De Nationale ombudsman gaat onderzoek doen naar de manier waarop overheidsinstanties schulden innen bij burgers. Het onderzoek is een vervolg op het rapport In het krijt bij de overheid uit 2013. Hierin formuleerde de ombudsman spelregels voor overheidsinstanties die als schuldeiser optreden.

Klachten en signalen
Nog steeds ontvangt de Nationale ombudsman regelmatig klachten en signalen over het invorderingsbeleid van overheidsinstanties. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: ‘De Rijksoverheid is één van de grootste schuldeisers van Nederland. Inning en incasso zijn vaak massale en geautomatiseerde processen en er blijkt weinig ruimte voor maatwerk te zijn. Ik zie dan ook regelmatig dat de manier waarop de overheid schulden int mensen verder in de financiële problemen brengt.’

Lees meer: https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/nationale-ombudsman-doet-vervolgonderzoek-naar-invordering

Bron: De Nationale Onbudsman

Share This