Géén Reactie, Géén Optie! 

Bel nu 085-0201060

 

Reageer te allen tijde!

Op deze website vindt u informatie wanneer u een aanmaning of een ander bericht van ons heeft ontvangen. Onze website dient als communicatieportal met als doel debiteuren snel en adequaat met ons in contact te brengen om bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen, online bezwaar in te dienen of voor het plaatsen van een terugbelverzoek.

Daarnaast informeren wij u hier over de gevolgen van het niet op tijd betalen, wat vervelende gevolgen voor u als bedrijf en/of particulier kan hebben. Het is daarom heel belangrijk om voor het verstrijken van de vervaldatum van onze sommatie te reageren.

 

BEL CASH2COLLECT  REAGEER PER MAIL

Samen lossen wij het op!

Hoe kunt u reageren?

Cash2Collect is als incassobureau van mening dat betalingsproblemen iedereen kunnen overkomen. De wijze van reageren op een aanmaning van Cash2Collect, heeft iedereen wel zelf in de hand! Wij van Cash2Collect zijn in sommige gevallen bereid samen met u te zoeken naar een passende oplossing om uw tijdelijke betalingsproblemen op te lossen. Schaamte is hierbij vervelend maar uw eerste actie en onze reactie kan ervoor zorgen dat dit snel verdwijnt en het tijdelijke betalingsprobleem op een voor beide partijen acceptabele manier wordt opgelost.

Waarom altijd reageren?

Cash2Collect stelt voor, om zo snel mogelijk gezamenlijk te overleggen hoe zaken kunnen worden opgelost. Wanneer U niet reageert op onze aanmaning(en), gaan wij er als incassokantoor van uit dat er sprake is van niet willen betalen! In dergelijke gevallen, bij non-reactie of non-betaling, zullen wij als incassobureau alles in het werk stellen om u op uw betalingsverplichting te wijzen. Eventueel de gang naar de (kanton)rechter sluiten we daarbij zeker niet uit! Bij non-reactie op onze aanmaning kan er ook sprake zijn van ontkenning. In gevallen waarbij u wel wilt betalen maar tijdelijk geen mogelijkheid hebt, adviseren wij u altijd contact op te nemen met ons kantoor. In dit stadium is er altijd gezamenlijk een oplossing te vinden. Reageren op onze aanmaning is altijd van belang! incasso@cash2collect.nl

Betaal tijdig!

Heeft u een aanmaning van ons kantoor ontvangen? Betaal vandaag nog en voorkom daarmee onnodige hoge kosten!

U kunt NU niet volledig betalen?

Kunt u nu niet alles in een keer betalen? Neem dan vandaag nog contact met ons op! In sommige gevallen is het afspreken van een betalingsregeling een mogelijkheid.

 

BEL CASH2COLLECT    REAGEER PER MAIL

 

U wilt de vordering betalen?

Wij bieden hiervoor een tweetal mogelijkheden;

1.  U betaalt per IDEAL.
Op iedere aanmaning wordt door Cash2Collect gelijktijdig een IDEAL link meegezonden. Hiermee kunt u eenvoudig en snel de vordering tijdig aan ons betalen en voorkomt u onnodig extra kosten. Online betalen is hiermee nog nooit zo eenvoudig geweest

2.  U maakt het totaal verschuldigde bedrag per bankoverschrijving over op onze Stichting Beheer Derdengelden Cash2Collect. Houdt u wel rekening met de tijd die uw bank nodig heeft om uw betaling te verwerken.

** Vermeld in beide gevallen duidelijk de gegevens in uw betaling om eventueel vertraging
hiervan te voorkomen. Wanneer wij uw betaling niet tijdig hebben ontvangen, blijft u te allen
tijde verantwoordelijk voor de tussentijdse verhoging van kosten.

Niet eens met de vordering?

In dit geval verzoeken wij u schriftelijk verweer te voeren tegen deze vordering.
Vermeldt u hierin duidelijk de navolgende zaken:

·    Uw voor- en achternaam

·    Uw woonadres

·    Het dossiernummer

·    Noteer zo volledig mogelijk de reden waarom u het niet eens bent met de vordering en om welke reden u niet wenst te betalen.

Wij zullen dan zo snel mogelijk naar u hierop inhoudelijk reageren. Mocht onze reactie om welke reden dan ook enige vertraging oplopen, zullen wij u tussentijds berichten.

Houdt u er wel rekening mee dat het voeren van verweer u in geen geval ontslaat van uw betalingsverplichting.

Uw verweer in de zaak kunt u mailen aan: incasso@cash2collect.nl

De vordering niet voor u bedoeld?

In dat geval vragen wij u vriendelijk ons een email te sturen met hierin het navolgende gemeld:

·    Uw voor- en achternaam

·    Uw woonadres

·    Het dossiernummer

·    Dat geadresseerde u onbekend is en u de huidige hoofdbewoner bent van het adres 

Wij zullen dan nader onderzoek doen naar de recente verblijfplaats van debiteur. In dit geval danken wij u hartelijk voor de moeite.

Met vriendelijke groet,
Cash2Collect B.V.
Afd. Incasso

Uw bericht kunt u mailen aan:incasso@cash2collect.nl