fbpx

Wij geven U het advies, Reageer Direct!

Aanmaning ontvangen?

Aanmaning Ontvangen, En nu?

Neem je verantwoordelijkheid en betaal direct!

Stop met excuses en neem verantwoordelijkheid voor je betalingsverplichtingen! Omdat wij heel goed begrijpen dat iedereen weleens een fout kan maken of vergeet een factuur op tijd te betalen, is het tijd om actie te ondernemen.

Betaal de openstaande vordering direct en voorkom daarmee onnodig extra hoge kosten! Wij staan klaar om samen een passende een passende oplossing te vinden, maar alleen als je bereid bent om je verplichtingen na te komen. Betaal nu en zet de eerste stap naar een financieel gezonde toekomst!

Aanmaning ontvangen?
Betaal Snel!

Niet reageren, Niet verstandig!

“Je MOET reageren, anders stapelen de kosten zich alleen maar op en wacht niet te lang, want hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om een oplossing te vinden! Als we geen reactie krijgen op onze aanmaning, zien we dat als een teken van onwil om te betalen. We begrijpen dat dit misschien niet je bedoeling is, maar zo komt het wel over. Daarom eisen we dat je altijd reageert op onze aanmaning en vooral als de betaling financieel haalbaar is.”

Betaal Snel en Simpel!

“Wanneer u een aanmaning van ons ontvangt waarin staat dat wij een vordering behandelen, is het raadzaam om deze eenvoudig en snel te betalen. Bij elke digitale aanmaning voegen wij een IDEAL-link toe. Door deze link te gebruiken, kunt u moeiteloos en snel betalen via uw bank-app. Op deze manier kunt u uw vordering snel en gemakkelijk aan ons kantoor voldoen.”

Ik kan niet in een keer betalen?

“Als het niet mogelijk is om de vordering in één keer te voldoen, bieden wij u de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen. Om dit te doen, kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen. Voor het aanvragen van een betalingsregeling hebben we enkele financiële gegevens nodig, waaronder een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. U kunt het ingevulde inkomsten- en uitgavenformulier samen met de bijbehorende bewijsstukken e-mailen naar incasso@cash2collect.nl. Dit formulier kunt u via de link aan de rechterzijde van deze pagina eenvoudig downloaden. Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, kunt u binnen 2 werkdagen een reactie van ons verwachten.”

Staat uw vraag hieronder?

Wij adviseren u alsnog per direct het totaalbedrag (incl. Rente en Kosten) aan ons over te maken. U kunt hiervoor gebruik maken van de IDEAL link.

Ziet u geen mogelijkheid om dit bedrag in één keer te betalen. Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op voor het treffen van een passende  betalingsregeling.

Bij Cash2Collect kunt u op diverse manieren een vordering betalen.

  1. I-DEAL link
    Bij iedere sommatie die wij versturen zenden wij een I-DEAL link mee. Door deze bij het openen van de email aan te klikken komt u direct uit bij de betaalsite van IDEAL waarin u kunt kiezen op welke wijze en vanaf welke bankrekening u wenst te betalen. Op deze manier kunt u Eenvoudig, Snel en Veilig de vordering aan Cash2Collect betalen.

  2. Per Bank overschrijving 
    Op deze manier logt u zelf in middels internetbankieren bij uw eigen bank en maakt u het verschuldigde bedrag over op het rekeningnummer van Cash2Collect in Almere.

Let op:
Vergeet in beide gevallen niet te controleren of het dossiernummer vermeld staat op uw overschrijving. Dit zorgt er voor dat uw betaling snel wordt verwerkt. Zo voorkomt een eventuele vertraging. 

Cash2Collect is niet verplicht een betalingsregeling te accepteren. Namens schuldeiser mogen wij een betaling in een keer verlangen. In die gevallen waar een regeling kan worden afgesproken, dient vooraf wel een inkomsten/uitgavenformulier te worden ingevuld en i.cm. bewijsstukken naar Cash2Collect te worden verzonden. De incassomedewerker kan na  een positieve beoordeling van de stukken besluiten alsnog een regeling met u af te spreken.

Wanneer u van ons een Aankondiging Dagvaarding heeft ontvangen, is onze opdrachtgever akkoord gegaan de gehele vordering nu enkel nog Gerechtelijk te incasseren. Wij als incassokantoor Cash2Collect, vinden het in dergelijke situaties netjes u hiervan op voorhand in kennis te stellen, dat wij, namens opdrachtgever, deze stap op korte termijn gaan nemen. U kunt dit enkel nog voorkomen door per omgaande de gehele vordering aan ons kantoor te betalen! Het treffen van een betalingsregeling is in dit stadium, niet meer mogelijk. 

In dit geval verzoeken wij u hier schriftelijk tegen in verweer te gaan.
Vermeldt duidelijk in uw verweer de navolgende gegevens:

  • Uw voorletter(s) en achternaam
  • Uw adres
  • Het dossiernummer
  • Noteer zo volledig mogelijk de reden waarom u het niet eens bent met de vordering en daarom niet overgaat tot betaling hiervan.

Wij zullen zo snel mogelijk naar u hierop inhoudelijk reageren. Mocht onze reactie enige vertraging oplopen, zullen wij u tussentijds berichten. Houdt u er wel rekening mee dat in verweer gaan tegen een vordering, u in geen geval ontslaat van uw betalingsverplichting.

Cash2Collect adviseert u, in elke situatie direct te reageren op onze brieven. Wij kunnen dan met u in overleg bespreken welke mogelijkheden er zijn om de zaak op te lossen.

Wanneer U niet reageert op onze sommatie(s), gaan wij er als incassobureau van uit dat er sprake is van onwil om te betalen! In dergelijke gevallen, bij non-reactie of non-betaling, zullen wij als incassobureau alles in het werk stellen om u op uw betalingsverplichting te wijzen. Daarbij sluiten wij de gang naar de (kanton)rechter zeker niet uit!

Bij non-reactie op onze aanmaning, kan er ook sprake zijn van ontkenning. In dat geval, waarbij u wel wilt betalen maar op dit moment geen mogelijkheden heeft, adviseren wij u altijd contact op te nemen met ons kantoor. In dit stadium is er altijd gezamenlijk een oplossing te vinden. Reactie in zo’n situatie is altijd van belang!

De deurwaarder is bij u langs geweest en heeft een sommatie-exploot bij u achtergelaten! U wordt dringend verzocht BINNEN MAXIMAAL 48-UUR de volledige vordering (inclusief Rente en Kosten) aan ons kantoor te voldoen. Wanneer u hieraan wederom geen gehoor geeft, zult u worden gedagvaard voor de Rechtbank. De extra kosten voor het gerechtelijk incassotraject bedragen naar verwachting minimaal €675.00! 

U bent door de gerechtsdeurwaarder gedagvaard om te verschijnen op de zitting. Tijdens deze zitting wordt hetgeen u voor wordt gedagvaard besproken en heeft u de mogelijkheid verweer te voeren. U kunt op de zitting aangeven aan de rechter waarmee u het wel of niet eens bent. Na de zitting zal de rechter in de zaak, na ongeveer 3-weken, uitspraak doen.

Wilt u liever de zaak regelen voordat de zitting daadwerkelijk plaatsvindt, dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen met het deurwaarderskantoor welke u heeft gedagvaard. Zij kunnen u exact vertellen wat u moet doen om de zitting bij de rechter te voorkomen.

Respectvolle benadering!

“Bij Cash2Collect, ons incassobureau, behandelen we iedereen met respect en staan we open voor elk gesprek. Of u nu een van onze opdrachtgevers bent of een debiteur, iedereen verdient respectvolle interactie. Om dit goed te kunnen handhaven, nemen we alle telefoongesprekken op, zoals aangegeven, voor dergelijke doeleinden. Bij enige vorm van dreigement, wordt conform ons bedrijfsbeleid direct uit voorzorgsmaatregel melding gedaan bij de justitiële autoriteiten. Wederzijds respectvolle benadering en communicatie, heeft de hoogste prioriteit! (Artikel 285 Lid 1 Wetboek van Strafrecht.)”

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

Klik op onderstaande link en download:
1. Inkomsten-Uitgaven formulier

© 2024-2025 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Hulp nodig?
Waar kan ik jou mee helpen?