Onze werkwijze

 
Cash2Collect kan u bijstaan in;

* Minnelijk- en Gerechtelijk incassotraject
* Outsourcing
* Internationaal incasseren (52 landen)
* Debiteurenbeheer
* Debiteurenbezoek (m.b.v. de deurwaarder)
* Herincasso (HI)
* Actieve schuldbewaking (ASB)
* Kredietrapportage
* Verhaalsonderzoek

 
Wat kan Cash2Collect nog meer voor u betekenen?

Wanneer het voortraject strak verloopt, is het uiteindelijke incassoresultaat vele malen groter. Onze experts op gebied van creditmanagement en incasso helpen u graag bij het optimaliseren van het debiteurenbeleid binnen uw organisatie. Zaken als klantacceptatie en debiteurenbeheer worden daarin perfect op elkaar afgestemd.

 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag?
Bel een van onze medewerkers

     

 

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 09:00 - 21:00 uur

1.0 Minnelijk traject:

De werkwijze van incassobureau Cash2Collect B.V. is afgestemd op een jarenlange ervaring in het incasseren van vorderingen. Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring op gebied van incasseren van vorderingen. Zij geven zowel de debiteur als onze opdrachtgever een duidelijk beeld van het vervolgtraject bij non-betaling.

Cash2Collect B.V. heeft de ervaring vertaald naar een meest effectieve manier van incasseren. Veel incassobureaus hanteren bij iedere vordering nagenoeg hetzelfde incassotraject.
Cash2Collect B.V. kijkt daarentegen naar de organisatie van opdrachtgever. In welke branche is hij actief en welke soort debiteur heeft men te maken. Hierbij wordt met name gekeken naar de duur van het incassotraject en de eventueel mogelijke vervolgtrajecten.

Jarenlange ervaring:
Door onze jarenlange ervaring weet men binnen het team van Cash2Collect B.V. precies op welke wijze het beoogde resultaat te behalen. Sociale media is hier eveneens een onderdeel van. De andere mogelijkheden houden wij graag voor ons zelf.

Cash2Collect gaat uit van een optimaal resultaat in het minnelijk incassotraject. Dit is voor onze opdrachtgever het incassotraject wat nagenoeg vrij is van kosten en zeer weinig financieel risico met zich meedraagt.

Mocht debiteur proberen onze grenzen te verkennen, dan zullen wij twijfelen een gerechtelijk traject in te zetten om hiermee zekerheden te stellen voor onze opdrachtgever.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

2.0 Actieve Schuldbewaking:

Wanneer het minnelijk incassotraject is doorlopen komen we na een periode van 60-90 dagen met een advies naar u als onze opdrachtgever.

2.1 Dit kan zijn:
⦁ We zetten het minnelijk incassotraject nog even voort omdat er een lopende betalingsregeling bestaat met debiteur welke netjes wordt nagekomen.
⦁ Wij adviseren, gezien de hoogte van de hoofdsom gerechtelijk te gaan en middels tussenkomst van de (kanton)rechter een vonnis te verkrijgen waarmee de deurwaarder verdere executoriale maatregelen kan gaan nemen.
⦁ We kunnen ook adviseren debiteurenbezoek in te zetten. Debiteur wordt dan bezocht door een buitendienstmedewerker welke de vordering persoonlijk komt bespreken. Daarbij kan contant of per pin worden betaald of er kan een acceptabele betalingsregeling worden overeengekomen.
⦁ Wij adviseren het dossier te sluiten om reden kosten/baten wat niet anders wil zeggen dat de te vorderen hoofdsom te laag is om gerechtelijk te gaan.

2.2 Minnelijk wordt niets geïncasseerd?
Wanneer er bij uw vordering in het minnelijk incassotraject niet het gewenste resultaat wordt behaald en een ander vervolgtraject geen optie is, gaat uw dossier automatisch door naar actieve schuldbewaking waarbij het incassodossier na een periode van 3-6 maanden na de laatste incassoactie in het minnelijk traject, weer door Cash2Collect ter incasso in behandeling wordt genomen.

Het is onze ervaring dat in dit traject van actieve schuldbewaking op termijn alsnog de incassozaak wordt geïncasseerd.
Cash2Collect ziet dit dan ook als een vervolg op haar minnelijk incassotraject.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

"Cash2Collect werkt met een vaste gerechtsdeurwaarder voor het gerechtelijk incassotraject"

3.0 Gerechtelijk traject:

Mocht ons advies aan u toch het gerechtelijk vervolgtraject zijn, dan zal het deurwaarderskantoor, waar wij als Cash2Collect vaste afspraken mee hebben, uw zaak verder in behandeling nemen.

Zij zullen als eerste uw zaak juridisch bestuderen en u adviseren hoe het gerechtelijk traject eruit komt te zien. Cash2Collect draagt de stukken over aan de gerechtsdeurwaarder. Cash2Collect onderhoud met u te allen tijde het incassobureau contact. Dit houdt het voor u als onze opdrachtgever, eenvoudig en overzichtelijk.

3.1 Hoe verloopt het gerechtelijk traject?:
1. De debiteur wordt gedagvaard door de gerechtsdeurwaarder.
2. De gerechtsdeurwaarder procedeert bij de rechtbank, hieruit volgt een vonnis.
3. Bij een vonnis in het voordeel van de schuldeiser kan de schuld worden geïnd via de
gerechtsdeurwaarder door middel van beslaglegging.

3.2 Wat zijn Buitengerechtelijke kosten?:
Er zijn extra kosten verbonden aan het incassotraject in de buitengerechtelijke fase. Hierbij gaat het om de kosten voor het opstellen en overhandigen van de dagvaarding. Daarnaast gelden de kosten voor beslaglegging door de gerechtsdeurwaarder, een eventueel executietraject en het ontruimen van onroerende zaken. Vanwege deze extra kosten is het raadzaam om van tevoren een inschatting te laten maken van de kans op een succesvol resultaat.

De kosten voor het gerechtelijke traject zullen zoveel mogelijk bij de debiteur worden verhaald, maar wanneer de gerechtelijke procedure niet tot een betaling leidt is het mogelijk dat deze kosten bij u als aanvrager terecht komen. Cash2Collect kan u hierover per geval informeren en zal in de meeste gevallen van tevoren met u bespreken wat u kunt verwachten van een gerechtelijke procedure.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

Wat zijn mijn kosten wanneer minnelijk niets wordt geïncasseerd?

Als uw vordering minnelijk niet wordt geïncasseerd, zijn uw kosten max. €25,- dossierkosten. Dit is ongeacht onze werkzaamheden. Wij zien deze dossierkosten als een symbolische vergoeding voor “Pen en Papier”. Door in het slechtste geval een symbolische vergoeding te vragen geeft dit een onzichtbare verbintenis het uiterste voor u als onze opdrachtgever te ondernemen Uw vordering minnelijk te incasseren. Wanneer diensten kosteloos worden aangeboden, is de druk om het uiterste eruit te halen vele malen minder!

Wat is precies actieve schuldbewaking (ASB)?

Wanneer een nieuwe incassozaak door ons in behandeling wordt genomen, start het minnelijk incassotraject. Dit houdt in dat debiteur door ons wordt aangeschreven en daarmee in kennis wordt gesteld van het bestaan van de vordering. Wanneer debiteur geen reactie geeft middels betaling van de gehele vordering danwel op onze aanmaningen en belpogingen, zal de vordering, in tegenstelling tot andere incassokantoren, door Cash2Collect niet worden gesloten. De zaak gaat dan door naar Actieve Schuldbewaking (ASB) waarbij de debiteur ieder keer weer wordt aangeschreven. Tevens worden er in de actieve schuldbewaking (ASB) andere mogelijkheden bekeken om alsnog met debiteur in contact te komen. Op welke andere manieren dit gebeurt, laten wij hierbij om begrijpelijke reden in het midden!

Is Cash2Collect gecertificeert als kantoor?

Nee, Cash2Collect BV. is niet aangesloten bij een vereniging voor incassobedrijven, echter hanteren wij wel een Beheer Derdengelden rekening (Garantierekening) en zijn wij door de Rabobank NV. en de Nederlandse Bank als zodanig gescreend als incassobureau. Daarnaast zijn wij in bezit van het certificaat Wet Financieel Toezicht (WFT)

Werkt Cash2Collect met abonnementen?

Cash2Collect werkt niet met abonnementsvormen. Onze opdrachtgever tekenen een overeenkomst waarin onze tarieven en algemene voorwaarden zijn opgenomen. Vanuit rechtswege heeft deze een geldigheid van 12-maanden. Cash2Collect wil u als onze opdrachtgever niet vastleggen met een contract!

Werkt Cash2Collect met een Beheer Derdengelden?

Ja, Cash2Collect werkt met een echte Beheer Derdengelden zoals wij deze kennen bij o.a. advocaten en notariaten. Dit houdt in dat alle bij debiteur geïncasseerde gelden worden beheerd door de Stichting Beheer Derdengelden. Het is dus van groot belang dat uw incassopartner gebruik maakt van een dergelijke stichting waar alle geïncasseerde gelden op worden beheerd. Is dit niet het geval, dan is de kans zéér groot dat bij eventueel faillissement van uw incassopartner, de voor u reeds geïncasseerde gelden ten bate komen aan dit faillissement.

Wat is de minimale hoofdsom om te incasseren?

Geregeld wordt er door nieuwe opdrachtgevers gevraagd, “Vanaf welk bedrag kunnen jullie incasseren?” Als incassobureau nemen wij in principe elke vorderingen in behandeling vanaf €25.00. Wij zijn van mening dat de hoogte van een vordering niet van belang is. De debiteur in kwestie heeft een bedrag onbetaald gelaten waar u recht op heeft. Of dit nu een hoog of laag bedrag is, feit blijft dat uw debiteur in gebreken is gebleven aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen.

Zaak is wel dat u debiteur in het voortraject (debiteurenbeheer) de gelegenheid heeft gegeven deze alsnog bij u te voldoen. Wanneer hier géén enkele reactie middels betaling op volgt, kunt u ons inzien niet anders dan ook deze vordering aan ons kantoor uithanden te geven.

Onze ervaring leert dat veel debiteuren in de veronderstelling leven dat, lage vorderingen nagenoeg altijd worden afgeschreven omdat het de kosten niet zou lonen! Wij vinden als incassobureau dat deze aannamen bij debiteur nimmer mag worden gevoed door u als eisende partij.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

U wilt uw vordering uithanden geven aan Cash2Collect?

Wanneer u uw vordering uithanden wilt geven aan Cash2Collect en u bent nog geen klant bij ons, dan kunt u dat op een tweetal manieren doen:

1. U wilt direct overgaan tot het incasseren van uw vordering? U heeft geen vragen en bent bekend met de incassoprocedure(s)? In dit geval kunt u door middel van onderstaande link onze klantenkaart downloaden en deze ingevuld i.c.m. de stukken mailen naar ons kantoor. Wij nemen uw vordering direct in behandeling en zullen debiteur per omgaande aanschrijven.

2. U wilt uw vordering vooraf inhoudelijk met ons bespreken? U kunt telefonisch contact opnemen met ons kantoor op werkdagen van 09:00 – 21:00 uur. Vraagt u dan naar onze sales afdeling, waarbij één van onze accountmanagers telefonisch uw zaak kort met u zal bespreken. Vooral wanneer u vragen heeft over hoe het incassotraject zal gaan verlopen of graag meer wilt weten over eventuele kosten, is het goed vooraf telefonisch contact met ons op te nemen. Ons centraal nummer is: 085-0201060

Wat is er nodig om een incassodossier uithanden te kunnen geven aan Cash2Collect?
1. Een opgaaf waaruit blijkt hoe hoog de vordering is. Dit kan een door u aan debiteur verzonden factuur zijn.
2. De verzonden betalingsherinnering(en) en aanmaning(en).
3. Overzicht van de tussentijdse communicatie tussen u en debiteur.
4. Een afschrift van uw algemene voorwaarden. (indien u deze hanteert)

Wat ontvangt u van ons?
1. Wij sturen u een opdrachtbevestiging voor het in behandeling nemen van uw vordering.
2. Een unieke inlogcode waarmee u 24/7 online inzage heeft in uw lopende incassodossier(s).
3. U kunt vanaf nu eenvoudig iedere nieuwe vordering via het klantenportaal bij ons indienen.
4. Wij houden u, gedurende het incassoproces, proactief op de hoogte van iedere ontwikkeling in
uw incassodossier.

Documenten:

Klik hier: Cash2Collect BV Klantenkaart 2018-2019

Klik hier: Cash2Collect BV AV 2018-2019

 

Tussentijdse stand van zaken.

Doordat wij gebruik maken van de meest moderne incassosoftware, wordt onze opdrachtgever tussentijds door Cash2Collect B.V. proactief op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen in het incassodossier. Ieder keer wanneer er nieuwe ontwikkelingen valt te melden, ontvangt opdrachtgever van ons een mail met het verzoek in te loggen op onze klantenportaal.

Daarnaast kan iedere opdrachtgever 24/7 online de stand van zaken opvragen door in te loggen op onze klantenportaal. Hierop zijn diverse zaken over de status van het incassodossier realtime opvraagbaar. Ontwikkelingen in het incassodossier zijn daarmee direct inzichtelijk op onze klantenportaal.

Bij ons hoeft de opdrachtgever niet zelf actie te ondernemen (bellen), wanneer stand van zaken gewenst is. Wij houden u op de hoogte van de laatste stand van zaken!

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

In uitzonderlijke gevallen kunt u een betalingsregeling treffen.

Wanneer u de gehele vordering niet in één keer kunt voldoen, kunt u hiervoor een betalingsregeling met ons afspreken. De incassomedewerker(ster) gaat met u kijken wat u maandelijks kunt aflossen.

Standaard gaan we uit van een betalingsregeling waarbij de totale vordering inclusief rente en kosten in max. 3 termijnen wordt ingelost. Het eerste termijnbedrag dient per omgaande te worden voldaan. Mocht dit echter niet mogelijk zijn, dan sturen wij u een inkomsten / uitgaven formulier toe, waarin u kunt aangeven wat uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn.

Dit formulier in combinatie met de bijbehorende bewijsstukken dient binnen max. 5-dagen bij ons binnen te zijn. Wij schorten de incassoprocedure max. 5-dagen op. Wanneer wij de stukken niet tijdig ontvangen, zal de incassoprocedure onverminderd worden voortgezet. Betalingsregeling is hierna niet meer mogelijk!

De incassomedewerker(ster) neemt naar aanleiding van de door u verstrekte gegevens telefonisch contact met u op en zal de door u verstrekte gegevens met u bespreken en tot een acceptabele betalingsregeling komen. Wanneer een betalingsregeling is afgesproken, wordt deze schriftelijk bevestigd. Zorgt ervoor dat deze stipt wordt nagekomen anders zal deze komen te vervallen en is de totale openstaande vordering in zijn geheel in een keer opeisbaar!

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

Financiële- en Bedrijfsinformatie over Cash2Collect B.V.

Cash2Collect zorgt er voor dat eenmaal per week de volledig geïncasseerde dossiers worden afgehandeld.
De betalingen worden binnen 48-uur aan u als opdrachtgever overgemaakt. Cash2Collect draagt hiermee zorg dat binnengekomen betalingen, conform art. 6:44 BW, zo snel als mogelijk worden afgedragen.

• Sticht. Beheer Derdengelden Cash2Collect KvK Inschrijving : No: 654.635.79
• Sticht. Beheer Derdengelden Bankrelatie : IBAN:NL73 RABO 0308 9106 64
• Cash2Collect B.V. KvK. inschrijving : No: 654.670.43
• Cash2Collect B.V. Fiscaal: btw nr. : NL8561.24.229B01

De facturatie binnen Cash2Collect geschied digitaal. Bij eventueel verzoek om een factuur in hardcopy, brengen wij een toeslag van €2.50 per exemplaar in rekening. De afrekeningen geschieden uitdrukkelijk conform onze algemene voorwaarden. Deze zit standaard bij onze klantenkaart welke iedere opdrachtgever bij aanbrengen van de incasso-opdracht ondertekend voor akkoord. Een extra kopie hiervan is te allen tijde bij ons op te vragen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

Bij Cash2Collect kunt u op diverse manieren betalen.

• Met de IDEAL Link. Bij iedere keer dat wij debiteur aanschrijven, wordt automatisch een IDEAL link meegezonden. Op deze manier is het heel eenvoudig om binnen door ons gesteld betalingstermijn uw betaling tijdig aan ons te voldoen. Deze vorm van betalen is eenvoudig, zeer gebruiksvriendelijk en betrouwbaar.

• Per Bankoverboeking. Daarnaast kan er tevens via een reguleren bankoverschrijving aan ons worden betaald. Houdt u er wel rekening mee dat uw bank een verwerkingsperiode nodig heeft om het geld over te maken naar onze Derdengelden Rekening. Hierdoor is op de dag dat u het aan ons overmaakt niet dezelfde dat dat wij u betaling ontvangen!

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

Cash2Collect zorgt hiermee als incassokantoor, voor modern- en optimaal betaalgemak!

Heeft u een klacht over onze dienstverlening?

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, dan nemen wij dat zeer serieus. Daarom vernemen wij graag van u als uw klacht gaat over onze dienstverlening, een product van Cash2Collect of anderszins. Wij proberen in dat geval met u tot een passende oplossing te komen. U kunt uw klacht online aan ons kenbaar maken door een email te sturen aan info@cash2collect.nl. U kunt uw klacht ook schriftelijk bij ons indienen.

 

Incassobureau inschakelen? Met de vestiging van Cash2Collect in Almere aan de Microfoonstraat 5, is voor iedere ondernemer in Almere een betrouwbare incassopartner dicht in de buurt. Bij het inschakelen van een incassobureau als Cash2Collect het ook makkelijk op desgewenst bij ons kantoor in Almere persoonlijk langs te gaan. Onder genot van een bak koffie bespreken wij uw incassozaakCorrespondentie kunt u richten aan:
Cash2Collect B.V.
T.a.v. afdeling Klachtencoördinatie
Microfoonstraat 5
1322 BN Almere

 

Stuur een korte omschrijving van uw klacht en uw persoonlijke gegevens zoals: uw naam, dossiernummer (indien van toepassing), adres, e-mailadres en het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen 5-werkdagen (per e-mail) een ontvangstbevestiging.

Wij streven ernaar om u binnen 14-werkdagen van een inhoudelijke reactie te voorzien. Indien deze termijn voor ons niet haalbaar is ontvangt u daarvan schriftelijk bericht.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

Is incassobureau Cash2Collect klaar voor de nieuwe wet AVG?

Vanaf 25 mei 2018 dienen alle bedrijven welke te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens te werken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Incassobureau Cash2Collect is er klaar voor! Doordat Cash2Collect van meet af aan heeft gekozen voor de meest geavanceerde incassosoftware en telefonie applicatie is daarmee lang voordat het verplicht is het procesmatig proces volledig gereed.

Voor wat betreft de wijze  waarop persoonsgegevens van debiteuren en onze opdrachtgevers door Cash2Collect worden behandeld. kan Cash2Collect zeggen dat zij aan de strenge eisen voldoet! Iedere opdrachtgever van Cash2Collect heeft in Mei 2018 een verwerkingsovereenkomst ontvangen met het vriendelijke verzoek deze te ondertekenen voor akkoord.

Om een idee te geven op welke wijze privacy gevoelige gegevens van onze opdrachtgever en haar debiteuren door Cash2Collect worden verwerkt en gesaved hierbij een aantal specifieke kenmerken:

Fysieke beveiligingsmaatregelen

• Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die opgesteld staan in datacenters die zijn gecertificeerd metISAE3000 type II dan wel ISO27001.
• De toegang tot dit data center is beperkt. Slecht een viertal geregistreerde en gevalideerde medewerkers beschikken over toegangspassen en – codes.

Technische beveiligingsmaatregelen

• De toegang tot de databases is beperkt tot een specifieke IP-reeks en kan enkel benaderd worden door een beperkt aantal technische medewerkers..
• De server va de sub-verwerker met persoonsgegevens kan niet van buitenaf worden benaderd. Uitgezonderd de eerder genoemde technische medewerker.
• Alle informatie die wordt beheerd is beveiligd conform de ISO27001 standaarden.
• Alle webservers zijn beveiligd met een SSL certificaat.
• De backoffice webservices zijn beveiligd met EV SSL-certificaat (Dit biedt het hoogste niveau van beveiliging voor authenticatie).

Vanaf 25 mei 2018 dienen alle bedrijven welke te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens te werken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Incassobureau Cash2Collect is er klaar voor! Doordat Cash2Collect van meet af aan heeft gekozen voor de meest geavanceerde incassosoftware en telefonie applicatie is daarmee lang voordat het verplicht is het procesmatig proces volledig gereed. Voor wat betreft de wijze waarop persoonsgegevens van debiteuren en onze opdrachtgevers door Cash2Collect worden behandeld. kan Cash2Collect zeggen dat zij aan de strenge eisen voldoet!
Cash2Collect / AVG-Proof!   

 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

Wat zegt artikel 6:44 BW?

Wanneer een vordering niet wordt betaald, dan is de schuldenaar in nagenoeg elke situatie tevens wettelijke vertraging rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Als een vervolgens (deel)betaling wordt gedaan, dan strekt deze betaling in eerste instantie in mindering op “de kosten” en vervolgens in mindering op de wettelijke vertraging rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Dit is geregeld in artikel 6:44 BW en wordt de “imputatieregel” genoemd.

Veel debiteuren denken vaak “slim” te zijn door het originele factuurbedrag rechtstreeks aan eiser te betalen nadat het incassobureau de sommatie heeft verzonden waarin de hoofdsom is opgehoogd met rente en kosten. Op deze manier denken velen dat de kosten uiteindelijk worden kwijtgescholden!

Niets is echter minder waar, want bij wet vallen de incassokosten onder de rekening van artikel 6:44 BW. Dit houdt in dat de ontvangen betaling strekt in de navolgende volgorde in mindering op de totale vordering:

1. Wettelijke vertragingsrente
2. Buitengerechtelijke incassokosten
3. Lopende rente welke verschuldigd tot de dag der algehele betaling
4. Hoofdsom

Debiteur u bent gewaarschuwd:

Wanneer u als debiteur denkt, wettelijke vertragingsrente en buitengerechtelijke incassokosten te ontlopen, door rechtstreeks de hoofdsom aan eiser te voldoen, komt bedrogen uit! Door de regeling artikel 6:44 BW blijft een deel van de hoofdsom hiermee onbetaald en dat is een harde grond om vonnis te behalen bij de (kanton)rechter.

Bron: Cash2Collect BV

Cash2Collect en haar Privacyverklaring.

Cash2Collect heeft per 22 juni 2018 haar privacyverklaring zichtbaar op haar website. Deze privacyverklaring geeft u als bezoeker van onze website meer duidelijkheid over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Conform de Algemene Verordening Gegevensbewerking (AVG) dient ieder bedrijf hieraan te voldoen. Wij als Cash2Collect werken hier graag aan mee en dat is niet omdat het een verplichting is vanuit overheidswegen maar omdat wij als organisatie op gebied van creditmanagement hier volledig achterstaan.

Mocht u nog vragen hebben of wordt uw vraag na het lezen van onze privacyverklaring, welke onderaan iedere pagina op onze website staat aangegeven, toch niet beantwoord. Neem dan per email contact met ons op. email: info@cash2collect.nl  

Met vriendelijke groet,

Cash2Collect B.V.

Incassobureau Cash2Collect is vanaf 1 juni 2018 ook bereikbaar via Whatsapp.

Ook als incassobureau Cash2Collect gaan wij steeds verder in het doorvoeren van moderne technologie als het gaat om de communicatie met onze opdrachtgevers. Whatsapp is een van die moderne manieren van communiceren. Per 1 juni 2018 kunnen onze huidige en nieuwe opdrachtgevers nog sneller en makkelijker communiceren met ons kantoor, doormiddel van de Cash2Collect Whatsapp link. Wij garanderen dat, wanneer u uw vraag via Whatsapp aan ons doorgeeft, u binnen 10 minuten een antwoord op uw vraag heeft ! Ook buiten onze kantoortijden kunt u gebruik maken van deze tool.

Let op:

DIT GELDT NIET VOOR DOSSIER INHOUDELIJKE ZAKEN! Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het  enkel mogelijk tijdens kantoortijden telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met de afdeling incasso van Cash2Collect.

Wilt u weten wat Cash2Collect voor u kan betekenen?

Wellicht heeft u nog vragen na het lezen van onze website. Neem in dat geval contact op met ons kantoor.