klantenportaalAanmelden
klantenportaalAanmelden

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

Opheffing faillissement! En nu?

Opheffing Faillissement bij gebrek aan baten
Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, wordt er door de Rechtbank een curator aangesteld. Na uitspraak door de Rechtbank gaat de curator de administratie bestuderen en een optelling maken van de baten en lasten, welke er binnen de failliete boedel op het moment van faillissement aanwezig waren. In geval er weinig tot geen baten zijn om de kosten afwikkeling van het faillissement te kunnen dekken, zal de curator de Rechtbank voorstellen bij gebrek aan baten het faillissement op te heffen.

Wat zijn de gevolgen van een opheffing?
Vanaf het moment het faillissement door de Rechtbank is opgeheven om reden gebrek aan baten, blijven alle schulden openstaan. De schuldeiser(s) kunnen vanaf dat moment weer proberen de schulden te incasseren.

Wat is het verschil bij een natuurlijk persoon?
Bij een natuurlijk persoon spreekt men over een faillissement in persoon ook wel persoonlijk faillissement genoemd.  Wanneer er sprake is van een opheffing van een persoonlijk faillissement, herleven in dat geval de schulden ten laste van het natuurlijk persoon en heeft de schuldeiser ook hier de mogelijkheid de schuld in persoon te incasseren. Bij een opheffing faillissement wegens gebrek aan baten zijn in geen geval de schulden oninbaar. De schulden van voor het faillissement blijven, zolang de vordering niet verjaard is opeisbaar.

Hoe zit het in geval van een rechtsvorm?
Wanneer de failliet een rechtsvorm betreft zoals bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap, wordt deze na uitspraak faillissement uitgeschreven uit het handelsregister en wordt de rechtsvorm ontbonden. Bij een rechtsvorm is er wel sprake van een of meerdere bestuurders en deze kunnen wel persoonlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer er ten tijde van de vennootschap onrechtmatige handelingen zijn gepleegd door de bestuurder(s).  Men praat hier dan over het zogenaamd Paulianeus handelen. Op het moment er hiervoor aanwijzingen zijn kan er een procedure Bestuursaansprakelijkheid worden aangespannen tegen de voormalige bestuurder(s) van de failliete vennootschap.

Kortom: Goed om te weten!
Wanneer een faillissement is uitgesproken en uiteindelijk om reden, bij gebrek aan baten het faillissement wordt opgeheven, zullen de schulden van voor het faillissement herleven. Dus wanneer u als eenmanszaak failliet gaat en uiteindelijk het faillissement wordt opgeheven, kunnen de schuldeisers de vordering alsnog bij u persoonlijk incasseren. In veel gevallen wordt hierbij direct een executietraject opgestart. Beslag op roerende en onroerende zaken danwel inkomen zijn in dergelijke gevallen niet ondenkbaar.

Ook wanneer uw debiteur failliet is verklaard, is uw vordering niet per definitie oninbaar!
Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op: Bel 085-0201060 of mail info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Incasso

Debiteur

Cash2Collect

Cash2Collect © COPYRIGHT - 2024 | ALL RIGHTS RESERVED | Gemaakt door RAION DESIGN
chevron-down