fbpx

Vragen over incasso?

FAQ

Hoe werkt een incassobureau?

“Heeft u vragen over hoe werkt een incassobureau of het innen van uw vordering? Ontdek in 5 minuten heldere uitleg van Cash2Collect – behoud uw klantrelatie en behaal toch incassosucces! Wij maken vorderingen innen begrijpelijk, zonder ingewikkelde woorden. Leer alles over wet- en regelgeving op onze pagina met antwoorden op veelgestelde vragen. Cash2Collect staat voor duidelijkheid en resultaat in incasso!”

Incassobureau Inschakelen, Wat Kost Dat?

In het verleden was “No Cure No Pay” een bekende kreet. Ze willen graag hun vorderingen uit handen geven zonder kosten te hoeven betalen. Met andere woorden, ze verwachten dat het incassobureau alle kosten op zich neemt en zij alleen de opbrengsten ontvangen!

Helaas is dit in de huidige tijd No Cure No Pay niet meer realistisch. Net als in andere sectoren zijn ook binnen de incasso-branche de kosten aanzienlijk gestegen. No Cure No Pay” is nu “Fair Fee”. Het is een eerlijke vergoeding voor maximale inzet bij incasseren. We streven naar een redelijke vergoeding die recht doet aan de inspanningen die we leveren. Bel ons gerust even op 085-0201060.   

Kosten Minnelijk Incassotraject:

1. Buitengerechtelijke incassokosten
2. Wettelijke vertragingsrente 
3. Contractuele rentevergoeding

*Uw vordering wordt opgehoogd met voornoemde kosten

Kosten Gerechtelijk Incassotraject:

1. Kosten opmaak dagvaarding
2. Salaris gemachtigde
3. Griffierecht
4. Betekening vonnis
5. Executiekosten

Wanneer een Incassobureau Inschakelen?

Het moment waarop je het beste een incassobureau kunt inschakelen, wordt grotendeels bepaald door u als opdrachtgever. U bepaalt wanneer u een vordering ter incasso wilt overdragen.  Het is belangrijk om vooraf duidelijk te bepalen wanneer het moment zover is! In de praktijk wordt hier vaak te lang mee gewacht om verschillende redenen:

 • Goedgelovigheid.
 • Trachten de bestaande zakelijke relatie te behouden. 
 • De angst voor omzet- en daarmee klantverlies.
 • Nalatigheid van de ondernemer zelf.
 • Ontbreken van een strak debiteurenbeleid.

Voornoemde redenen zijn min of meer begrijpelijk maar allerminst verstandig en kunnen leiden tot grote financiële schades. In het slechtste geval kan dit leiden tot het faillissement van uw eigen onderneming!

De voornaamste stappen in het incassotraject:

Wat de voornaamste stappen zijn in het totale incassotraject is niet voor iedereen duidelijk. Daarnaast is er een duidelijk verschil wanneer de debiteur een Zakelijk (B2B) danwel Consument (B2C) is. Hieronder een overzicht wat de voornaamste stappen zijn.

 • Pre-incasso (B2B) / W.I.K. Brief ofwel 14-Dagen Brief (B2C)
 • Minnelijk Incassotraject (Incassobureau)
 • Aankondiging dagvaarding
 • Gerechtelijk Incassotraject (Advocaat / Deurwaarder)
 • Zitting / Uitspraak Vonnis (Kantongerecht of Rechtbank)
 • Executietraject (Beslaglegging / Openbare Verkoop)

Veel gestelde vragen over het incasseren van vorderingen

Niet iedereen is voldoende geïnformeerd als het gaat om hoe werkt een incassobureau en de mogelijkheden. Met name als het gaat om Wet- en Regelgeving zijn er diverse vragen waar u als eisende partij vooraf graag het antwoord op wilt weten. Op deze pagina hebben wij de meest voorkomende vragen geplaatst en beantwoord.  

 • Wettelijk geldend Betalingstermijn
 • Wettelijk vastgestelde rentevergoeding
 • De hoogte van de buitengerechtelijke kosten
 • Executie kosten
 • Algemene voorwaarden
 • Wettelijke verjaringstermijnen 

Wat is de Kracht van een Incassobureau?

“Verhoog uw incassoresultaat met een doelgerichte aanpak – 85% succes door onze strakke opvolging. Debiteuren wachten vaak tot ze vermoeden dat uw geduld op is. Voorkom vertraging met een effectief debiteurenbeleid. Onze nauwe samenwerking met een vaste deurwaarder en advocaat versterkt ons incassoteam, wat bijdraagt aan optimaal succes!”

Weet u met wie u zaken gaat doen?

“Triomfantelijke overwinning bij het binnenhalen van een nieuwe klant? Voorkom late ontdekking van de kredietwaardigheid met Cash2Collect! Onze extra service biedt vooraf inzicht, zodat je bij het ondertekenen van een contract geen verrassingen tegenkomt. Omzet is fantastisch, maar betaald krijgen is net zo cruciaal. Verzeker jezelf van financiële zekerheid. Contacteer ons voor meer informatie: sales@cash2collect.nl.”

Het verschil tussen Incassobureau en een Deurwaarder?

“Ontdek de kracht van ons incassobureau: geen gerechtelijke stappen, maar overtuigingskracht en vakkennis om debiteuren te bewegen tot betaling. In tegenstelling tot deurwaarders, die kosten genereren met gerechtelijke procedures, richten wij ons enkel op het voordelige minnelijk incassotraject. Geen zorgen, geen kosten voor u in deze fase! Kies voor doeltreffendheid vanaf het begin van het invorderingstraject met ons ervaren incassoteam!”

Gratis Cash2Collect Incasso Advies

“Niet elke vordering is gelijk; onze aanpak ook niet. Soms vraagt een zaak om persoonlijke toelichting, waarbij de achtergrondinformatie van de eisende partij cruciaal is voor succes. Voor opdrachtgevers die een vertrouwd gevoel willen, bieden wij persoonlijk of telefonisch contact. Wilt u de inhoud van uw vordering bespreken met een van onze incasso-experts? Bel ons op en wij staan u graag telefonisch te woord. Duidelijkheid en persoonlijke aanpak staan bij ons voorop!”

Staat uw vraag hieronder?

Wij adviseren een vordering aan Cash2Collect uithanden te geven nadat u een aanmaning aan uw debiteur heeft verzonden. Buiten de factuur heeft  het versturen van meer dan 2 betalingsherinneringen geen effect!  Wij adviseren wel om voor het versturen van de eerste aanmaning telefonisch contact op te nemen met uw debiteur. 

Ons advies:

 1. Uw factuur aan uw klant
 2. Betalingsherinnering
 3. Telefonisch contact met uw klant
 4. Aanmaning
 5. Ter incasso uithanden geven aan Cash2Collect

Wat is de betalingstermijn voor consumenten?

Er is geen wettelijke betalingstermijn voor particulieren. U mag als ondernemer de betalingstermijn voor consumenten zelf bepalen. Dat moet wel een redelijke termijn zijn. U zet het betaaltermijn in de overeenkomst of de algemene voorwaarden.

Wat is de betalingstermijn voor bedrijven?

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven staan in de Europese Richtlijn voor bestrijding van betalingsachterstand in het zakelijk verkeer:

 • Bedrijven moeten facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij ze dat anders hebben afgesproken in een contract.
 • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag alleen als u kan laten zien dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.
 • Is er geen betalingstermijn overeengekomen dan is de betalingstermijn 30 dagen.
 • Grote ondernemingen mogen geen langere betalingstermijn dan 60 dagen gebruiken voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener.

Wat is de betalingstermijn voor de overheid?

Overheden moeten facturen binnen 30 dagen na ontvangst betalen. Dat mag alleen in zeldzame situaties worden verlengd tot 60 dagen. De Rijksoverheid gebruikt de volgende inkoop- en leveringsvoorwaarden:

 • de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI)
 • de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV)
 • de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT)

Bron: Ondernemersplein / KVK

Wij zullen u  adviseren voor een deurwaarder te kiezen wanneer er in een dossier inmiddels vonnis is gewezen en enkel het executietraject tot een oplossing leidt.

In alle andere gevallen kan een incassobureau als Cash2Collect u optimaal van dienst zijn. Wij hebben als incassobureau een jarenlange ervaring in  het incasseren van vorderingen en denken hierbij in “De Beste oplossing” voor betrokken partijen. Dit komt met name doordat wij als incassobureau zelf geen rechtskundige bevoegdheden hebben zoals een deurwaarder. Daarmee ligt ook het verdienmodel bij de deurwaarder duidelijk bij dit gerechtelijk incassotraject.

Voordelen bij Cash2Collect :

 1. Ons verdienmodel zit in het minnelijk incassotraject.
 2. Voor u beperkt tot nagenoeg geen kosten.
 3. De weg naar de rechtbank wordt zolang mogelijk uitgesteld.
 4. Minnelijk incassotraject op basis Fair Fee

Jazeker, Bij Cash2Collect heeft U een tweetal manieren waarmee u op de hoogte blijft van iedere ontwikkeling in uw incassozaak.

Allereerst heeft u 24/7 Online de mogelijkheid de stand van zaken in uw dossier in te zien d.m.v. ons klantenportaal. Op deze manier blijft u op de hoogte waar en wanneer u dat het beste uitkomt.

Daarnaast zorgt de incassomedewerker ervoor dat bij iedere belangrijke ontwikkeling in uw incassodossier, u per mail een update ontvangt. Cash2Collect houdt u als opdrachtgever daarmee Pro-Actief op de hoogte!

Jazeker, Wij werken met een zogenaamde Garantierekening. Dit houdt in dat debiteur de vordering betaalt op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden. Daarmee is de geldstroom aan geïncasseerde gelden volledig gescheiden van de geldstromen binnen Cash2Collect B.V. Deze Derdengelden Rekening is gelijk aan die worden gebruikt door de Notaris en de  Advocaat. Nog meer zekerheid voor u als opdrachtgever! 

Wanneer een vordering niet wordt betaald, dan is de schuldenaar in nagenoeg elke situatie tevens wettelijke vertraging rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Als er vervolgens een (deel)betaling wordt gedaan, dan strekt deze in eerste instantie in mindering op “de kosten” en vervolgens in mindering op de wettelijke vertraging rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Dit is geregeld in artikel 6:44 BW en wordt de “imputatieregel” genoemd.

Nu denken veel debiteuren dat bij betaling van de originele hoofdsom rechtstreeks aan eiser, de rente  en incassokosten worden kwijtgescholden. Niets is echter minder waar, want bij wet staat duidelijk beschreven dat de incassokosten vallen onder de rekening zoals beschreven in  artikel 6:44 BW. Dit houdt in dat de ontvangen betaling strekt in mindering op het totaal gevorderde in de navolgende volgorde. 

Te weten:
1. De kosten
2. De wettelijke vertragingsrente
3. De Hoofdsom 

Wanneer wij een dossier sluiten omdat debiteur vertrokken is onbekend waarheen, failliet is verklaard of geen enkele verhaalbaarheid biedt op korte of langere termijn, bent u ons altijd Bureaukosten verschuldigd.  

Zakelijke vorderingen (B2B)
Hierbij verjaard een vordering of factuur 5 jaar na opeisbaarheid of betalingstermijn.

Consumenten vorderingen (B2C)
Hierbij verjaard een vordering of factuur bij levering van producten na 2 jaar. Men dient hierbij te denken aan bijvoorbeeld:
Levensmiddelen, Nutsvoorzieningen of Elektronica

Hierbij verjaard een vordering of factuur bij levering van een dienst na 5 jaar. Men dient hierbij te denken aan bijvoorbeeld:
Consumptief krediet, Vakanties / Reizen of Medische behandelingen (Dokter of Tandarts)

Let op: Wanneer een overeenkomst voor geldlening of krediet “voldoende is verbonden” met een consumenten aankoop als bijvoorbeeld het kopen van een scooter of boot, dan geldt ook hiervoor een verkort verjaringstermijn van 2 jaar. 

Na een wettelijke uitspraak (vonnis) van de (kanton)rechter, is het verjaringstermijn maximaal 20 jaar.

Wanneer u als opdrachtgever een incassodossier tussentijds intrekt, bent u ons intrekkingsprovisie verschuldigd. Deze is bij B2C gelijk aan de W.I.K. en bij B2B vorderingen bedraagt deze 15% van de oorspronkelijke hoofdsom. Conform de algemene voorwaarden van Cash2Collect.

Wanneer een vordering ter incasso bij Cash2Collect in behandeling is genomen, is het onverstandig onderling afspraken danwel een schikking met de debiteur te treffen. Bij het treffen van een schikking, dient men er altijd rekening mee te houden dat de incassokosten voor rekening komen van u als onze opdrachtgever.  Bij twijfel, neem dan eerst contact op met ons kantoor. 

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

Debiteur onder Curatele ?
En Nu?

Klant is niet bevoegd!
Is mijn vordering dan wel te incasseren?

© 2022-2023 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Hulp nodig?
Waar kan ik jou mee helpen?