fbpx

Pre-Incasso

Alsnog betalen, zonder extra kosten!

"98% Behoud van uw klantrelaties!"

Veel ondernemers zijn angstig om onbetaalde facturen uithanden te geven aan een incassobureau. In veel gevallen is men bang een goede relatie te verliezen wanneer debiteur, wordt geconfronteerd met extra kosten. Wanneer een vordering uithanden wordt gegeven aan een incassobureau, wordt de factuur (vordering) in het minnelijk incassotraject verhoogd met een tweetal kosten.

Extra kosten Minnelijk Incassotraject:

1. Buitengerechtelijke incassokosten
2. Wettelijke vertragingsrente 
3. Contractuele rentevergoeding

Extra kosten Gerechtelijk Incassotraject:

1. Kosten dagvaarding
2. Salaris gemachtigde
3. Griffierecht
4. Betekening vonnis
5. Executiekosten

Wat houdt Pre-Incasso precies in?

Om uw debiteur niet direct te confronteren met extra kosten in het minnelijk traject, hebben wij als Cash2Collect hier een nieuwe incasso-vorm voor ontworpen.  Wij noemen dit Pre-incasso en kunnen dit inzetten voor het minnelijk incassotraject. Door uw vordering eerst bij ons aan te melden voor Pre-incasso, geeft u uw  klant / debiteur een laatste mogelijkheid ZONDER EXTRA KOSTEN alsnog de factuur te voldoen.

24/7 Online dossierinzage. De status van uw vordering volgen wanneer het u uitkomt!

De eerste drie fasen, factuur, herinnering en aanmaning,  worden door de opdrachtgever zelf uitgevoerd. Hierbij wordt het gebruikelijke betalingstermijn gehanteerd. Echter wanneer na het geldend betaaltermijn van de aanmaning nog steeds geen betaling volgt, kan men er voor kiezen de vordering over te dragen aan Cash2Collect voor het versturen van een Pre-incasso letter.

Hoe verloopt het Pre-Incasso traject?

Deze Pre-incasso letter wordt digitaal op briefpapier van  Cash2Collect verzonden aan betreffende debiteur, met het vriendelijke verzoek uw vordering alsnog te betalen. Debiteur wordt er op gewezen, dat dit de laatste mogelijkheid is om binnen het vermeld betaaltermijn de hoofdsom te voldoen zonder rente en kosten.  

Tevens wordt hierin kenbaar gemaakt dat wanneer zijn betaling uitblijft, de vordering na verstrijken van het gestelde betaaltermijn ter incasso door Cash2Collect in behandeling wordt genomen en de hoofdsom daarbij wordt vermeerderd met de wettelijke rente alsmede buitengerechtelijke incassokosten.

Wat is onze ervaring?

Onze ervaring is dat dit u met Pre-incasso als ondernemer of debiteurenbeheerder uw debiteur het gevoel geeft elke mogelijkheid te hebben geboden op een zo vriendelijk mogelijke manier hem te hebben gewezen op uitblijven van de betaling van de factuur.

Opdrachtgevers die gebruik maken van deze Pre-incasso letter, geven ons als incassopartner unaniem dezelfde reactie;

“Op deze manier hebben wij er minder moeite mee,
dat een vordering uiteindelijk ter incasso gaat!”

Daarnaast geeft men als ondernemer of debiteurenbeheerder hiermee het signaal aan de “buitenwacht”, een Sociaal Verantwoord Debiteurenbeleid te voeren! Debiteuren worden op deze manier niet direct met kostenverhogende maatregelen geconfronteerd maar worden nog een laatste mogelijkheid geboden de zaak zonder extra kosten op te lossen. De kans dat een zakelijke relatie het overleeft, is hiermee veel groter geworden

Bij Pre-Incasso Geen extra kosten!

Wanneer uw debiteur de factuur betaald in de pre-incassofase, is daarmee het dossier gesloten. Uw debiteur betaald de factuur zonder extra kosten. Mocht blijken dat debiteur ook nu niet betaalt naar aanleiding van de Pre-incasso letter, dan nemen wij, na verstrijken van het betaaltermijn, uw vordering automatisch ter incasso in behandeling. Vanaf dat moment loopt uw vordering ter incasso bij ons kantoor. Het is verstandig debiteur vanaf dit moment altijd door te verwijzen naar ons kantoor.

Wat kost een Pre-Incasso u?

Als opdrachtgever betaalt men een vergoeding van €10,00 (excl. btw) per Pre-incasso letter. Wanneer debiteur binnen het gesteld termijn alsnog uw vordering voldoet, is daarmee het dossier gesloten. Buiten de kosten voor Pre-incasso, zijn hier verder geen kosten aan verbonden. 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op! 

5/5
 • No Cure No Pay
 • Dagelijks bereikbaar 09:00 - 21:00 uur
 • Binnen 48-uur Geld op uw rekening
 • 24/7 Online (dossier inzage)
 • Proactief stand van zaken
 • Slagingspercentage 87% (2019)
 • Hoge klanttevredenheid (cijfer: 9,5)

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over Pre-incasso? 
Bel ons direct op!

Of wilt u liever door ons
worden teruggebeld?

Kies Oók voor Cash2Collect
en ontvangt tijdelijk....

Wanneer u Cash2Collect nu inschakelt om uw vorderingen te incasseren,
ontvangt u GRATIS 5 pre-incasso brieven. Hiermee sommeren wij uw
debiteur zonder extra kosten uw vordering alsnog per omgaande te voldoen. 

(Deze aktie is geldig t/m November 2020. Vraag ons naar de voorwaarden)

Oók wij willen uw klant niet direct op kosten jagen!
 • Maximaal Klantbehoud
 • Sociaal Verantwoord Incassobeleid (SVI).
 • Duidelijk signaal naar uw debiteur
 • Vermindering van uw onbetaalde facturen
 • Overtuigend kostenbesparend
 • Vooraf een duidelijke kostenindicatie
 • Verlaging debiteurenbestand (DSO).
 • Minder ergenis en frustratie

72% van de Ondernemers

Vindt het lastig een vordering uithanden te geven. Goed debiteurenbeleid is, duidelijk zijn naar de debiteur.

Wees consequent! Blijf menselijk

Het grootste deel van de ondernemers in Nederland is, vooral na een economische crisis, bang klanten te verliezen! Daarom blijft men meermalen debiteur sommeren alsnog de factuur te betalen. Veel debiteuren zijn hiervan op de hoogte en spelen hier handig en geraffineerd op in. Immers kan non-betaling in dergelijke gevallen van levensbelang zijn bij debiteur. 

Wij adviseren onze opdrachtgevers de procedure in en vlak na de crisis gelijk te houden. Maak alléén een uitzondering voor hen die het ook echt nodig hebben! 

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

 • 085 020 1060
 • info@cash2collect.nl
 • Veluwezoom 32, 1327 AH Almere
Open chat
1
Goedendag,
Welkom op onze website.

Kunt u vinden wat u zoekt of kan ik u wellicht helpen?
Wat is uw vraag?