Hoe vaak wacht uw klant vergeefs op uw levering en u op zijn betaling?

Wanneer men als leverancier van een product of dienst niet tijdig levert aan haar klant, kan men in nagenoeg alle gevallen direct een actie verwachten van de zijde van de klant. Hierin wordt men als leverancier direct gehouden aan haar afgesproken leveringsverplichtingen en dreigt in een aantal gevallen de klant direct voor de mogelijke schade en  gevolgschade aan zijn kant!

Maar hoe zit het wanneer de afnemer (Uw klant) zich niet houdt aan haar betalingsverplichting. In veel gevallen wordt er door de leverancier vaak te lang gewacht met het aandringen op betaling van de openstaande factuur. In ruim 72% van de gevallen heeft de leverancier omwille van commercieel belang de angst de klant te wijzen op zijn nalatig betaalgedrag. Wij komen als incassobureau Cash2Collect maar al te vaak situatie tegen waarbij de ondernemer / leverancier te lang blijft wachten met het versturen van een betalingsherinnering, sommatie en uiteindelijke een aanmaning. Vaak durft de ondernemer / leverancier nauwelijks te bellen met de klant en te vragen waar de betaling van de inmiddels geleverde goederen of diensten blijft.

Uiteindelijk wanneer er door de klant u meermaals een toezeggingen is gedaan te zullen betalen en diverse redenen ten spijt nog steeds niet heeft betaald, wordt op ons advies en aandringen uiteindelijk de openstaande vordering bij ons kantoor ter incasso uithanden gegeven! In een aantal gevallen is het dan te laat om de vordering deels danwel volledig te incasseren. De klant / afnemer / debiteur blijkt hij zijn faillissement reeds te hebben aangevraagd of zijn er inmiddels andere schuldeisers u voor geweest.

Wij drukken onze opdrachtgevers op het hart, tijdig niet betalende klanten te attenderen op hun nalatig betaalgedrag en hierbij schriftelijk te sommeren.

Op de vraag: “Waarom men vaak te lang wacht met het aanschrijven van debiteuren?” Antwoord;

  • 15% van de ondernemers “Hier geen tijd voor te hebben”
  • 45% van de ondernemers “Dit aan de financiële afdeling over te laten”
  • 37% van de ondernemers “Hiermee zo lang mogelijk te wachten uit commercieel belang”
  •   3% van de ondernemers “Heeft hier geen aanwijsbare reden voor”

De hoofdreden welke niet wordt aangegeven maar vaak wel de oorzaak hiervan is, blijkt het feit dat men niet durft haar debiteur te benaderen en te vragen waar de betaling blijft. Veel ondernemers zijn bang dat men daarmee de “Goede relatie” beschadigd en commerciële vooruitzichten hiermee op het spel zet!

Mijn vader gaf in de jaren ’70 al aan;

“Een NIET betalende klant, is GEEN klant!”

Wij hebben als incassopartner “De oplossing” voor dit probleem! Wilt u weten hoe? Neem contact op met ons kantoor en maak een afspraak met een van onze medewerkers. Wij leggen u graag uit hoe u met dergelijke situaties het beste kunt omgaan! Bel 085-0201060

Bron: Cash2Collect B.V.

 

 

Share This