Waarom is het van belang dat men als ondernemer gebruik maakt van algemene voorwaarden wanneer men overeenkomsten sluit met derden.

In de Algemene voorwaarden legt de ondernemer alles vast met betrekking tot de overeenkomst tussen de ondernemer zelf en de wederpartij.

Zaken welke u hierin beschrijft zijn onder andere;

• Aansprakelijkheid
• Klachtenprocedure
• Garantie
• Betalingsvoorwaarden
• Bedenkingstermijn

Een overeenkomst kan worden afgesloten tussen ondernemers onderling (B2B) of tussen ondernemers en consumenten (B2C). Als u voorwaarden zijn opgesteld, hoeft men deze niet iedere keer met de klant te worden doorgenomen.

Waarom dient men als ondernemer algemene voorwaarden op te stellen?

Door het opstellen van algemene voorwaarden is het bij het sluiten van een overeenkomst meteen duidelijk welke rechten en plichten beiden partijen ten opzichte van elkaar dienen te respecteren. De zogenaamde ‘kleine lettertjes’ besparen u een hoop tijd. De klant weet precies waar hij aan toe is.

Algemene voorwaarden kunnen de risico’s die de ondernemer kan oplopen verkleinen. Een aantal belangrijke punten die in algemene voorwaarden dienen te staan zijn bijvoorbeeld;

Aansprakelijkheid. Als ondernemer kan men in principe aansprakelijk worden gesteld voor alle directe en indirecte schade. Je mag weliswaar nooit de gehele aansprakelijkheid uitsluiten, maar kan deze beter beperken via de voorwaarden.

Betalingstermijn. Wanneer er niets is afgesproken, dan is de wettelijke betalingstermijn voor facturen 30 dagen. Wanneer men het wenst een korter betalingstermijn voor de facturen af te spreken, dan dient dit expliciet te worden vastgelegd in de algemene voorwaarden of afgesproken in een overeenkomst / contract. Ook is het mogelijk om juist de betalingstermijn te verlengen.

Eigendomsvoorbehoud. Door het opnemen van een voorwaarden in de AV als eigendomsvoorbehoud, dan kan de ondernemer er hiermee voor zorgen dat de ondernemer het eigendom over de door hem geleverde zaak behoudt. Dit zorgt ervoor dat de eigenaar het recht heeft om de zaak terug te vorderen, zolang de factuur nog niet is betaald. Het werkt ook als de wederpartij failliet gaat.

Garantie. Als de ondernemer verkoopt aan consumenten, dan mogen deze algemene voorwaarden de wettelijke garanties (die een klant heeft) niet aantasten. Dit ligt anders bij de verkoop aan ondernemers, dan is dit flexibeler.

Wat is van belang bij het opstellen van algemene voorwaarden?

Zorg ervoor dat de algemene voorwaarden in één keer goed worden opgesteld. Het beperkt de risico’s die een ondernemer loopt. Bij een eventueel geschil tussen ondernemer en klant, is men in veel gevallen content terug te kunnen vallen op de algemene voorwaarden. Het is van groot belang jaarlijks de algemene voorwaarden door een deskundige te laten nakijken en eventueel te laten aanpassen aan de dan geldende wet en regelgeving. Het opstellen van algemene voorwaarden kan op verschillende manieren gebeuren. Deze kunnen door de ondernemer zelf worden opgesteld. Een andere manier is deze op te stellen aan de hand van een voorbeeldmodel.

Het is van belang dat deze zo zijn opgesteld dat deze naadloos aansluiten op de activiteiten van de ondernemer. Daarnaast is het belangrijk dat de formulering in begrijpelijk Nederlands is neergeschreven.

Op welke manier dienen de algemene voorwaarden bewaard te worden?

De algemene voorwaarden laat men bewaren bij de Kamer van Koophandel of bij de Rechtbank. Dit is absoluut geen verplichting, maar is zeker een aanrader. Op deze wijze zijn ze voor ieder opvraagbaar en hebben daarmee een sterkere bewijsfunctie.

Wanneer u op dit moment nog geen gebruik maakt van algemene voorwaarden en hier meer over wilt weten, neem dan contact op met ons kantoor. Email: info@cash2collect.nl 

Bron: Cash2Collect

Share This