fbpx

Nieuwe Wet Turboliquidatie

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

Nieuwe Wet Turboliquidatie

Wat houdt de Wet Turboliquidatie in?
De ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ is reeds van kracht. Deze wet, die betrekking heeft op de ontbinding van rechtspersonen zonder baten, bekend als turboliquidatie, is sinds 15 november 2023 van kracht. De wijzigingen omvatten de introductie van deponeringsverplichtingen voor bestuurders en de mogelijkheid om civielrechtelijke bestuur verboden en boetes op te leggen in geval van misbruik.

Wat was de situatie voor 15 november 2023?
Voorheen kon een rechtspersoon eenvoudig liquideren via turboliquidatie, maar de nieuwe wetgeving, die schuldeisers beter beschermt, maakt het proces van ontbinding per 15 november 2023 minder eenvoudig en meer gereguleerd.

Wat is de situatie na intreding van deze Wet?
Onder de nieuwe wetgeving voor turboliquidatie moet het bestuur binnen 14 dagen na het ontbindingsbesluit specifieke documenten opstellen, zoals een ontbindingsbalans en staat van baten en lasten. Deze documenten moeten ter inzage worden gelegd bij de Kamer van Koophandel en verstrekt aan schuldeisers. Niet-naleving door bestuurders kan leiden tot economische delicten en/of een bestuur verbod.

Wat zijn de Fiscale gevolgen?
De fiscale gevolgen van het ontbinden van een BV, met name voor Directeur-Grootaandeelhouders (DGA’s), omvatten mogelijke inkomstenbelasting. Turboliquidaties worden gezien als een fictieve vervreemding, met belastingvrije stortingen bij oprichting, terwijl de waarde boven de verkrijgingsprijs belast kan worden in box 2. Ook kunnen er fiscale problemen ontstaan bij pensioen, stamrecht of schulden aan de BV.

Wanneer spreekt men over een Turboliquidatie?
Een turboliquidatie treedt op wanneer een rechtspersoon op eigen initiatief wordt ontbonden zonder aanwezige activa. De nieuwe wet vereist transparantie, waarbij het voormalige bestuur binnen 14 dagen na ontbinding specifieke documenten moet deponeren, en schuldeisers hiervan op de hoogte moet stellen.

Waarom is de Wet Turboliquidatie ingevoerd?
De wet is ingevoerd vanwege de verwachting dat ondernemers, getroffen door de coronacrisis, hun bedrijven snel willen beëindigen. Dit verhoogt volgens de Minister voor Rechtsbescherming het risico op misbruik van turboliquidatie. Sancties voor niet-naleving omvatten boetes tot €22.500 of zes maanden hechtenis, evenals bestuur verboden.

Tot wanneer is deze Wet Turboliquidatie geldig?
Deze regeling is initieel geldig voor twee jaar, met evaluatie voor mogelijke permanente implementatie. Ontbindingsbesluiten vóór de inwerkingtreding worden uitgezonderd. Een fiscaal jurist benadrukt dat bij schulden zonder activa, hoewel wettelijk toegestaan, het overwegen van een faillissementsaanvraag verstandiger kan zijn om mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op:
Bel ons 085-0201060 of mail naar info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Meer lezen?
Klik op een van onderstaande blogs.

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Uw Debiteurenbeheer wordt gevolgd

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

Debiteurenbeheer wordt gevolgd!

Hoe zijn wij aan deze wijsheid gekomen?

Binnen Cash2Collect werken wij met een deskundig team aan zeer ervaren incasso medewerkers. Zij hebben allen in de afgelopen jaren veel  ervaring opgedaan binnen andere incassobureaus en gerechtsdeurwaarderspraktijken. In diverse functie hebben zij in de afgelopen 25 jaar nauw contact onderhouden met opdrachtgevers, actief in diverse branches. Doordat deze zakelijke relaties vaak meerdere jaren standhielden was er onderling een goede en vertrouwde verstandhouding.

In meerdere gesprekken hebben wij een aantal van hen de navolgende situatie voorgelegd. Zij zijn heel tevreden over onze incassoscore voor hen als onze opdrachtgever maar; “Hoe gaan jullie om met jullie crediteuren?” Het antwoord wat men gaf was in een aantal gevallen ontluisterend en in een enkel geval heel bijzonder te noemen. 

De reactie van een van hen was letterlijk: “Ik houd nauwlettend in de gaten hoeveel betalingsherinneringen en aanmaningen ik ontvang en stem daarop mijn snelheid van betaling op af!” Met andere woorden, er werd nauwkeurig bijgehouden hoeveel aanmaningen men ontving en na de laatste ging men pas daadwerkelijk over tot betaling hiervan. Het geld wat men  daarmee bespaard kon worden ingezet voor meer urgentere zaken. Op deze manier hadden deze organisaties veel minder sterke  financieringsbehoefte, wat daadwerkelijk voorzag in een aanzienlijke besparing aan debet-rente en kosten. 

Welke conclusie kunnen wij hieruit trekken?

Dat de kans groot is dat ook uw debiteur heel goed in de gaten heeft wat uw  debiteurenbeheer aan stappen inhoudt. Anders gezegd, debiteur weet na verloop van tijd exact na hoeveel herinneringen en aanmaningen u daadwerkelijk overgaat tot het uithanden geven van de vordering aan een incassobureau als Cash2Collect. Daarmee komt onomstotelijk vast te staan, dat het versturen van sommaties na een betalingsherinnering nagenoeg geen effect heeft. 

Wat adviseren wij onze opdrachtgevers?

Wij adviseren onze opdrachtgevers een tweetal opties:

 1. Hanteer binnen debiteurenbeheer een verkort maningstraject waarbij men de navolgende volgorde hanteert; 
  a. Factuur
  b. Betalingsherinnering
  c. 1e Aanmaning 
  d. 2e en Laatste Aanmaning met aanzegging incasso.
 2. Hanteer binnen debiteurenbeheer een langere traject. Hierbij wordt er na de 2e en Laatste Aanmaning gekozen voor de pre-incassobrief. Deze wordt door Cash2Collect verzonden uit naam van de opdrachtgever. 

Onze ervaring leert dat het versturen van meer dan 3 betalingsherinneringen aan debiteur geen enkel effect hebben en enkel een vertragende werking hebben. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met een van onze incasso experts.       

Bron: Cash2Collect BV

Meer lezen? Klik op een van onderstaande blogs.

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Stichting Beheer Derdengelden

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

Wat is een Stichting Beheer Derdengelden?

Wie maken hier gebruik van?
Een Stichting Beheer Derdengelden, wordt met name gebruikt en is verplicht in de beroepsgroepen zoals:

 • Advocaat
 • Notaris
 • Gerechtsdeurwaarder

Deze beroepsgroepen zijn in alle gevallen beëdigde ambten zoals deze worden genoemd en uit naam van de Koning benoemd. Daarnaast zijn er ook andere financiële organisaties zoals incassobureaus die eveneens uit oogpunt van professionaliteit uit eigen beweging deze Stichting hebben opgericht en laten registreren bij de Kamer van Koophandel.

Cash2Collect is een van de incasso ondernemingen welke uit eigen beweging een dergelijke Stichting vanaf het begin hebben opgericht. 

Wat houdt deze Stichting in?
Deze Stichting ziet er op toe dat de geldstroom aan geïncasseerde gelden voor derden, u als klant bij het incassobureau Cash2Collect, gescheiden zijn en blijven van de geldstromen van Cash2Collect als organisatie.
Op deze manier kan het niet gebeuren dat bij een eventueel faillissement van het incassobureau, reeds voor u geïncasseerde gelden ten goede komen aan de failliete boedel van het incassobureau.

Is het belangrijk bij uw keuze voor een incassobureau?
Inderdaad! Het is heel erg belangrijk te kiezen voor een incassobureau wat gecasseerde gelden laat lopen via een Stichting Beheer Derdengelden. Dit kunt u checken bij de Kamer van Koophandel waar deze Stichting Beheer Derdengelden dient te zijn ingeschreven. De aanduiding Garantierekening of Derdengelden bij de omschrijving van de bankrekening, zegt niets en geeft u dan ook geen enkele garantie. 

Let u dus goed op  met welke incassopartij u in zee gaat en laat u overtuigen of men in bezit is van een Stichting Beheer Derdengelden. Voor meer informatie neem gerust contact met ons op!      

Bron: Cash2Collect BV

Meer lezen? Klik op een van onderstaande blogs.

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Hulp nodig?
Waar kan ik jou mee helpen?