fbpx

Nieuwe Wet Turboliquidatie

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

Nieuwe Wet Turboliquidatie

Wat houdt de Wet Turboliquidatie in?
De ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ is reeds van kracht. Deze wet, die betrekking heeft op de ontbinding van rechtspersonen zonder baten, bekend als turboliquidatie, is sinds 15 november 2023 van kracht. De wijzigingen omvatten de introductie van deponeringsverplichtingen voor bestuurders en de mogelijkheid om civielrechtelijke bestuur verboden en boetes op te leggen in geval van misbruik.

Wat was de situatie voor 15 november 2023?
Voorheen kon een rechtspersoon eenvoudig liquideren via turboliquidatie, maar de nieuwe wetgeving, die schuldeisers beter beschermt, maakt het proces van ontbinding per 15 november 2023 minder eenvoudig en meer gereguleerd.

Wat is de situatie na intreding van deze Wet?
Onder de nieuwe wetgeving voor turboliquidatie moet het bestuur binnen 14 dagen na het ontbindingsbesluit specifieke documenten opstellen, zoals een ontbindingsbalans en staat van baten en lasten. Deze documenten moeten ter inzage worden gelegd bij de Kamer van Koophandel en verstrekt aan schuldeisers. Niet-naleving door bestuurders kan leiden tot economische delicten en/of een bestuur verbod.

Wat zijn de Fiscale gevolgen?
De fiscale gevolgen van het ontbinden van een BV, met name voor Directeur-Grootaandeelhouders (DGA’s), omvatten mogelijke inkomstenbelasting. Turboliquidaties worden gezien als een fictieve vervreemding, met belastingvrije stortingen bij oprichting, terwijl de waarde boven de verkrijgingsprijs belast kan worden in box 2. Ook kunnen er fiscale problemen ontstaan bij pensioen, stamrecht of schulden aan de BV.

Wanneer spreekt men over een Turboliquidatie?
Een turboliquidatie treedt op wanneer een rechtspersoon op eigen initiatief wordt ontbonden zonder aanwezige activa. De nieuwe wet vereist transparantie, waarbij het voormalige bestuur binnen 14 dagen na ontbinding specifieke documenten moet deponeren, en schuldeisers hiervan op de hoogte moet stellen.

Waarom is de Wet Turboliquidatie ingevoerd?
De wet is ingevoerd vanwege de verwachting dat ondernemers, getroffen door de coronacrisis, hun bedrijven snel willen beëindigen. Dit verhoogt volgens de Minister voor Rechtsbescherming het risico op misbruik van turboliquidatie. Sancties voor niet-naleving omvatten boetes tot €22.500 of zes maanden hechtenis, evenals bestuur verboden.

Tot wanneer is deze Wet Turboliquidatie geldig?
Deze regeling is initieel geldig voor twee jaar, met evaluatie voor mogelijke permanente implementatie. Ontbindingsbesluiten vóór de inwerkingtreding worden uitgezonderd. Een fiscaal jurist benadrukt dat bij schulden zonder activa, hoewel wettelijk toegestaan, het overwegen van een faillissementsaanvraag verstandiger kan zijn om mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid te vermijden.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op:
Bel ons 085-0201060 of mail naar info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Meer lezen?
Klik op een van onderstaande blogs.

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Wat is een Betaalbewijs?

Cash2Collect INCASSONIEUWS

Finance en Creditmanagement

Wat is een Betaalbewijs?

Wat is een betaalbewijs?
Een betalingsbewijs is een bewijs dat een debiteur voor een bepaald product of dienst heeft betaald. Betalingsbewijzen zijn er in de meest uiteenlopende vormen. Het hoeft daarbij niet altijd om een ondertekend document te gaan. Een bankafschrift of een kassabon zijn namelijk ook voorbeelden van betalingsbewijs.

Wanneer men een factuur stuurt, is dit een aankondiging dat een debiteur een betaling verschuldigd is aan de andere partij. Bij onenigheid dient een debiteur aan te tonen dat hij daadwerkelijk heeft betaald. In veel gevallen is het in de praktijk aantoonbaar dat er betaald is door het aanleveren van een betaalbewijs. In de meeste gevallen is het leveren van een betalingsbewijs niet zo moeilijk, bijvoorbeeld omdat je een kassabon hebt of omdat je een bankafschrift kan voorleggen. Bij een contante betaling is het altijd verstandig om een bewijs van betaling in de vorm van een kwitantie te vragen.

Waarom heb ik een betalingsbewijs nodig?
Op het moment er onenigheid ontstaat over een betaling tussen de eiser en debiteur, biedt een betaalbewijs uitkomst.  In geval een eiser betwist dat zij een betaling heeft ontvangen van debiteur kan debiteur zijn betaling bewijzen doormiddel van het overleggen van een betaalbewijs. Debiteur heeft een brengschuld en moet eigenhandig bewijzen dat hij de betaling wel degelijk heeft gedaan. De eiser hoeft in principe niet te bewijzen dat hij het geld niet heeft ontvangen, behalve wanneer de klant  het betaalbewijs reeds heeft overlegd aan eiser.  Debiteur heeft de zorg dat de verschuldigde betaling door eiser daadwerkelijk wordt ontvangen. Alle hieraan verbonden risico’s komen voor rekening van debiteur.  In geval van verlies of onderweg naar eiser, komen voor verantwoording van debiteur!

Omwille van dit alles is het voor de klant belangrijk om een betalingsbewijs te hebben. Wanneer de betaling via een bankrekening is uitgevoerd, is dit steeds het geval. Dan blijft het wel belangrijk om de bankafschriften goed bij te houden. Bij contante betaling is het aan te raden om een bewijs van betaling te vragen.

Kwitantie als betalingsbewijs!
Bij cash betaling zal een klant vaak om een bonnetje of kwitantie vragen. Als ondernemer ben je niet verplicht om telkens zo’n kassabon uit te geven. Alleen wanneer de klant hierom vraagt. Zo’n kwitantie hoeft niet aan specifieke eisen te voldoen. In veel gevallen is het voldoende om op een papiertje de naam van het bedrijf, de datum en het ontvangen bedrag te vermelden. In de praktijk is het wel verstandig om aanvullende gegevens op te nemen, zoals de naam van de ontvanger of zijn bedrijf en een verwijzing naar de betaalde factuur en/of het product of de dienst. Eventueel kan je ook noteren welk deel van het betaalde bedrag btw is. Des te meer erg genoteerd staat, des te beter.

Kwitantie als eigendomsbewijs!
Behalve een bewijs van betaling, is een kwitantie ook een eigendomsbewijs. Het bewijst namelijk dat het product rechtsgeldig is verkregen en dat het niet van diefstal afkomstig is. Dit nut valt enigszins te relativeren omdat ook een factuur een bewijs van eigendom is. Zo’n factuur moet je verplicht uitreiken aan ondernemers. Het verschil tussen een factuur en een kwitantie is dat een factuur een vordering aantoont en een kwitantie een betaling. Bovendien moet een factuur aan talloze wettelijke eisen voldoen en kan het enkel door een ondernemer worden uitgereikt, terwijl ook particulieren een kwitantie mogen uitreiken. Enkel wanneer er in de voorwaarden een eigendomsvoorbehoud is opgenomen, is een bewijs van betaling wel nodig.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op:
Bel ons 085-0201060 of mail naar info@cash2collect.nl

Bron: Cash2Collect BV

Meer lezen?
Klik op een van onderstaande blogs.

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Hulp nodig?
Waar kan ik jou mee helpen?