klantenportaalAanmelden
klantenportaalAanmelden

Wat is een Betaalbewijs?

7 december 2023

Finance en Creditmanagement

Wat is een Betaalbewijs?

Wat is een betaalbewijs?
Een betalingsbewijs is een bewijs dat een debiteur voor een bepaald product of dienst heeft betaald. Betalingsbewijzen zijn er in de meest uiteenlopende vormen. Het hoeft daarbij niet altijd om een ondertekend document te gaan. Een bankafschrift of een kassabon zijn namelijk ook voorbeelden van betalingsbewijs.

Wanneer men een factuur stuurt, is dit een aankondiging dat een debiteur een betaling verschuldigd is aan de andere partij. Bij onenigheid dient een debiteur aan te tonen dat hij daadwerkelijk heeft betaald. In veel gevallen is het in de praktijk aantoonbaar dat er betaald is door het aanleveren van een betaalbewijs. In de meeste gevallen is het leveren van een betalingsbewijs niet zo moeilijk, bijvoorbeeld omdat je een kassabon hebt of omdat je een bankafschrift kan voorleggen. Bij een contante betaling is het altijd verstandig om een bewijs van betaling in de vorm van een kwitantie te vragen.

Waarom heb ik een betalingsbewijs nodig?
Op het moment er onenigheid ontstaat over een betaling tussen de eiser en debiteur, biedt een betaalbewijs uitkomst.  In geval een eiser betwist dat zij een betaling heeft ontvangen van debiteur kan debiteur zijn betaling bewijzen doormiddel van het overleggen van een betaalbewijs. Debiteur heeft een brengschuld en moet eigenhandig bewijzen dat hij de betaling wel degelijk heeft gedaan. De eiser hoeft in principe niet te bewijzen dat hij het geld niet heeft ontvangen, behalve wanneer de klant  het betaalbewijs reeds heeft overlegd aan eiser.  Debiteur heeft de zorg dat de verschuldigde betaling door eiser daadwerkelijk wordt ontvangen. Alle hieraan verbonden risico’s komen voor rekening van debiteur.  In geval van verlies of onderweg naar eiser, komen voor verantwoording van debiteur!

Omwille van dit alles is het voor de klant belangrijk om een betalingsbewijs te hebben. Wanneer de betaling via een bankrekening is uitgevoerd, is dit steeds het geval. Dan blijft het wel belangrijk om de bankafschriften goed bij te houden. Bij contante betaling is het aan te raden om een bewijs van betaling te vragen.

Kwitantie als betalingsbewijs!
Bij cash betaling zal een klant vaak om een bonnetje of kwitantie vragen. Als ondernemer ben je niet verplicht om telkens zo’n kassabon uit te geven. Alleen wanneer de klant hierom vraagt. Zo’n kwitantie hoeft niet aan specifieke eisen te voldoen. In veel gevallen is het voldoende om op een papiertje de naam van het bedrijf, de datum en het ontvangen bedrag te vermelden. In de praktijk is het wel verstandig om aanvullende gegevens op te nemen, zoals de naam van de ontvanger of zijn bedrijf en een verwijzing naar de betaalde factuur en/of het product of de dienst. Eventueel kan je ook noteren welk deel van het betaalde bedrag btw is. Des te meer erg genoteerd staat, des te beter.

Kwitantie als eigendomsbewijs!
Behalve een bewijs van betaling, is een kwitantie ook een eigendomsbewijs. Het bewijst namelijk dat het product rechtsgeldig is verkregen en dat het niet van diefstal afkomstig is. Dit nut valt enigszins te relativeren omdat ook een factuur een bewijs van eigendom is. Zo’n factuur moet je verplicht uitreiken aan ondernemers. Het verschil tussen een factuur en een kwitantie is dat een factuur een vordering aantoont en een kwitantie een betaling. Bovendien moet een factuur aan talloze wettelijke eisen voldoen en kan het enkel door een ondernemer worden uitgereikt, terwijl ook particulieren een kwitantie mogen uitreiken. Enkel wanneer er in de voorwaarden een eigendomsvoorbehoud is opgenomen, is een bewijs van betaling wel nodig.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op:
Bel ons 085-0201060 of mail naar info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Offerte aanvragen

Naam(Vereist)
Tim Uit Den Bogaard
Tim Uit Den Bogaard
2021-09-23
Via via kwam ik bij Cash2Collect uit i.v.m. een wan betalende klant. Klant was zelfs al over gegaan tot het voeren van een juridische procedure. Cash2Collect wist binnen 7 dagen het tij te keren, klant is inmiddels over gegaan tot betaling. Tevens krijg je toegang tot een zeer geavanceerd maar toch gebruiksvriendelijk klantportaal waarin je heel overzichtelijk alle voortgang kan monitoren. Zodoende zal ik cash2collect dan ook zeker aanraden voor iedere ondernemer die het eigenlijk veel ste druk heeft, om zich met dit soort zaken bezig te houden!
Teun Verschoor
Teun Verschoor
2021-09-15
Rayn Berkhout
Rayn Berkhout
2020-02-20
Fijne samenwerking met Cash2Collect!
Niek van der Maat
Niek van der Maat
2018-10-23
De Heer Pel is een ster in klantcontact. Incasseren en toch je klant behouden. Zij doen het..
Jamal Habyby
Jamal Habyby
2018-04-26
Snel, duidelijk en transparant!

Meer berichten

Incasso

Debiteur

Cash2Collect

Cash2Collect © COPYRIGHT - 2024 | ALL RIGHTS RESERVED | Gemaakt door RAION DESIGN
chevron-down