Onze werkwijze, van deze tijd!

Bel nu 085-0201060

Cash2Collect kan u bijstaan in;

Nationaal minnelijk incassotraject
Nationaal gerechtelijk incassotraject
Internationaal incasseren
Debiteurenbeheer
Debiteurenbezoeken (m.b.v. de deurwaarder)
Outsourcing
Herincasso (HI)
Actieve schuldbewaking (ASB

Wat kan Cash2Collect nog meer voor u betekenen?

Cash2Collect ziet, naast het succesvol incasseren van uw vorderingen, het voortraject aan debiteurenbeheer binnen uw organisatie als belangrijk onderdeel van het gehele proces. Om het internproces bij opdrachtgever naadloos aan te laten sluiten aan het incassotraject, kunnen wij een Order2Cash Scan uitvoeren.

Onze ervaring is dat, wanneer het voortraject bij onze opdrachtgever strak verloopt, het uiteindelijk incassoresultaat vele malen groter is. De Order2Cash Scan zien wij als incassobureau als een effectieve manier om daarmee inzicht te krijgen in het totale proces!

 

BEL CASH2COLLECT
MAIL CASH2COLLECT
Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 09:00 - 21:00 uur

Minnelijk traject:

De beproefde werkwijze van Cash2Collect B.V. is afgestemd op een jarenlange ervaring in het incasseren van vorderingen. Al onze medewerkers hebben een meerjarige ervaring binnen de incasso als wel deurwaardersbranche. Daarmee kunnen zij aan zowel onze opdrachtgever als debiteur duidelijk aangeven wat het vervolgtraject zou kunnen zijn bij eventueel een blijvende non-betaling.

Cash2Collect B.V. heeft de ervaring vertaald naar de meest effectieve manier van incasseren in het minnelijk incassotraject. Veel incassobureau’s hanteren voor bijna iedere incassozaak dezelfde werkwijze.

Cash2Collect B.V. daarentegen kijkt naar de organisatie van de opdrachtgever, in welke branche hij actief is, het soort debiteur en stemt daar de juiste manier van benadering op af. Hierbij wordt met name gekeken naar de duur van het incassotraject en de eventueel mogelijke vervolgtrajecten.

Jarenlange ervaring:

Door de jarenlange ervaring, weet men binnen het team Cash2Collect B.V. precies hoe en op welke wijze het beoogde resultaat te behalen. Onze medewerkers hebben allen meerjarige ervaring binnen de incasso of deurwaardersbranche. Sociale media is hier eveneens een onderdeel van. De andere mogelijkheden houden wij graag voor ons zelf.

Uiteraard gaat Cash2Collect B.V. uit van een bevredigend resultaat in het minnelijk incassotraject. Dit is voor u als onze opdrachtgever het incassotraject wat nagenoeg vrij is van kosten en dus nauwelijks een financieel risico met zich meedraagt.

Mocht blijken dat debiteur probeert onze grenzen als incassokantoor te verkennen, dan zullen wij in dit geval zeker een gerechtelijk traject niet mijden maar deze kostenverhogende maatregel inzetten om hiermee zekerheden te stellen voor onze opdrachtgever.

Actieve Schuldbewaking:

Wanneer het minnelijk incassotraject is doorlopen komen we na een periode van 60-90 dagen met een advies naar u als onze opdrachtgever.

Dit kan zijn:

We zetten het minnelijk incassotraject nog even voort omdat er een lopende betalingsregeling bestaat met debiteur welke netjes wordt nagekomen.

Wij adviseren, gezien de hoogte van de hoofdsom gerechtelijk te gaan en middels tussenkomst van de (kanton)rechter een vonnis te verkrijgen waarmee de deurwaarder verdere executoriale maatregelen kan gaan nemen.

We kunnen ook adviseren debiteurenbezoek in te zetten. Debiteur wordt dan bezocht door een buitendienstmedewerker welke de vordering persoonlijk komt bespreken. Daarbij kan contant of per pin worden betaald of er kan een acceptabele betalingsregeling worden overeengekomen.

Wij adviseren het dossier te sluiten om reden kosten/baten wat niet anders wil zeggen dat de te vorderen hoofdsom te laag is om gerechtelijk te gaan.

Minnelijk wordt er niets geïncasseerd?

Wanneer er bij uw vordering in het minnelijk incassotraject niet het gewenste resultaat wordt behaald en een ander vervolgtraject geen optie is, gaat uw dossier automatisch door naar actieve schuldbewaking waarbij het incassodossier na een periode van 3-6 maanden na de laatste incassoactie in het minnelijk traject, weer door Cash2Collect ter incasso in behandeling wordt genomen. Het is onze ervaring dat in dit traject van actieve schuldbewaking op termijn alsnog de incassozaak wordt geïncasseerd.

Cash2Collect ziet dit dan ook als een vervolg op haar minnelijk incassotraject.

"Cash2Collect werkt met een vaste gerechtsdeurwaarder voor het gerechtelijk incassotraject"

Gerechtelijk traject:

Mocht ons advies aan u toch het gerechtelijk vervolgtraject zijn, dan zal het deurwaarderskantoor, waar wij als Cash2Collect vaste afspraken mee hebben, uw zaak verder in behandeling nemen.

Zij zullen als eerste uw zaak juridisch bestuderen en u adviseren hoe het gerechtelijk traject eruit komt te zien. Cash2Collect draagt de stukken over aan de gerechtsdeurwaarder. Cash2Collect onderhoud met u te allen tijde het incassobureau contact. Dit houdt het voor u als onze opdrachtgever, eenvoudig en overzichtelijk.

Hoe kan het gerechtelijk traject verlopen:

1. De debiteur wordt gedagvaard door de gerechtsdeurwaarder.
2. De gerechtsdeurwaarder procedeert bij de rechtbank, hieruit volgt een vonnis.
3. Bij een vonnis in het voordeel van de schuldeiser kan de schuld worden geïnd via de
gerechtsdeurwaarder door middel van beslaglegging.

Wat zijn de Buitengerechtelijke kosten:

Er zijn extra kosten verbonden aan het incassotraject in de buitengerechtelijke fase. Hierbij gaat het om de kosten voor het opstellen en overhandigen van de dagvaarding. Daarnaast gelden de kosten voor beslaglegging door de gerechtsdeurwaarder, een eventueel executietraject en het ontruimen van onroerende zaken. Vanwege deze extra kosten is het raadzaam om van tevoren een inschatting te laten maken van de kans op een succesvol resultaat.

De kosten voor het gerechtelijke traject zullen zoveel mogelijk bij de debiteur worden verhaald, maar wanneer de gerechtelijke procedure niet tot een betaling leidt is het mogelijk dat deze kosten bij u als aanvrager terecht komen. Cash2Collect kan u hierover per geval informeren en zal in de meeste gevallen van tevoren met u bespreken wat u kunt verwachten van een gerechtelijke procedure.

.

Wat zijn mijn kosten wanneer minnelijk niets wordt geïncasseerd?

Als uw vordering minnelijk niet wordt geïncasseerd, zijn uw kosten max. €25,- dossierkosten. Dit is ongeacht onze werkzaamheden. Wij zien deze dossierkosten als een symbolische vergoeding voor “Pen en Papier”. Door in het slechtste geval een symbolische vergoeding te vragen geeft dit een onzichtbare verbintenis het uiterste voor u als onze opdrachtgever te ondernemen Uw vordering minnelijk te incasseren. Wanneer diensten kosteloos worden aangeboden, is de druk om het uiterste eruit te halen vele malen minder!

Wat is precies actieve schuldbewaking (ASB)?

Wanneer een nieuwe incassozaak door ons in behandeling wordt genomen, start het minnelijk incassotraject. Dit houdt in dat debiteur door ons wordt aangeschreven en daarmee in kennis wordt gesteld van het bestaan van de vordering. Wanneer debiteur geen reactie geeft middels betaling van de gehele vordering danwel op onze aanmaningen en belpogingen, zal de vordering, in tegenstelling tot andere incassokantoren, door Cash2Collect niet worden gesloten. De zaak gaat dan door naar Actieve Schuldbewaking (ASB) waarbij de debiteur ieder keer weer wordt aangeschreven. Tevens worden er in de actieve schuldbewaking (ASB) andere mogelijkheden bekeken om alsnog met debiteur in contact te komen. Op welke andere manieren dit gebeurt, laten wij hierbij om begrijpelijke reden in het midden!

Is Cash2Collect gecertificeert als kantoor?

Nee, Cash2Collect BV. is niet aangesloten bij een vereniging voor incassobedrijven, echter hanteren wij wel een Beheer Derdengelden rekening (Garantierekening) en zijn wij door de Rabobank NV. en de Nederlandse Bank als zodanig gescreend als incassobureau. Daarnaast zijn wij in bezit van het certificaat Wet Financieel Toezicht (WFT)

Werkt Cash2Collect met abonnementen?

Cash2Collect werkt niet met abonnementsvormen. Onze opdrachtgever tekenen een overeenkomst waarin onze tarieven en algemene voorwaarden zijn opgenomen. Vanuit rechtswege heeft deze een geldigheid van 12-maanden. Cash2Collect wil u als onze opdrachtgever niet vastleggen met een contract!

Werkt Cash2Collect met een Beheer Derdengelden?

Ja, Cash2Collect werkt met een echte Beheer Derdengelden zoals wij deze kennen bij o.a. advocaten en notariaten. Dit houdt in dat alle bij debiteur geïncasseerde gelden worden beheerd door de Stichting Beheer Derdengelden. Het is dus van groot belang dat uw incassopartner gebruik maakt van een dergelijke stichting waar alle geïncasseerde gelden op worden beheerd. Is dit niet het geval, dan is de kans zéér groot dat bij eventueel faillissement van uw incassopartner, de voor u reeds geïncasseerde gelden ten bate komen aan dit faillissement.

Financiële- en Bedrijfsinformatie over Cash2Collect B.V.

Cash2Collect zorgt er voor dat eenmaal per week de volledig geïncasseerde dossiers worden afgehandeld.
De betalingen worden uiterlijk de opvolgende week aan u als opdrachtgever overgemaakt. Cash2Collect draagt zorgt dat binnengekomen betalingen,
conform afspraak met opdrachtgever, zo snel mogelijk worden afgedragen.

  • Sticht. Beheer Derdengelden Cash2Collect KvK Inschrijving: No:  654.635.79
  • Sticht. Beheer Derdengelden – Bankrelatie: IBAN:NL73 RABO 030.891.06.64
  • Cash2Collect B.V. KvK. inschrijving: No: 654.670.43
  • Cash2Collect B.V. Fiscaal: BTW nr: NL8561.24.229B01

De facturatie binnen Cash2Collect geschied digitaal. Bij eventueel verzoek om een factuur in hardcopy, brengen wij een toeslag van €2.50 per exemplaar in rekening. De afrekeningen geschieden uitdrukkelijk conform onze algemene voorwaarden. Deze zit standaard bij onze klantenkaart welke iedere opdrachtgever bij aanbrengen van de incasso opdracht ondertekend voor akkoord. Een extra kopie hiervan is te allen tijde bij ons op te vragen.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen: finance@cash2collect.nl

 

Wat is de minimale hoofdsom om te incasseren?

Geregeld wordt er door nieuwe opdrachtgevers gevraagd, “Vanaf welk bedrag kunnen jullie incasseren?” Als incassobureau nemen wij in principe elke vorderingen in behandeling vanaf €7.50. Wij zijn van mening dat de hoogte van een vordering niet van belang is. De debiteur in kwestie heeft een bedrag onbetaald gelaten waar u recht op heeft. Of dit nu een hoog of laag bedrag is, feit blijft dat uw debiteur in gebreken is gebleven aan zijn of haar betalingsverplichting te voldoen.

Zaak is wel dat u debiteur in het voortraject (debiteurenbeheer) de gelegenheid heeft gegeven deze alsnog bij u te voldoen. Wanneer hier géén enkele reactie middels betaling op volgt, kunt u ons inziens niet anders dan ook deze vordering aan ons kantoor uithanden te geven.

Onze ervaring leert dat veel debiteuren in de veronderstelling leven dat, lage vorderingen nagenoeg altijd worden afgeschreven omdat het de kosten niet zou lonen! Wij vinden als incassobureau dat deze aannamen bij debiteur nimmer mag worden gevoed door u als eisende partij.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen: sales@cash2collect.nl

 

U wilt uw vordering uithanden geven aan Cash2Collect?

Wanneer u uw vordering uithanden wilt geven aan Cash2Collect en u bent nog geen klant bij ons, dan kunt u dat op een tweetal manieren doen:

1.     U kunt telefonisch contact opnemen met ons kantoor op werkdagen van 09:00 – 21:00 uur. Vraagt u dan naar onze sales afdeling, waarbij één van onze accountmanagers telefonisch uw zaak kort met u zal bespreken. Vooral wanneer u vragen heeft over hoe het incassotraject zal gaan verlopen of graag meer wilt weten over eventuele kosten, is het goed vooraf telefonisch contact met ons op te nemen. Ons centraal nummer is: 085-0201060

2.     U stuurt ons een email met het verzoek contact met u op te nemen voor het maken van een afspraak. Het is vooral raadzaam een afspraak met ons in te plannen wanneer u meerdere vorderingen tegelijk uithanden wilt geven en deze inhoudelijk vooraf wilt bespreken. Het rechtstreekse mailadres is: sales@cash2collect.nl 

Wat is er nodig om een incassodossier uithanden te kunnen geven aan Cash2Collect?

1.     Een opgaaf waaruit blijkt hoe hoog de vordering is. Dit kan een door u aan debiteur verzonden factuur zijn.

2.     De verzonden betalingsherinnering en aanmaningen.

3.     Overzicht van de tussentijdse communicatie tussen u en debiteur.

4.     Een afschrift van uw algemene voorwaarden.

5.     U ontvangt van ons een klantenkaart welke wij getekend van u retour ontvangen.

Mocht u vragen hebben, Bel ons! 085-0201060

 

 

Tussentijdse stand van zaken.

Doordat wij gebruik maken van de meest moderne incassosoftware, wordt onze opdrachtgever tussentijds door Cash2Collect B.V. proactief op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen in het incassodossier. Ieder keer wanneer er nieuwe ontwikkelingen valt te melden, ontvangt opdrachtgever van ons een mail met het verzoek in te loggen op onze klantenportaal.

Daarnaast kan iedere opdrachtgever 24/7 online de stand van zaken opvragen door in te loggen op onze klantenportaal. Hierop zijn diverse zaken over de status van het incassodossier realtime opvraagbaar. Ontwikkelingen in het incassodossier zijn direct inzichtelijk op onze klantenportaal.

Bij ons hoeft de opdrachtgever niet zelf actie te ondernemen (bellen), wanneer stand van zaken gewenst is.

Bij Cash2Collect kunt u op diverse manieren betalen.
  • Met de IDEAL Link. Bij iedere keer dat wij debiteur aanschrijven, wordt automatisch een IDEAL link meegezonden. Op deze manier is het heel eenvoudig om binnen door ons gesteld betalingstermijn uw betaling tijdig aan ons te voldoen. Deze vorm van betalen is eenvoudig, zeer gebruiksvriendelijk en betrouwbaar.
  • Per Bankoverboeking. Daarnaast kan er tevens via een reguleren bankoverschrijving aan ons worden betaald. Houdt u er wel rekening mee dat uw bank een verwerkingsperiode nodig heeft om het geld over te maken naar onze Derdengelden Rekening. Hierdoor is op de dag dat u het aan ons overmaakt niet dezelfde dat dat wij u betaling ontvangen!
Cash2Collect zorgt hiermee als incassokantoor, voor modern- en optimaal betaalgemak!

In uitzonderlijke gevallen kunt u een betalingsregeling treffen.

Wanneer u de gehele vordering niet in een keer kunt voldoen, kunt u met ons hiervoor een betalingsregeling afspreken. De incassomedewerker(ster) gaat met u kijken wat u maandelijks kunt aflossen.

Standaard gaan we uit van een betalingsregeling waarbij de totale vordering inclusief rente en kosten in max. 3 termijnen wordt ingelost. Het eerste termijnbedrag dient per omgaande te worden voldaan. Mocht dit echter niet mogelijk zijn, dan sturen wij u een inkomsten / uitgaven formulier toe waarin u kunt aangeven wat uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn. Dit formulier in combinatie met de bijbehorende bewijsstukken dient binnen 5-dagen bij ons binnen te zijn. Wanneer dit niet het geval is, zal de incassoprocedure onverminderd worden voortgezet. Betalingsregeling is hierna niet meer mogelijk!

De incassomedewerker(ster) neemt naar aanleiding van de door u verstrekte gegevens telefonisch contact met u op en zal de door u verstrekte gegevens met u bespreken en tot een acceptabele betalingsregeling trachten komen. Wanneer een betalingsregeling met u is afgesproken, wordt deze aan u schriftelijk bevestigt. Zorgt u ervoor dat deze stipt wordt nagekomen anders zal deze komen te vervallen en is de totale openstaande vordering in zijn geheel wederom opeisbaar.

Bel ons kantoor 085-0201060 of neem per email contact met ons op: incasso@cash2collect.nl

Heeft u een klacht over onze dienstverlening?

Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, dan nemen wij dat zeer serieus. Daarom vernemen wij graag van u als uw klacht gaat over onze dienstverlening, een product van Cash2Collect of anderszins. Wij proberen in dat geval met u tot een passende oplossing te komen. U kunt uw klacht online aan ons kenbaar maken door een email te sturen aan info@cash2collect.nl. U kunt uw klacht ook schriftelijk bij ons indienen.

Correspondentie kunt u richten aan:

Cash2Collect B.V.
T.a.v. afdeling Klachtencoördinatie
Televisieweg 2
1322 AC Almere

Stuur een korte omschrijving van uw klacht en uw persoonlijke gegevens zoals: uw naam, dossiernummer (indien van toepassing), adres, e-mailadres en het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen 5 werkdagen (per e-mail) een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om u binnen 14 werkdagen van een inhoudelijke reactie te voorzien. Indien deze termijn voor ons niet haalbaar is ontvangt u daarvan schriftelijk bericht.

Wilt u weten wat Cash2Collect voor u kan betekenen?