U zorgt voor omzet, wij voor uw debiteuren!

Wat houdt debiteurenbeheer in?
Debiteurenbeheer omvat de activiteiten die erop gericht zijn om debiteuren openstaande facturen tijdig te laten betalen en uw D.S.O. te laten zakken. Het is belangrijk u goed te laten adviseren door ons kantoor Cash2Collect op welke manier wij u hierin kunnen ondersteunen. Een goed en strak debiteurenbeheer zorgt er voor dat klanten tijdig betalen. Dit scheelt u een hoop tijd, kosten en ergernis. In uitzonderlijke gevallen kunnen incassotrajecten langdurig zijn. Zeker wanneer debiteur zeer creatief blijkt in het zich schuilhouden voor u als eisende partij.

Wat is het resultaat?
Bij een strak debiteurenbeheer proces staat het beheren van de inkomende geldstromen en het incasseren van de openstaande vorderingen centraal. Debiteurenbeheer is een snelle en effectieve manier om uw financiële positie te versterken en het juiste debiteurenproces te continueren. Debiteurenbeheer speelt een grote rol met betrekking tot uw liquiditeitspositie. 73% van de faillissementen ontstaat door een slecht debiteurenbeheer.In veel gevallen is het beheer van de debiteurenportefeuille een ondergeschoven “kindje”. Veel finance-managers herkennen deze situatie maar al te goed. De financiële afdeling geeft vaak aan “geen tijd te hebben” om openstaande posten na te bellen. Debiteuren herkennen deze signalen snel en passen hun betaalgedrag hier op aan.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?    
Bel een van onze medewerkers 

1.0 Belang van debiteurenbeheer.

Is het niet iets wat er nu eenmaal bij hoort, maar eigenlijk geen waarde heeft?

Het antwoord zou logisch moeten zijn. Geld is de motor voor elke onderneming, er wordt alles aan gedaan om in de beginfase de winst van de onderneming zo hoog mogelijk te laten zijn. Waarom zou u dan geld verliezen in deze laatste fase van het proces? Dit alleen al geeft het belang van debiteurenbeheer aan.

Debiteurenbeheer is essentieel voor een organisatie die efficiënt en effectief werkt.Dat is voor iedere organisatie het doel. Debiteurenbeheer houdt meer in dan debiteuren aansporen om te betalen. De reden van een debiteur om niet te betalen ligt niet altijd in onwil. Het kan om een niet juist geleverde dienst, product of een administratieve fout op de factuur gaan.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

2.0 Debiteurenbeheer betekent...

• Tijdig signaleren van achterstallige betalingen.
• Voorkomen afschrijvingen op debiteur tegoeden.
• Het structureel terug dringen openstaande saldo.
• Beschikbare liquiditeit kan worden geïnvesteerd in uw onderneming.
• U heeft minder hoge rentekosten.
• Een belangrijke bijdrage aan de winst.
• Tijdig signaleren van klachten waardoor klantrelatie verbetert.
• Het onderhouden van klantrelaties.
• Bijdrage aan een positief (professioneel) imago voor uw onderneming.
• Bepalen van de kredietwaardigheid.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

3.0 Hulp bij uw debiteurenbeheer.

Wilt u uw debiteurenadministratie graag overzichtelijk houden? Cash2Collect biedt op maat gemaakte debiteurenbeheer. Wij helpen u graag proactief met uw debiteuren te communiceren waardoor u kosten bespaart, een hogere klant tevredenheid bewerkstelligt en uw cashflow wordt verhoogd. Cash2Collect staat voor effectief en procesmatig sterk debiteuren management.

3.1 Voordelen bij Cash2Collect B.V.
⦁ Effectief en procesmatig sterk debiteurenbeheer met oog voor detail;
⦁ Geen hoge kosten of grote investeringen;
⦁ Sterke afname personeelskosten op uw debiteurenbeheer afdeling;
⦁ Vermindering van afschrijvingskosten op debiteuren.
⦁ Indien nodig, sterk vervolgtraject naar incasso.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

4.0 Hoe werkt het?

Cash2Collect bespreekt vooraf duidelijk met u hoeveel facturen u in de afgelopen 6-maanden heeft factureert op maandbasis. Daarnaast worden zaken als betalingstermijn, algemene voorwaarden en bijzondere afspraken met uw debiteuren in kaart gebracht. Wij zijn zeer ervaren en kunnen u nauwkeurig aangeven hoe lang het duurt om de verlengde betalingstermijnen om te wenden naar een voor u acceptabele betalingstermijn. Uw huidig debiteurentraject is een duidelijk vertrekpunt van waaruit het nieuwe debiteurenbeheer wordt opgezet. Zaken als communicatie tussen debiteur, u en Cash2Collect worden daarin eveneens vastgelegd. .

Omdat wij niet alleen in het incassotraject maar in debiteurenbeheer werken met de modernste software, worden zaken als aanlevering van de dagelijkse factuurstroom vanuit uw organisatie naar Cash2Collect digitaal ingeregeld. Vanaf het moment dat uw debiteurenbeheer door Cash2Collect wordt overgenomen, bent u vanaf dat moment volledig ontzorgt! Uw taak is alleen het doorgeven van betalingen welke rechtstreeks bij u binnenkomen waarmee wij tijdig het debiteurentraject kunnen stopzetten.

Kortom: Wanneer Cash2Collect het debiteurenbeheer van u overneemt kunt u zich weer richten op andere zaken.
Wilt u meer inhoudelijk weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor, voor het maken van een afspraak. T.: 085-0201060

7.0 De meest moderne software

Doordat Cash2Collect werkt met de meest moderne software, kunt u bij ons niet alleen uw incassozaken online uithanden geven maar kunnen de facturen voor het traject debiteurenbeheer eveneens 24/7 online aan ons worden doorgegeven. Bijvoorbeeld ZZP en MKB kunnen ook buiten kantoortijd nieuwe zaken bij ons aanleveren en nadien nauwlettend de status volgen.

Uiteraard is deze wijze van debiteurenbeheer niet alleen interessant voor ZZP en MKB maar ook bedrijven met een groter aantal facturen kunnen digitaal hun facturen aanleveren. Doordat Cash2Collect deze uiterst moderne technologische werkwijze hanteert, kunnen wij u deze dienst debiteurenbeheer tegen een zeer scherp tarief aanbieden.

Wanneer u een incassozaak uithanden heeft gegeven, wil u op voor u geschikte momenten de laatste ontwikkelingen kunnen nalezen. Door middel van de Cash2Collect klantenportaal kunt u 24/7 online de stand van zaken bekijken in uw incasso dossier. Ieder moment van de dag op de hoogte blij van de laatste ontwikkeling.

5.0 All-IN bedrag per maand:

U levert alle facturen bij ons aan inzake ‘op rekening’ geleverde goederen of diensten. De facturen worden aan u berekend op basis van een vast bedrag per maand. In het debiteurenbeheertraject worden verder geen kosten meer in rekening gebracht. De opvolgende minnelijke incassoprocedure wordt door Cash2Collect op basis van No Cure No Pay behandeld, ongeacht de hoogte van het factuurbedrag.

Het tijdstip (conform Uw betaaltermijn) waarop uw debiteur door onze credit managers wordt benaderd, wordt vooraf met u vastgesteld. Op deze manier weet u exact wat het uitbesteden van uw debiteurenbeheer aan Cash2Collect u per maand en per factuur kost. Op deze wijze is een transparante afweging te maken of dit voor u lonend is.

Voorbeeld: U levert zoals afgesproken op maandbasis max 100 facturen aan. Cash2Collect berekend u enkel een vast maandbedrag op basis van de vooraf afgesproken max. aantal facturen. Mocht achteraf blijken dat het aantal structureel 3-mnd met >10% wordt overschreden, wordt er een herberekening gemaakt. Er wordt door Cash2Collect niet berekend op basis van een percentage van Uw omzet of de handelingen die worden verricht per factuur. U weet vooraf waar u aan toe bent!

5.1 Uw voordelen hierbij zijn;
1. U weet per maand exact wat uw kosten zijn aan debiteurenbeheer.
2. Het tarief per ingestroomde factuur is daarmee zeer scherp.
3. Wij garanderen dit tarief voor een periode van 12 maanden.
** Optimaal Gemak tegen een Scherp Tarief!

8.0 Prestatieplan

Omdat er meer ondernemers dan branches zijn ontstaat concurrentie. Afnemers spelen hier handig op in. Zij bedingen de hoogste korting. Als deze eenmaal is bereikt, worden langere betalingstermijnen ingezet. Vanaf dat moment draagt u ongewild bij aan de financiering van de onderneming van uw klant. De verslechterde betalingsmoraal is sluipend. Beetje bij beetje worden betalingstermijnen opgerekt. Er hoeft dan maar weinig te gebeuren om een onderneming in zwaar weer te doen belanden. Het is daarom van groot belang dat debiteuren tijdig op een commerciële en efficiënte wijze tot betaling worden bewogen.

8.1 Op basis van:
⦁ branche
⦁ debiteuren (particulieren, bedrijven of instellingen)
⦁ positie in de markt
⦁ historisch debiteurenbeleid

spreken wij met u af op welke termijn de debiteuren benaderd dienen te worden waarbij genoemde punten meewegen.

 

 

 

 

 

l

6.0 Speciale tarieven

Soms is sprake van een éénmalige actie. Bijvoorbeeld ten behoeve van een Handelsbank, een Curator of wegens verkoop / beëindiging van een bedrijf. Hiervoor worden aparte berekeningsvormen afgesproken.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

U wilt dat wij uw debiteurenbeheer in vervolg van u overnemen?

U wilt dat Cash2Collect uw debiteurenbeheer in vervolg in behandeling neemt? Neem in dat geval vandaag nog contact met ons op!