Is factoring van uw debiteuren wel zo interessant?

Steeds meer ondernemers denken na over het onderbrengen van haar facturen bij een Factoringmaatschappij. Wat iedere ondernemer hier het meest in aantrekt is dat men ogenschijnlijk sneller de openstaande facturen betaald krijgt en verder geen omkijken heeft naar haar debiteuren. Toch blijken er in de praktijk wel een aantal kanttekeningen te zitten aan het factoren van je facturen.

Allereerst komt niet iedere debiteur en daarmee factuur in aanmerking voor factoring. Wanneer bijvoorbeeld een uw debiteur negatief bekend staat bij de factoringmaatschappij, kan deze geweigerd worden en valt daarmee buiten deze factoringsmodule. Daarnaast dient men als ondernemer een vaste procedure te volgen voordat men een debiteur en bijbehorende facturen kan indienen bij een factoringmaatschappij. Wijkt men als ondernemer af van de door de factoringmaatschappij voorgeschreven procedure, is dit eveneens een reden om hierin geen dekking te verschaffen.

Tot slot; en dat is ons inziens de voornaamste reden om het niet te doen, heeft men als ondernemer geen enkele inspraak in het verloop van het incassotraject! Op welke wijze uw debiteur wordt aangesproken en hierin wordt behandeld hierin bent u als ondernemer de controle volledig kwijt. De factoringmaatschappij is degene die beslist op welke wijze vanaf dat moment uw debiteur / klant wordt behandeld. Daar in tegen wordt factoringmaatschappij gezien als een verlengstuk van uw organisatie en daarmee wordt u aangesproken op de wijze waarop de factoringmaatschappij uw factuur incasseert en het contact met uw klant / debiteur verloopt. Dit is wellicht nog de voornaamste reden om juist niet te kiezen voor het factoren van uw openstaande posten.

De ervaring leert dat uw klantrelatie na deze procedure aanzienlijk bekoelt raakt en uw klant uiteindelijk kiest voor een andere leverancier.  

Voor en nadelen nogmaals op een rijtje;

  • ++: Je beschikt snel over je omzet!
  • ++: Je hebt geen omkijken naar je lopend debiteurenbestand!
  • -/-: Je dient het voortraject strak te hanteren (voorwaarden en regels)!
  • -/-: Je hebt geen controle over het verloop van het incassotraject!
  • -/-: Je betaald een navenant behoorlijk percentage over het factuurbedrag!
  • -/-: Het klantverlies is aanmerkelijk!  

Ons advies; Denk er goed over na voordat u de stap neemt om uw facturen over te dragen aan een factoringmaatschappij! De kans is aanwezig dat uw klantenkring, welke u in jaren heeft opgebouwd, als sneeuw voor de zon verdwijnt!

Bron: Cash2Collect

Share This