fbpx

Aanmaning met Klantbehoud!

Pre-Incasso

Pre-Incasso, Aanmaning met Klantbehoud!

Ontdek de kracht van Pre-incasso: een vriendelijke herinnering die de druk opvoert voor betaling, zonder extra kosten voor uw klant. Bij Cash2Collect begrijpen we het belang van klantrelaties en bieden we een effectieve betalingsherinnering aan zonder direct extra kosten. Bescherm uw relatie en krijg betaald met onze Pre-incasso aanpak. Neem vandaag nog contact op met onze experts en ontdek hoe wij u kunnen helpen met een succesvolle incasso zonder onnodige kosten!

Wat houdt Pre-Incasso precies in?

In de eerste drie fasen (facturering, herinnering en aanmaning) handelt de opdrachtgever zelf. Als de betaling niet binnen het gebruikelijke termijn wordt ontvangen, kan ervoor gekozen worden de vordering over te dragen aan Cash2Collect voor het versturen van een Pre-incassobrief.

Wat kost Pre-Incasso u?

Als opdrachtgever betaalt u een vergoeding van €14,50 (excl. btw) per Pre-incasso letter. Wanneer debiteur binnen het gesteld termijn alsnog uw vordering voldoet, is daarmee het dossier gesloten. Buiten de kosten voor Pre-incasso, zijn hier verder geen kosten aan verbonden. 

Hoe verloopt het Pre-Incasso traject?

Deze Pre-incasso letter wordt digitaal op briefpapier van  Cash2Collect verzonden aan betreffende debiteur, met het vriendelijke verzoek uw vordering alsnog te betalen. Debiteur wordt er op gewezen, dat dit de allerlaatste mogelijkheid is om binnen het gesteld betaaltermijn de hoofdsom te voldoen zonder rente en kosten.  

Tevens wordt hierin kenbaar gemaakt dat wanneer zijn betaling uitblijft, de vordering na verstrijken van het gestelde betaaltermijn altijd ter incasso door Cash2Collect in behandeling wordt genomen en de hoofdsom Wordt Vermeerderd met de Wettelijke Rente alsmede Buitengerechtelijke Incassokosten.

“Wanneer Debiteur in de Pre-Incasso fase Niet Betaalt, 
Neemt Cash2Collect de vordering Altijd Automatisch ter Incasso!”

Maximaal Klantbehoud!

Bij Cash2Collect begrijpen we de zorgen van ondernemers bij het uitbesteden van vorderingen aan een incassobureau. Maar onze resultaten spreken voor zich: meer dan 82% van onze opdrachtgevers behoudt tot wel 98% van hun klanten, zelfs na incasso. Met onze unieke aanpak garanderen we dat de angst om klanten te verliezen na het incassotraject ongegrond is. Steeds vaker zien we zelfs dat debiteuren na volledige betaling van hun vordering ervoor kiezen om ook hun toekomstige vorderingen aan ons over te dragen, waardoor ze een gewaardeerde opdrachtgever van ons incassokantoor worden. Ons geheim? Het is heel simpel: we behandelen elke debiteur met respect, altijd.

Klik hier: Ervaring van opdrachtgevers 

Geen kosten voor Uw Debiteur!

Wanneer uw debiteur de factuur betaald in de pre-incassofase, is daarmee het dossier gesloten. Uw debiteur betaald de factuur zonder extra kosten. Mocht blijken dat debiteur ook nu niet betaalt naar aanleiding van de Pre-incasso letter, dan nemen wij, na verstrijken van het betaaltermijn, uw vordering automatisch ter incasso in behandeling. Vanaf dat moment loopt uw vordering ter incasso bij ons kantoor. Het is verstandig debiteur vanaf dit moment altijd door te verwijzen naar ons kantoor.

Wat is onze ervaring?

Onze ervaring is dat dit u met Pre-incasso als ondernemer of debiteurenbeheerder uw debiteur het gevoel geeft elke mogelijkheid te hebben geboden op een zo vriendelijk mogelijke manier hem te hebben gewezen op uitblijven van de betaling van de factuur. Opdrachtgevers die gebruik maken van deze Pre-incasso letter, geven ons als incassopartner unaniem dezelfde reactie;

“Op deze manier hebben wij er minder moeite mee,
dat een vordering ter incasso gaat naar Cash2Collect!”

Daarnaast geeft men als ondernemer of debiteurenbeheerder hiermee het signaal aan de “buitenwacht”, een Sociaal Verantwoord Debiteurenbeleid te voeren! Debiteuren worden op deze manier niet direct met kostenverhogende maatregelen geconfronteerd maar worden nog een laatste mogelijkheid geboden de zaak zonder extra kosten op te lossen. De kans dat een zakelijke relatie het overleeft, is hiermee veel groter geworden

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

Een vriendelijk gebaar, Duidelijk Signaal!

Als ondernemer geeft men niet graag een vordering uithanden! De Voornaamste reden? Men is bang de klant te verliezen door de Extra Kosten bij incasso. Hierdoor wordt een vordering pas ter incasso uithanden gegeven als het meestal te laat is! Bij Pre-incasso is dit allerminst het geval. Hier wordt bij de eerste Brief (Pre-incasso) nog geen Rente en Kosten berekend!

Als opdrachtgever betaalt u enkel een kleine vergoeding voor het versturen van de Pre-incasso Brief en wij geven Uw Debiteur een allerlaatste kans alsnog uw factuur te voldoen ZONDER EXTRA KOSTEN! Dit houdt absoluut de Zakelijke Relatie met uw klant Gezond!

72% van de Ondernemers

Vindt u het lastig een vordering uithanden geven? Goed debiteurenbeleid is, duidelijk zijn naar debiteur.

Wees consequent! Blijf menselijk

Een groot deel van de ondernemers binnen Nederland is, vooral na een economische crisis als nu met Corona, bang klanten te verliezen! Daarom blijft men meermaals debiteuren sommeren alsnog de factuur tijdig te betalen. Veel debiteuren weten dat crediteuren leven met de angst klanten te verliezen en spelen hier handig en geraffineerd op in. Immers kan non-betaling in dergelijke gevallen van levensbelang zijn bij debiteur. 

Wij adviseren onze opdrachtgevers procedure zowel tijdens als na de crisis gelijk te houden. Maak alléén een uitzondering bij debiteuren die dit echt nodig hebben! 

Cash2Collect

Jaag uw klant niet direct op kosten!

Volg ons vanaf nu ook op social media!

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Hulp nodig?
Waar kan ik jou mee helpen?