Kijkt uw incassopartner naar toekomst en verleden?

Als incassopartner is het van belang om zowel naar de toekomst als naar het verleden te kijken bij u als ondernemer. Vaak ligt in het verleden het antwoord op welke manier in de toekomst juist wel of niet te acteren naar uw debiteuren en daarmee succesvol te zijn. Iedere branche heeft een andere doelgroep en daarmee een verschillende soort debiteuren. Iedere groep vergt weer een andere aanpak. Wanneer wij een eerste intakegesprek voeren met nieuwe opdrachtgever, zijn er een aantal zaken welke wij uitvoerig hierin bespreken. Als incassopartner wil je niet alleen weten wie je opdrachtgever is en wat hem beweegt maar ook welke soort klant / debiteur hoort daarbij. Voor ons als nieuwe incassopartij is het van belang te weten hoe in het verleden, door onze “voorganger” debiteuren zijn benaderd en wat door de opdrachtgever hierin op prijs werd gesteld en welke acties destijds in minder goede aarde vielen.

Daarnaast vinden wij het ook belangrijk wat een opdrachtgever van ons als incassopartner verwacht. Wanneer de wensen van opdrachtgever bij ons bekend zijn draagt dit bij aan een nog betere en duurzame samenwerking. Uiteraard het snel incasseren van openstaand debiteurensaldi is een eerste wens maar daarnaast is een nog belangrijker aspect het incassotraject voorafgaande hieraan.

 

In veel gevallen is de manier van klantacceptatie in het Order to Cash proces van groot belang:

  • Wie is uw klant?
  • Wat is de rechtsvorm?
  • Want zijn de N.A.W. gegevens?
  • Wat is de kredietwaardigheid?

Om succesvol te zijn in het incassoproces, is het belangrijk goed beslagen ten ijs te komen. Onze ervaring leert dat wanneer eenmaal het incassoproces is ingezet er weinig gelegenheid is zaken achteraf bij te sturen danwel aan te passen. Door op deze manier het incassoproces te starten merken wij uit ervaring dat het succesratio aanzienlijk groter is. Daarnaast merken wij dat onze huidige opdrachtgevers deze werkwijze en manier van aanpak tot nu toe enorm in ons waarderen.

Vandaar het grote enthousiasme waarmee enkele van onze opdrachtgevers op onze pagina ” Onze opdrachtgevers” over ons “praten” schrijven.

Kortom; ” Succesvol incasseren begint bij dé basis! ” 

Bron: Cash2Collect.nl

Share This