Afgelopen vrijdagmiddag 13 oktober jl. heeft er een presentatie plaatsgevonden in de presentatieruimte op het kantoor van Cash2Collect in Almere. Ronald Pel (alg. directeur van Cash2Collect) heeft één van de eerste presentatie gegeven voor een selecte groep genodigde. Voor deze presentatie van vrijdagmiddag, waren de leden van Rotary New Town Almere uitgenodigd. De onderwerpen welke in deze presentatie naar voren werden gehaald     met als onderwerpen;

  • Incasso vanaf de factuur tot en met de betaling door debiteur.
  • Waar maakt Cash2Collect het onderscheid in haar manier van incasseren?
  • Wet en regelgeving als het gaat om incasseren.
  • De rol van Cash2Collect en de gerechtsdeurwaarder in het gehele incassoproces.
  • Waar liggen de risico’s en wat zijn de gevolgen voor u als ondernemer?

Tijdens de presentatie was er gelegenheid tot het stellen van vragen en hierbij kwamen interessante voorbeelden uit de praktijk naar voren. Na afloop van deze presentatie waren alle reactie onverdeeld positief. Een veel gehoorde reactie was dat de inhoudt van deze presentatie een meer positief beeld gaf op het fenomeen incasseren en de rol van Cash2Collect als incassobureau in het algemeen.

Kortom: Als Cash2Collect kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagde middag.

Share This