fbpx

De Wki vanaf 1 april 2024 van kracht

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

De Wki vanaf 1 april 2024 van kracht

Hoe was het voor 1 april 2024?
De incassobranche was altijd een zogenoemd vrij beroep waar geen kwaliteitseisen aan werden gesteld. Iedereen zonder specifieke eisen kon een incasso-bureau inschrijven bij de Kamer van Koophandel en aan de slag gaan. Dit is per 1 April 2024 gewijzigd door inwerkingtreding van de nieuwe wet Wki.

Hoe is het vanaf 1 april 2024?
Vanaf 1 april 2024 treed de Wet Kwaliteit incasso-dienstverlening (Wki) in werking. Nieuwe incassodienstverleners moeten vanaf voornoemde datum aan de kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. Incassodienstverleners welke voor deze datum reeds actief zijn als incassodienstverlener hebben 1 jaar na dato de tijd om aan de kwaliteitseisen te voldoen en zich alsnog te registreren.

Wie ziet toe op naleving van de Wki?
De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat verscherpt toezicht houden op naleving van deze wet en kan handhaven wanneer een incassodienstverlener zich niet aan de regels houdt.

Wat houdt de nieuwe wet in?
Deze wet introduceert strikte regels en normen voor incassobureaus en andere partijen betrokken bij incassodiensten. Enkele relevante overwegingen om zaken te doen met een geregistreerd incassobureau:

 1. Betrouwbaarheid van het incassobureau:
  • Het is essentieel om te werken met een betrouwbaar incassobureau. Een incasso-dienstverlener welke reeds werkt volgens wet en regelgeving en een gedragscode hanteert.
  • Daarnaast zijn er incassobureaus welke eveneens voldoen aan strenge normen en hebben een eigen keurmerk van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen (NVI). 
  • Het keurmerk waarborgt aspecten zoals ethiek, integriteit, transparantie, klachtenafhandeling en financiële stabiliteit.
  • Een jaarlijkse audit controleert of het incassobureau aan deze eisen voldoet.

 2. Juridische kennis en werkwijze:
  • Een malafide incassobureau mist vaak de benodigde juridische kennis. Als een opdracht-gever een incassovordering betwist, moet het incassobureau reageren op de aangedragen redenen.
  • Een ervaren incassobureau weet hoe ze debiteuren op een effectieve manier moet benaderen.

 3. Transparantie en tarieven:
  • Kies een incassobureau met een transparante werkwijze om verrassingen te voorkomen.
  • Sommige incassobureaus kunnen onduidelijk zijn over tarieven en kosten.

 4. Overige certificeringen en licenties:
  • Naast het NVI-keurmerk zijn er internationale ISO-normeringen die de kwaliteit van bedrijfsvoering aangeven.
  • Voor bepaalde vorderingen zijn specifieke licenties vereist, bijvoorbeeld voor vorderingen onder de Wet Financieel Toezicht (WFT). 

Mag er na 1 april 2025 nog zaken worden gedaan met een niet gecertificeerd incassobureau?
Het is na 1 april 2025 niet toegestaan uw vordering ter incasso uithanden te geven aan een incassodienstverlener welke niet beschikt over een registratie. Niet alleen de incassodienstverlener is op dat moment in overtreding maar ook voor een opdrachtgever is dit niet zonder gevolgen.

Wat zijn de gevolgen?
Een opdrachtgever die vanaf 1 april 2025 zaken doet met een niet-gecertificeerd incassobureau  loopt risico’s, zoals het niet voldoen aan de nieuwe regelgeving en mogelijke juridische problemen.

Advies:
Het is raadzaam om samen te werken met een gecertificeerd incassobureau om problemen te voorkomen en een succesvolle incasso te bevorderen.
Niet-geregistreerde incassodienstverleners mogen vanaf 1 april 2025 geen buitengerechtelijke incassowerkzaamheden meer uitvoeren!! 

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de naleving van de Wki en kan sancties opleggen aan incassobureaus die de regels overtreden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op:
Bel 085-0201060 of mail info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Meer lezen?
Klik op een van onderstaande blogs.

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Heeft No Cure No Pay ooit bestaan?

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

Heeft No Cure No Pay ooit bestaan?

In het verleden was “No Cure No Pay” een bekende kreet. Zeker in de incassobranche werd hier vaak mee geadverteerd. Veel ondernemers en particuliere die op zoek zijn naar een incassobureau zoeken allereerst op internet naar deze term.

Is het een terechte vraag?
Is het reëel om op zoek te gaan naar een goed incassobureau wat haar diensten kosteloos aanbiedt? Wij denken dat dit geen goed uitgangspunt is, zeker wanneer men ook resultaat verwacht! Wat mag men verwachten wanneer iets GRATIS is? Naar onze mening Weinig tot Niets!

Als incassobureau krijgen wij regelmatig aanvragen waarbij de eerste vraag is, “Werken jullie op NoCureNoPay basis?” Met andere woorden, wij verwachten dat u als  incassobureau alle kosten op zich neemt en wij enkel en alleen de opbrengsten zullen ontvangen!

Men wil voor haar diensten betaald krijgen en zijn zelfs niet bereid het incassobureau voor haar verrichte diensten te betalen! Het incassobureau moet op haar beurt de geleverde diensten kosteloos uitvoeren! 

Onze dienstverlening is niet altijd kosteloos!
Als incassobureau hebben wij net als iedere andere ondernemer bedrijfskosten welke het afgelopen jaar eveneens fors zijn gestegen. Wanneer uw debiteur de vordering uiteindelijk niet danwel niet volledig betaald, door faillissement of andere reden, zullen deze kosten voor rekening van onze opdrachtgever komen. Naar onze mening een meer dan logisch gevolg.

Zo kunnen wij er voor blijven zorgen dat, zowel u als wij als incassobureau betaald krijgen voor de geleverde  diensten.

Natuurlijk bestaat No Cure No Pay niet!
No Cure No Pay is een credo wat marketingtechnisch velen aanspreekt echter allerminst een reële verwachting is!

Daarom werken wij op basis Fair Fee!
Uiteraard zijn ook wij, keer op keer, enthousiast wanneer een nieuwe opdrachtgever zich bij ons aanmeld als (nieuwe) opdrachtgever, maar ontkomen ook wij er niet aan onze inspanning,  tegen een redelijke vergoeding bij onze opdrachtgever in rekening te berekenen. Wij noemen dit, Fair Fee! 

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op: Bel 085-0201060 of mail info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Meer lezen?
Klik op een van onderstaande blogs.

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Hulp nodig?
Waar kan ik jou mee helpen?