Bij ieder incassotraject hanteert Cash2Collect enkel de wettelijke norm.

Als incassobureau Cash2Collect B.V., kijken wij iedere nieuwe vordering zéér zorgvuldig na alvorens wij deze ter incasso in behandeling nemen. Om op de meest effectieve wijze een vordering te kunnen incasseren, is het van belang dat vooraf een aantal zaken nauwkeurig worden bekeken.

  • Wie is onze opdrachtgever?
  • Wat voor soort dienst en/of product levert men?
  • Is het enkel B2B, B2C of hebben wij te maken met beide groepen?
  • Worden er door onze opdrachtgever algemene voorwaarden gehanteerd?

“Bij iedere incasso het juiste incassotraject”

Wanneer uiteindelijk deze punten voor ons duidelijk zijn, zal het incassotraject worden gestart. Debiteur wordt door ons aangeschreven middels een ingebrekestelling. Hierin wordt duidelijk aangegeven voor welke opdrachtgever wij de incassozaak in behandeling hebben genomen en wat op dat moment het totaal openstaand bedrag is (inclusief de wettelijke vertragingsrente, vermeerderd met de wettelijk geldende incassokosten). In geval van B2B hanteren wij in nagenoeg alle gevallen de algemene voorwaarden van opdrachtgever. Bij B2C hanteren wij de wet incasso kosten (W.I.K.).

Wanneer mocht blijken dat debiteur geen reactie geeft op onze ingebrekestelling middels betaling, danwel het geven van een reactie, zal er door onze incassomedewerk(st)er)worden getracht om telefonisch in contact te komen met debiteur. In veel gevallen is dit een zéér effectieve manier om debiteur te wijzen op de openstaande vordering. Wij zijn ons er van bewust dat, in een situatie waarin debiteur meerdere schulden heeft, men vluchtgedrag laat zien. Door de respectvolle maar duidelijke manier van communiceren merken wij dat debiteur uit eigen beweging met ons kantoor in contact treedt en bereid is de zaak met ons op te lossen.

In een enkel geval blijft het lastig om met debiteur in contact te komen. In dat geval geven wij, nadat er een tweetal aanmaningen zijn verzonden, onze gerechtsdeurwaarder de opdracht debiteur in te plannen voor een eerstvolgend debiteurenbezoek. Wanneer de gerechtsdeurwaarder debiteur bezoekt, zal hij met debiteur de vordering persoonlijk bespreken en de situatie ter plaatse in kaart brengen. In tegenstelling tot collega incassokantoren die zelf een debiteurenbezoek afleggen, zal de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal persoonlijk betekenen aan het adres van debiteur.

Om vanuit Cash2Collect B.V. debiteuren meer betaalgemak te kunnen bieden, hebben wij een half jaar geleden gekozen voor IDEAL. Met deze betaaltool bieden wij debiteur een snellere en uiterst veilige manier van betalen aan. Wij merken dat ruim 70% van alle debiteuren hier gebruik van maken. Ook wanneer er sprake is van een betalingsregeling wordt deze betaaltool meegezonden met het afgesproken betalingsoverzicht.

Als we het hebben over de algehele werkwijze van Cash2Collect B.V. dan kan gezegd worden dat deze geheel conform de Nederlands geldende wetgeving wordt uitgevoerd. De extra kosten die door Cash2Collect B.V. in rekening worden gebracht bij debiteur, zijn conform de vanuit overheidswegen gestelde norm.

Bron: Cash2Collect BV

Share This