fbpx

Aanmaning met Klantbehoud!

Pre-Incasso

Pre-Incasso, Aanmaning met Klantbehoud!

Ontdek de kracht van Pre-incasso: een effectieve aanmaning zonder extra kosten én behoud van optimale klantrelaties! Veel ondernemers aarzelen om onbetaalde facturen over te dragen aan een incassobureau uit angst voor het schaden van de goede relatie met hun klanten. Maar wat als er een oplossing is die beide doelen bereikt?

Met Pre-incasso verhoogt u de kans op betaling zonder dat uw klant extra kosten hoeft te dragen. Het is een vriendelijke herinnering die de druk opvoert, zonder direct het incassotraject in te gaan. Zo behoudt u een optimale klantrelatie terwijl u uw facturen betaald krijgt.

Bij Cash2Collect begrijpen we de waarde van klantbehoud. Daarom bieden we een Pre-incasso aan die zorgt voor een effectieve betalingsherinnering, zonder direct extra kosten te rekenen. Pas als het minnelijke incassotraject ingezet wordt, wordt er rente en kosten aan de vordering toegevoegd.

Bescherm uw relatie én krijg betaald met onze Pre-incasso aanpak. Neem vandaag nog contact op met onze experts en ontdek hoe wij u kunnen helpen met een succesvolle incasso zonder onnodige kosten!

Wat houdt Pre-Incasso precies in?

Om uw debiteur niet direct te confronteren met extra kosten in het minnelijk traject, hebben wij als Cash2Collect hier een nieuwe incasso-vorm voor ontworpen.  Wij noemen dit Pre-incasso en kunnen dit inzetten voor het minnelijk incassotraject. Door uw vordering eerst bij ons aan te melden voor Pre-incasso, geeft u uw  klant / debiteur een allerlaatste mogelijkheid ZONDER EXTRA KOSTEN alsnog de factuur te voldoen.

De eerste drie fasen, factuur, herinnering en aanmaning,  worden door de opdrachtgever zelf uitgevoerd. Hierbij wordt het gebruikelijke betalingstermijn gehanteerd maar wanneer na het gebruikelijk betaaltermijn nog steeds geen betaling volgt, kan men er voor kiezen de vordering over te dragen aan Cash2Collect voor het versturen van een Pre-incassobrief.

Wat kost Pre-Incasso u?

Als opdrachtgever betaalt u een vergoeding van €17,50 (excl. btw) per Pre-incasso letter. Wanneer debiteur binnen het gesteld termijn alsnog uw vordering voldoet, is daarmee het dossier gesloten. Buiten de kosten voor Pre-incasso, zijn hier verder geen kosten aan verbonden. 

Hoe verloopt het Pre-Incasso traject?

Deze Pre-incasso letter wordt digitaal op briefpapier van  Cash2Collect verzonden aan betreffende debiteur, met het vriendelijke verzoek uw vordering alsnog te betalen. Debiteur wordt er op gewezen, dat dit de allerlaatste mogelijkheid is om binnen het gesteld betaaltermijn de hoofdsom te voldoen zonder rente en kosten.  

Tevens wordt hierin kenbaar gemaakt dat wanneer zijn betaling uitblijft, de vordering na verstrijken van het gestelde betaaltermijn altijd ter incasso door Cash2Collect in behandeling wordt genomen en de hoofdsom Wordt Vermeerderd met de Wettelijke Rente alsmede Buitengerechtelijke Incassokosten.

“Wanneer Debiteur in de Pre-Incasso fase Niet Betaalt, 
Neemt Cash2Collect de vordering Altijd Automatisch ter Incasso!”

Maximaal Klantbehoud!

Iedere ondernemer heeft de angst kostbare klanten kwijt te raken wanneer een vordering ter incasso uithanden wordt gegeven aan het incassobureau. Onze ervaring dat meer dan 82% van onze opdrachtgevers tot wel 98% van de klanten behoudt, nadat wij als incassobureau bij deze debiteur een onbetaalde factuur hebben geïncasseerd. Wij garanderen door onze onderscheidende aanpak, dat de angst, na het incassotraject een klant te verliezen, ongegrond is. Steeds vaker maken wij mee dat, nadat de vordering volledig is voldaan, debiteur te kennen geeft ook haar vorderingen wenst over te dragen aan Cash2Collect.Daarmee wordt een debiteur nadien een gewaardeerd opdrachtgever van ons incassokantoor. Ons geheim is heel simpel! Iedere debiteur wordt bij ons vanzelfsprekend respectvol behandeld!

Klik hier: Ervaring van opdrachtgevers 

Geen kosten voor Uw Debiteur!

Wanneer uw debiteur de factuur betaald in de pre-incassofase, is daarmee het dossier gesloten. Uw debiteur betaald de factuur zonder extra kosten. Mocht blijken dat debiteur ook nu niet betaalt naar aanleiding van de Pre-incasso letter, dan nemen wij, na verstrijken van het betaaltermijn, uw vordering automatisch ter incasso in behandeling. Vanaf dat moment loopt uw vordering ter incasso bij ons kantoor. Het is verstandig debiteur vanaf dit moment altijd door te verwijzen naar ons kantoor.

Wat is onze ervaring?

Onze ervaring is dat dit u met Pre-incasso als ondernemer of debiteurenbeheerder uw debiteur het gevoel geeft elke mogelijkheid te hebben geboden op een zo vriendelijk mogelijke manier hem te hebben gewezen op uitblijven van de betaling van de factuur. Opdrachtgevers die gebruik maken van deze Pre-incasso letter, geven ons als incassopartner unaniem dezelfde reactie;

“Op deze manier hebben wij er minder moeite mee,
dat een vordering ter incasso gaat naar Cash2Collect!”

Daarnaast geeft men als ondernemer of debiteurenbeheerder hiermee het signaal aan de “buitenwacht”, een Sociaal Verantwoord Debiteurenbeleid te voeren! Debiteuren worden op deze manier niet direct met kostenverhogende maatregelen geconfronteerd maar worden nog een laatste mogelijkheid geboden de zaak zonder extra kosten op te lossen. De kans dat een zakelijke relatie het overleeft, is hiermee veel groter geworden

4.5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken? Bel ons op!

Of vul onderstaand terugbelverzoek in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Een vriendelijk gebaar, Duidelijk Signaal!

Als ondernemer geeft men niet graag een vordering uithanden! De Voornaamste reden? Men is bang de klant te verliezen door de Extra Kosten bij incasso. Hierdoor wordt een vordering pas ter incasso uithanden gegeven als het meestal te laat is! Bij Pre-incasso is dit allerminst het geval. Hier wordt bij de eerste Brief (Pre-incasso) nog geen Rente en Kosten berekend!

Als opdrachtgever betaalt u enkel een kleine vergoeding voor het versturen van de Pre-incasso Brief en wij geven Uw Debiteur een allerlaatste kans alsnog uw factuur te voldoen ZONDER EXTRA KOSTEN! Dit houdt absoluut de Zakelijke Relatie met uw klant Gezond!

72% van de Ondernemers

Vindt u het lastig een vordering uithanden geven? Goed debiteurenbeleid is, duidelijk zijn naar debiteur.

Wees consequent! Blijf menselijk

Een groot deel van de ondernemers binnen Nederland is, vooral na een economische crisis als nu met Corona, bang klanten te verliezen! Daarom blijft men meermaals debiteuren sommeren alsnog de factuur tijdig te betalen. Veel debiteuren weten dat crediteuren leven met de angst klanten te verliezen en spelen hier handig en geraffineerd op in. Immers kan non-betaling in dergelijke gevallen van levensbelang zijn bij debiteur. 

Wij adviseren onze opdrachtgevers procedure zowel tijdens als na de crisis gelijk te houden. Maak alléén een uitzondering bij debiteuren die dit echt nodig hebben! 

Cash2Collect

Jaag uw klant niet direct op kosten!

Volg ons vanaf nu ook op social media!

© 2020 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Hulp nodig?
Leuk dat je onze website bezoekt!
Waar kan ik je mee helpen?