Het onderscheid bij Cash2Collect… Maximaal klantbehoud!

Cash2Collect incasseert vorderingen op basis van No Cure No Pay. Onze jarenlange ervaring heeft bewezen dat deze opstelling er voor zorgt dat er een zakelijke relatie ontstaat, waarin partijen elkaar goed begrijpen en beiden gaan voor een optimaal en duurzaam resultaat. Hierbij is duidelijkheid in de communicatie naar elkaar, van wezenlijk belang! Een transparante werkwijze zorgt ervoor dat ook de verwachtingen over en weer helder en duidelijk zijn.

Kortom; Opdrachtgevers zijn voor ons kantoor veel meer dan een partij welke zorgt voor het aanleveren van nieuwe incasso-opdrachten. Iedere opdrachtgever is voor ons een waardevolle relatie, waar wij als Cash2Collect graag correct en deskundig mee omgaan, zonder het persoonlijk contact daarbij uit het oog te verliezen. Wij zien ons kantoor als verlengstuk van uw onderneming als het gaat om benadering, communicatie en deskundigheid. Deze opstelling resulteert in een maximaal klantbehoud voor u als ondernemer. Juist op het moment wanneer uw klant even uw debiteur is!

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

Cash2Collect B.V. maakt het verschil.
Debiteurenbezoek door de Gerechtsdeurwaarder!

Debiteurenbezoek

Wanneer mocht blijken dat, het aanschrijven en diverse pogingen om telefonisch in contact te komen met debiteur niet het gewenste resultaat met zich meebrengt, is de volgende stap debiteurenbezoek!

Veel incassobureaus bezoeken de debiteur zelf. Cash2Collect heeft er vanaf het begin duidelijk voor gekozen dit over te laten aan de deskundigheid van de deurwaarder.

Zoals de naam het al zegt; “Deurwaarder” Cash2Collect laat om diverse redenen het debiteurenbezoek over aan de deurwaarder. Allereerst is de deurwaarder vanuit zijn ambt als deurwaarder de aangewezen partij om debiteur in kwestie op een professionele en deskundige wijze te benaderen en debiteur te wijzen op zijn rechten en plichten.

Daarnaast is voor het algeheel incassoproces en met name wanneer een zaak eventueel onder de (kanton)rechter komt, de enige juiste weg die bewandeld dient te worden. Vele andere incassobureaus kiezen er juist voor dit zelf ter hand te nemen, Cash2Collect gaat hierin voor een weg van; Zekerheid en Professionaliteit.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

Proactief "stand van zaken"

In onze gesprekken met nieuwe opdrachtgevers, stellen wij altijd de vraag “Waarom bent u op zoek naar een nieuwe incassopartij?”.
Bij enkele speelt de gedachten dat op z’n tijd wisselen van incassobureau of deurwaarder, de situatie zowel intern als bij de huidige incassopartner hiermee weer op scherp wordt gezet.

Een andere, veel gehoorde reden, is dat men vaak zelf actie moet ondernemen naar de incassopartij om te weten te komen wat de recente stand van zaken is ten aanzien van haar vordering!

Cash2Collect maakt hiervoor gebruik van een incassotool die er voor zorgt dat, wanneer er een nieuwe update door de incassomedewerk(st)er wordt toegevoegd aan het incassodossier, u als opdrachtgever hiervan direct per mail een melding ontvangt. Op deze wijze hoeft u nimmer zelf navraag te doen maar worden alle nieuwe ontwikkelingen u direct door Cash2Collect gemeld.

Uiteraard kunt u tevens 24/7, middels de Cash2Collect klantenportaal, uzelf online inzage verschaffen in al uw lopende zaken. Op deze manier blijft u als opdrachtgever van Cash2Collect nauwlettend op de hoogte van iedere belangrijke ontwikkeling.

Proces van A t/m Z

Bij iedere nieuwe en bestaande opdrachtgever kijkt Cash2Collect niet alleen naar het incassoproces maar ook Order to Cash nemen wij vanaf het begin periodiek mee.

Wanneer een opdrachtgever ons aangeeft incassozaken uithanden te willen geven is dit een gevolg waarvan de oorzaak in het voorgaand proces ligt.

In tegenstelling tot andere incassopartijen is Cash2Collect niet alleen geïnteresseerd in nieuwe incassozaken maar bekijken wij het “Proces van A t/m Z” met u door.

Dit wordt ook wel Order to Cash genoemd. Vanaf de klant acceptatie t/m het uiteindelijk ontvangen van de betaling binnen uw onderneming valt hieronder.

Wanneer het Order to Cash proces goed verloopt, zijn er minder incassozaken die uithanden worden gegeven. Dit scheelt u kostbare tijd, irritatie en houdt de zakelijke relatie met uw klant gezond!

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
BELCASH2COLLECT MAILCASH2COLLECT

Waarom debiteurenbezoek door de deurwaarder?

Debiteurenbezoek laten wij als een van de weinige incassobureaus in Nederland over aan onze gerechtsdeurwaarder. De gerechts-deurwaarder is speciaal opgeleid om juist debiteuren te bezoeken. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat het gehele incassotraject verloopt conform wet- en regelgeving. Dit is ook precies wat onze opdrachtgevers van ons (mogen) verwachten. Daarnaast maakt het debiteurenbezoek in het minnelijk incassotraject deel uit van het gehele minnelijk incassotraject! Wilt u meer informatie, neem dan contact op met ons kantoor.

Is iedere vordering geschikt voor Her-Incasso?

Nee, Niet iedere vordering is geschikt voor het her-incassotraject. Wanneer mocht blijken dat er ernstig en gegrond bezwaar wordt gemaakt ten aanzien van de openstaande vordering, dient deze eerstens te worden opgelost. Daarnaast wanneer debiteur onvindbaar is, vertrokken naar het buitenland of is komen te overlijden is verdere in behandeling nemen zinloos. Graag doen wij dan ook een uitgebreide analyse op uw oude vorderingen om te bepalen welke mogelijk succesvol kunnen zijn.

Biedt Cash2Collect nog meer online informatie tools?

Jazeker, Wanneer u bij ons incassozaken in behandeling heeft gegeven, krijgt u van ons unieke inloggegevens waarmee u 24/7 online inzage heeft in uw lopend(e) dossier(s). Tevens heeft u de mogelijkheid via deze tool  nieuwe zaken 24/7 online in te dienen.

Welke kosten voor opdrachtgever bij minnelijk traject?

Bij iedere incassozaak worden de wettelijke vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht bij de debiteur. Bij B2B vorderingen hanteren wij de algemene voorwaarden van onze opdrachtgever, wanneer het om een B2C vordering gaat, hanteren wij de Wet Incasso Kosten (W.I.K.). De W.I.K. is in 2012 van kracht geworden ter bescherming van de consument. Daarmee zijn extra kosten buiten de wettelijke voorgeschreven staffel niet toegestaan. Kosten debiteurenbezoek kunnen dan ook niet in rekening gebracht worden bij debiteur maar komen voor rekening van de opdrachtgever.

Heb ik een vast contactpersoon bij Cash2Collect?

Jazeker, Bij Cash2Collect heeft de opdrachtgever één vast contactpersoon. Hierdoor hoeft u niet iedere keer uitleg te geven voor welke zaak u belt maar kunt u daadwerkelijk snel ter zake komen. Dit scheelt u als opdrachtgever veel tijd en irritatie.

Word ik op de hoogte gehouden inzake mijn dossiers?

Jazeker, U heeft 24/7 online de mogelijkheid de stand van zaken in uw dossier in te zien. Op deze manier blijft u op de hoogte waar en wanneer u dat het beste uitkomt. Daarnaast zorgt de collector ervoor dat bij iedere belangrijke ontwikkeling in uw incassodossier, u van ons per mail een reminder ontvangt. Cash2Collect houdt u als opdrachtgever daarmee Pro-Active op de hoogte!

Wilt u weten waar bij Cash2Collect het onderscheid ligt?

Wellicht heeft u nog vragen na het lezen van onze website. Neem in dat geval contact op met ons kantoor.