fbpx

Opheffing faillissement bij gebrek aan baten

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

Opheffing faillissement! En nu?

Opheffing Faillissement bij gebrek aan baten
Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, wordt er door de Rechtbank een curator aangesteld. Na uitspraak door de Rechtbank gaat de curator de administratie bestuderen en een optelling maken van de baten en lasten, welke er binnen de failliete boedel op het moment van faillissement aanwezig waren. In geval er weinig tot geen baten zijn om de kosten afwikkeling van het faillissement te kunnen dekken, zal de curator de Rechtbank voorstellen bij gebrek aan baten het faillissement op te heffen.

Wat zijn de gevolgen van een opheffing?
Vanaf het moment het faillissement door de Rechtbank is opgeheven om reden gebrek aan baten, blijven alle schulden openstaan. De schuldeiser(s) kunnen vanaf dat moment weer proberen de schulden te incasseren. 

Wat is het verschil bij een natuurlijk persoon?
Bij een natuurlijk persoon spreekt men over een faillissement in persoon ook wel persoonlijk faillissement genoemd.  Wanneer er sprake is van een opheffing van een persoonlijk faillissement, herleven in dat geval de schulden ten laste van het natuurlijk persoon en heeft de schuldeiser ook hier de mogelijkheid de schuld in persoon te incasseren. Bij een opheffing faillissement wegens gebrek aan baten zijn in geen geval de schulden oninbaar. De schulden van voor het faillissement blijven, zolang de vordering niet verjaard is opeisbaar.

Hoe zit het in geval van een rechtsvorm?
Wanneer de failliet een rechtsvorm betreft zoals bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap, wordt deze na uitspraak faillissement uitgeschreven uit het handelsregister en wordt de rechtsvorm ontbonden. Bij een rechtsvorm is er wel sprake van een of meerdere bestuurders en deze kunnen wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer er ten tijde van de vennootschap onrechtmatige handelingen zijn gepleegd door de bestuurder(s).  Men praat hier dan over het zogenaamd Paulianeus handelen. Op het moment er hiervoor aanwijzingen zijn kan er een procedure Bestuursaansprakelijkheid worden aangespannen tegen de voormalige bestuurder(s) van de failliete vennootschap. 

Kortom: Goed om te weten!
Wanneer een faillissement is uitgesproken en uiteindelijk om reden, bij gebrek aan baten het faillissement wordt opgeheven, zullen de schulden van voor het faillissement herleven. Dus wanneer u als eenmanszaak failliet gaat en uiteindelijk het faillissement wordt opgeheven, kunnen de schuldeisers de vordering alsnog bij u persoonlijk incasseren. In veel gevallen wordt hierbij direct een executietraject opgestart. Beslag op roerende en onroerende zaken danwel inkomen zijn in dergelijke gevallen niet ondenkbaar. 

Ook wanneer uw debiteur failliet is verklaard, is uw vordering niet per definitie oninbaar!  
Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op: Bel 085-0201060 of mail info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Meer lezen?
Klik op een van onderstaande blogs.

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

De Wki vanaf 1 april 2024 van kracht

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

De Wki vanaf 1 april 2024 van kracht

Hoe was het voor 1 april 2024?
De incassobranche was altijd een zogenoemd vrij beroep waar geen kwaliteitseisen aan werden gesteld. Iedereen zonder specifieke eisen kon een incasso-bureau inschrijven bij de Kamer van Koophandel en aan de slag gaan. Dit is per 1 April 2024 gewijzigd door inwerkingtreding van de nieuwe wet Wki.

Hoe is het vanaf 1 april 2024?
Vanaf 1 april 2024 treed de Wet Kwaliteit incasso-dienstverlening (Wki) in werking. Nieuwe incassodienstverleners moeten vanaf voornoemde datum aan de kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. Incassodienstverleners welke voor deze datum reeds actief zijn als incassodienstverlener hebben 1 jaar na dato de tijd om aan de kwaliteitseisen te voldoen en zich alsnog te registreren.

Wie ziet toe op naleving van de Wki?
De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat verscherpt toezicht houden op naleving van deze wet en kan handhaven wanneer een incassodienstverlener zich niet aan de regels houdt.

Wat houdt de nieuwe wet in?
Deze wet introduceert strikte regels en normen voor incassobureaus en andere partijen betrokken bij incassodiensten. Enkele relevante overwegingen om zaken te doen met een geregistreerd incassobureau:

 1. Betrouwbaarheid van het incassobureau:
  • Het is essentieel om te werken met een betrouwbaar incassobureau. Een incasso-dienstverlener welke reeds werkt volgens wet en regelgeving en een gedragscode hanteert.
  • Daarnaast zijn er incassobureaus welke eveneens voldoen aan strenge normen en hebben een eigen keurmerk van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen (NVI). 
  • Het keurmerk waarborgt aspecten zoals ethiek, integriteit, transparantie, klachtenafhandeling en financiële stabiliteit.
  • Een jaarlijkse audit controleert of het incassobureau aan deze eisen voldoet.

 2. Juridische kennis en werkwijze:
  • Een malafide incassobureau mist vaak de benodigde juridische kennis. Als een opdracht-gever een incassovordering betwist, moet het incassobureau reageren op de aangedragen redenen.
  • Een ervaren incassobureau weet hoe ze debiteuren op een effectieve manier moet benaderen.

 3. Transparantie en tarieven:
  • Kies een incassobureau met een transparante werkwijze om verrassingen te voorkomen.
  • Sommige incassobureaus kunnen onduidelijk zijn over tarieven en kosten.

 4. Overige certificeringen en licenties:
  • Naast het NVI-keurmerk zijn er internationale ISO-normeringen die de kwaliteit van bedrijfsvoering aangeven.
  • Voor bepaalde vorderingen zijn specifieke licenties vereist, bijvoorbeeld voor vorderingen onder de Wet Financieel Toezicht (WFT). 

Mag er na 1 april 2025 nog zaken worden gedaan met een niet gecertificeerd incassobureau?
Het is na 1 april 2025 niet toegestaan uw vordering ter incasso uithanden te geven aan een incassodienstverlener welke niet beschikt over een registratie. Niet alleen de incassodienstverlener is op dat moment in overtreding maar ook voor een opdrachtgever is dit niet zonder gevolgen.

Wat zijn de gevolgen?
Een opdrachtgever die vanaf 1 april 2025 zaken doet met een niet-gecertificeerd incassobureau  loopt risico’s, zoals het niet voldoen aan de nieuwe regelgeving en mogelijke juridische problemen.

Advies:
Het is raadzaam om samen te werken met een gecertificeerd incassobureau om problemen te voorkomen en een succesvolle incasso te bevorderen.
Niet-geregistreerde incassodienstverleners mogen vanaf 1 april 2025 geen buitengerechtelijke incassowerkzaamheden meer uitvoeren!! 

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de naleving van de Wki en kan sancties opleggen aan incassobureaus die de regels overtreden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op:
Bel 085-0201060 of mail info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Meer lezen?
Klik op een van onderstaande blogs.

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Hulp nodig?
Waar kan ik jou mee helpen?