaard
Tim Uit Den Bogaard
2021-09-23
Via via kwam ik bij Cash2Collect uit i.v.m. een wan betalende klant. Klant was zelfs al over gegaan tot het voeren van een juridische procedure. Cash2Collect wist binnen 7 dagen het tij te keren, klant is inmiddels over gegaan tot betaling. Tevens krijg je toegang tot een zeer geavanceerd maar toch gebruiksvriendelijk klantportaal waarin je heel overzichtelijk alle voortgang kan monitoren. Zodoende zal ik cash2collect dan ook zeker aanraden voor iedere ondernemer die het eigenlijk veel ste druk heeft, om zich met dit soort zaken bezig te houden!
Teun Verschoor
Teun Verschoor
2021-09-15
Rayn Berkhout
Rayn Berkhout
2020-02-20
Fijne samenwerking met Cash2Collect!
Niek van der Maat
Niek van der Maat
2018-10-23
De Heer Pel is een ster in klantcontact. Incasseren en toch je klant behouden. Zij doen het..
Jamal Habyby
Jamal Habyby
2018-04-26
Snel, duidelijk en transparant!

Wij incasseren op basis Fair Fee!

In het verleden was “No Cure No Pay” een bekende kreet.
Tegenwoordig, in deze crisistijd, zoeken veel ondernemers op internet naar deze term. Ze willen graag hun vorderingen uit handen geven zonder kosten te hoeven betalen. Met andere woorden, ze verwachten dat het incassobureau alle kosten op zich neemt en zij alleen de opbrengsten ontvangen! Helaas is dit in de huidige tijd niet meer realistisch.

Net als in andere sectoren zijn ook binnen de incasso-branche de kosten aanzienlijk gestegen. Daarom noemen wij “No Cure No Pay” nu “Fair Fee”. Het is een eerlijke vergoeding voor maximale inzet en succesvol incasseren. We streven naar een redelijke vergoeding die recht doet aan de inspanningen die we leveren. Cash2Collect werkt niet op basis No Cure No pay. Wegens online looptijd is dit nog niet overal verwijderd.

Incassotraject Zakelijk B2B?

Het Minnelijk Incassotraject heeft normaal gesproken een tijdsduur van max. 60-90 dagen. In 80% van de gevallen is uw vordering dan reeds succesvol door ons geïncasseerd. In een enkel geval neemt onze incassomedewerker na afloop van deze periode contact met u op en geeft u een persoonlijk advies.

Dit advies kent een viertal opties te weten;
We zetten het minnelijk incassotraject nog even voort omdat er een lopende betalingsregeling bestaat met debiteur welke netjes wordt nagekomen.
Wij adviseren u gerechtelijk te gaan en middels tussenkomst van de (kanton)rechter een vonnis te verkrijgen waarmee de deurwaarder executoriale maatregelen kan nemen.
Debiteur wordt bezocht door onze Gerechtsdeurwaarder welke de vordering persoonlijk komt bespreken en een sommatie-exploot aan debiteur overhandigd (betekend). Eventueel kan er direct worden betaalt, contant, per pin of eventueel een acceptabele betalingsregeling worden overeengekomen.

De kosten van een debiteurenbezoek komen voor rekening van u als opdrachtgever.
Wij adviseren het dossier te sluiten om reden kosten/baten wat niet anders wil zeggen dat de te vorderen hoofdsom te laag is om gerechtelijk te gaan. Wij brengen u als opdrachtgever bureaukosten in rekening.
Contact

Onze visie op Debiteurbezoeken!

Bij Cash2Collect geloven we dat debiteurenbezoeken in het minnelijk incassotraject alleen door gerechtsdeurwaarders moeten worden uitgevoerd. Deze professionals hebben de expertise om debiteuren op hun betaalgedrag aan te spreken. Zij benaderen debiteuren professioneel en respectvol.

Cash2Collect richt zich op ethisch en verantwoord incasseren, met effectieve communicatie en klanttevredenheid als speerpunten.

Vertrouw op Cash2Collect voor een professionele en maatschappelijk verantwoorde aanpak.
Samen zorgen we voor een eerlijke en rechtvaardige incassoafhandeling.

Cash2Collect, voorstander van maatschappelijk verantwoord Incasseren
Contact

Wat houdt de Wet Incasso Kosten in?

Op 1 juli 2012 is de nieuwe wet op incassokosten (Wik) in werking getreden. In deze wet wordt de vergoeding betreffende incassokosten vastgesteld op basis van berekening door middel van staffel. Het is van belang om uw aanmaningstraject nu kritisch door te lichten o.a. op de verplichte 14-dagen brief. Cash2Collect denkt graag met u mee om uw interne aanmaningstraject op een efficiënte en effectieve wijze te organiseren.
De nieuwe regeling heeft betrekking op geldvorderingen, waarbij de debiteur een particulier betreft.
De regeling heeft geen terugwerkende kracht en is van toepassing op vorderingen van de schuldenaar vanaf 1 juli 2012. Is de uiterste betaaltermijn verstreken, dan geldt de regeling niet. Als de schuldenaar geen consument is maar handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep, dan kan er van de wettelijke regeling worden afgeweken. U moet dit dan wel zijn overeengekomen. Is er niets anders overeengekomen over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten, dan geldt ook bij niet-consumentenzaken de wettelijke regeling.
De wettelijke vergoeding van de incassokosten waarop krachtens de nieuwe regeling aanspraak kan worden gemaakt, wordt alleen berekend op basis van de hoofdsom. De schuldeiser kan daarnaast geen aanspraak maken op een vergoeding voor de kosten voor het incasseren van de verschuldigde wettelijke rente. Het is voor de berekening van de verschuldigde vergoeding voor de incassokosten in beginsel niet van belang hoe lang de schuldenaar in verzuim is.

Conform artikel 6:119, tweede lid en artikel 6:119a, derde lid BW. Als gevolg van deze bepalingen, wordt de hoofdsom na afloop van de duur van één jaar waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de wettelijke rente.

Gevolg, dat wanneer het incasseren van de incassokosten langer duurt dan één jaar, de incassokosten opnieuw berekend zullen kunnen worden aan de hand van nieuwe hoofdsom van de vordering (anders gezegd, de oorspronkelijke hoofdsom verhoogd met de wettelijke rente). Het voorgaande geldt eveneens wanneer er een hogere rente is bedongen in plaats van de wettelijke vertragingsrente.
Indien de schuldenaar een consument is, is de nieuwe regeling van dwingend recht (art 6:96lid 4 BW nieuw). Van de regeling mag alleen worden afgeweken als het in het voordeel van de consument is. Indien partijen in het nadeel van de consument een andere regeling zijn overeengekomen, is deze afspraak op grond van de wet vernietigbaar (art 3:40 lid 2 BW).
Bij Cash2Collect incasseren wij geen vorderingen van particulieren. Wij zijn enkel gespecialiseerd in zakelijke vorderingen met de focus op B2B relaties. Dus de eisende partij is enkel een onderneming waarbij de debiteur echter zowel particulier als zakelijk mag zijn!
Bij iedere incassozaak worden de wettelijke vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht bij de debiteur. Bij B2B vorderingen hanteren wij de algemene voorwaarden van onze opdrachtgever, wanneer het om een B2C vordering gaat, hanteren wij de Wet Incasso Kosten (W.I.K.). Daarmee zijn extra kosten buiten de wettelijke voorgeschreven staffel niet toegestaan. Wanneer Cash2Collect het incassotraject zonder succes sluit, is de opdrachtgever Cash2Collect bureaukosten verschuldigd.

Incasso

Debiteur

Cash2Collect

Cash2Collect © COPYRIGHT - 2024 | ALL RIGHTS RESERVED | Gemaakt door RAION DESIGN
chevron-down