fbpx

Bedankt voor uw aanvraag!

Wij hebben het in goede orde ontvangen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over het incasseren van uw vordering? Cash2Collect helpt u in 5 minuten, met behoudt van de klantrelatie e een maximaal incasso resultaat! Het succesvol incasseren van vorderingen, is een vak op zich. Niet iedereen is voldoende geïnformeerd als het gaat om de mogelijkheden. Met name als het gaat om Wet- en Regelgeving zijn er diverse vragen waar u als eisende partij vooraf graag het antwoord op wilt weten. Op deze pagina hebben wij de meest aan ons gestelde vragen geplaatst en beantwoord.  

Het gaat hier om onderwerpen als;

 • Wettelijk geldend Betalingstermijn
 • Wettelijk vastgestelde rentevergoeding
 • De hoogte van de buitengerechtelijke kosten
 • Executie kosten
 • Algemene voorwaarden
 • Wettelijke verjaringstermijnen 

Voordeel incassobureau t.o.v. een deurwaarder?

Een incassobureau heeft minder mogelijkheden tot zijn beschikking om een debiteur tot betalen te dwingen. Een deurwaarder kan debiteur d.m.v. gerechtelijke stappen ertoe dwingen alsnog de vordering te betalen. Doordat een incassobureau niet over dergelijke middelen beschikt, zit hier hen ook direct de kracht! Naar de zijde van debiteur dient een incassomedewerker bij een incassobureau veel meer vakkennis te gebruiken in combinatie met gesprekstechniek om wederpartij te overtuigen de vordering alsnog te betalen.

Daarnaast biedt een incassobureau ook zijn opdrachtgever meer voordeel dan een deurwaarder. De deurwaarder verdient aan het incasseren van een vordering door het gerechtelijk traject in te zetten. Iedere gerechtelijke handeling heeft een prijskaartje. Zelf wanneer er vonnis is gewezen, kost iedere handeling geld.

* De deurwaarder heeft belang bij de achterzijde van het incassotraject, de gerechtelijke invordering!
* Het incassobureau heeft enkel belang bij het minnelijk incassotraject, het begin van het invorderingstraject!

Het minnelijk incassotraject is daarnaast voor u als opdrachtgever de meest voordelige fase van invorderen. In deze fase zijn de kosten en het risico voor u als opdrachtgever nihil. No Cure No Pay!        

Wanneer een incassobureau inschakelen?

Het moment waarop je het beste een incassobureau kunt inschakelen, wordt bepaald door u als eisende partij. U bepaalt wanneer een vordering ter incasso wordt overgedragen.  Het is belangrijk om vooraf duidelijk te bepalen wanneer het moment zover is! In de praktijk wordt hier vaak veel te lang mee gewacht om verschillende redenen:

 • Goedgelovigheid.
 • Trachten de bestaande zakelijke relatie te behouden. 
 • De angst voor omzet- en daarmee klantverlies.
 • Nalatigheid van de ondernemer zelf.
 • Ontbreken van een strak debiteurenbeleid.

Voornoemde redenen zijn min of meer begrijpelijk maar allerminst verstandig en kunnen leiden tot grote financiële schades. In het slechtste geval faillissement van de eigen onderneming!

Wat is de kracht van het incassobureau?

Een strakke opvolging in het incassoproces, zorgt in 85% van de gevallen voor een optimaal incassoresultaat. Uit ervaring weten wij dat nagenoeg iedere debiteur wacht met betalen tot men vermoedt dat uw geduld op is. Ondernemers die veel betalingsherinneringen en aanmaningen versturen, wachten in de regel veel langer op een betaling dan hen die een strak debiteurenbeleid hanteren. Daarnaast draagt een strakke opvolging door ons als incassopartij eveneens bij aan het optimaal resultaat !

Een incassobureau heeft in tegenstelling tot een deurwaarder zelf geen bevoegdheid om met een rechtsmiddel te dreigen maar een sterke samenwerking met een vaste deurwaarder, draagt bij aan een succesvol incassoresultaat.

Weet u met wie u zaken gaat doen?

Wanneer je als ondernemer een nieuwe klant hebt binnengehaald ben je door deze overwinning moeilijk in staat de Kredietwaardigheid te bepalen. Vaak komt men daar achter wanneer het eigenlijk al te laat is. Omzet behalen door een succesvolle verkoop is mooi maar deze betaald krijgen is even zo belangrijk. 

Cash2Collect biedt haar opdrachtgevers een extra service wat er voor zorgt dat vooraf meer inzicht is in de kredietwaardigheid van de klant. Wanneer u op het punt staat een contract te ondertekenen met uw nieuwe opdrachtgever, checken wij op de achtergrond nog even de kredietwaardigheid. Op deze manier komt u achteraf nooit meer voor verassingen te staan. Voor meer informatie sales@cash2collect.nl

Gratis Juridisch Incasso Advies

Niet iedere vordering is gelijk. Ook de aanpak is daarin vaak afwijkend. In een aantal gevallen bestaat er bij opdrachtgevers de dringende behoefte de zaak persoonlijk toe te lichten.  Vaak geeft achtergrond informatie vanuit de zijde van de eisende partij een toegevoegde waarde die belangrijk is tot het behalen van succes.

Daarnaast zijn er opdrachtgevers die graag een vertrouwd gevoel willen hebben bij een incassobureau waarmee zij zaken doen. In dit geval is een persoonlijk of telefonisch contact ideaal. Mocht u het ook prettig vinden de inhoud van uw vordering persoonlijk te bespreken met een van onze incasso experts, neem dat telefonisch contact op met ons kantoor. Wij staan u graag  telefonisch te woord.

Wij zijn ook buiten kantoortijden telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 21:00 uur.

Staat uw vraag hieronder?

Wij adviseren een vordering aan ons uithanden te geven nadat je een 2e aanmaning aan debiteur hebt verzonden. Buiten de factuur heeft  het versturen van meer dan 3 herinneringen geen effectief!  Wij adviseren wel om voor het versturen van de eerste aanmaning telefonisch contact op te nemen met uw debiteur. Dit zorgt voor een sterker effect en snellere betaling van uw factuur! 

Ons advies:

 1. Uw factuur aan uw klant
 2. Betalingsherinnering
 3. Telefonisch contact met uw klant
 4. 1e aanmaning
 5. 2e aanmaning
 6. Ter incasso uithanden geven aan Cash2Collect

 

Wat is de betalingstermijn voor consumenten?

Er is geen wettelijke betalingstermijn voor particulieren. U mag als ondernemer de betalingstermijn voor consumenten zelf bepalen. Dat moet wel een redelijke termijn zijn. U zet het betaaltermijn in de overeenkomst of de algemene voorwaarden.

Wat is de betalingstermijn voor bedrijven?

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven staan in de Europese Richtlijn voor bestrijding van betalingsachterstand in het zakelijk verkeer:

 • Bedrijven moeten facturen binnen 60 dagen betalen, tenzij ze dat anders hebben afgesproken in een contract.
 • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag alleen als u kan laten zien dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.
 • Is er geen betalingstermijn overeengekomen dan is de betalingstermijn 30 dagen.
 • Grote ondernemingen mogen geen langere betalingstermijn dan 60 dagen gebruiken voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener.

Wat is de betalingstermijn voor de overheid?

Overheden moeten facturen binnen 30 dagen na ontvangst betalen. Dat mag alleen in zeldzame situaties worden verlengd tot 60 dagen. De Rijksoverheid gebruikt de volgende inkoop- en leveringsvoorwaarden:

 • de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI)
 • de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV)
 • de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT)

Bron: Ondernemersplein / KVK

Wij zullen u  adviseren voor een deurwaarder te kiezen wanneer er in een dossier inmiddels vonnis is gewezen en enkel het executietraject tot een oplossing leidt.

In alle andere gevallen kan een incassobureau als Cash2Collect u optimaal van dienst zijn. Wij hebben als incassobureau een jarenlange ervaring in  het incasseren van vorderingen en denken hierbij in “De Beste oplossing” voor betrokken partijen. Dit komt met name doordat wij als incassobureau zelf geen rechtskundige bevoegdheden hebben zoals een deurwaarder. Daarmee ligt ook het verdienmodel bij de deurwaarder duidelijk bij dit gerechtelijk incassotraject.

Voordelen bij Cash2Collect :

 1. Ons verdienmodel zit in het minnelijk incassotraject.
 2. Voor u beperkt tot nagenoeg geen kosten.
 3. De weg naar de rechtbank wordt zolang mogelijk uitgesteld.
 4. Minnelijk incassotraject op basis No Cure No Pay.

 

Jazeker, Bij Cash2Collect heeft iedere opdrachtgever één vast aanspreekpunt. Hierdoor hoeft u niet iedere keer uitleg te geven voor welke zaak u belt maar kunt u daadwerkelijk snel ter zake komen. Dit scheelt u als opdrachtgever veel tijd en irritatie. Daarnaast heeft uw contactpersoon ook contact met uw debiteur. Korte lijnen en een duidelijke communicatie. 

Jazeker, Bij Cash2Collect heeft U een tweetal manieren waarmee u op de hoogte blijft van iedere ontwikkeling in uw incassozaak.

Allereerst heeft u 24/7 Online de mogelijkheid de stand van zaken in uw dossier in te zien d.m.v. ons klantenportaal. Op deze manier blijft u op de hoogte waar en wanneer u dat het beste uitkomt.

Daarnaast zorgt de incassomedewerker ervoor dat bij iedere belangrijke ontwikkeling in uw incassodossier, u per mail een update ontvangt. Cash2Collect houdt u als opdrachtgever daarmee Pro-Actief op de hoogte!

Jazeker, Wij werken met een zogenaamde Garantierekening. Dit houdt in dat debiteur de vordering betaalt op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden. Daarmee is de geldstroom aan geïncasseerde gelden volledig gescheiden van de geldstromen binnen Cash2Collect B.V. Deze Derdengelden Rekening is gelijk aan die worden gebruikt door de Notaris en de  Advocaat. Nog meer zekerheid voor u als opdrachtgever! 

Wanneer een vordering niet wordt betaald, dan is de schuldenaar in nagenoeg elke situatie tevens wettelijke vertraging rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Als er vervolgens een (deel)betaling wordt gedaan, dan strekt deze in eerste instantie in mindering op “de kosten” en vervolgens in mindering op de wettelijke vertraging rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Dit is geregeld in artikel 6:44 BW en wordt de “imputatieregel” genoemd.

Nu denken veel debiteuren dat bij betaling van de originele hoofdsom rechtstreeks aan eiser, de rente  en incassokosten worden kwijtgescholden. Niets is echter minder waar, want bij wet staat duidelijk beschreven dat de incassokosten vallen onder de rekening zoals beschreven in  artikel 6:44 BW. Dit houdt in dat de ontvangen betaling strekt in mindering op het totaal gevorderde in de navolgende volgorde. 

Te weten:

 1. De kosten
 2. De wettelijke vertragingsrente
 3. De Hoofdsom 
 4. De lopende rente

Wanneer wij een dossier sluiten omdat debiteur vertrokken is onbekend waarheen, failliet is verklaard of geen verhaalbaarheid biedt, zullen wij het incassodossier in het minnelijk incassotraject kosteloos sluiten.  U betaald als opdrachtgever geen kosten.

Zakelijke vorderingen (B2B)
Hierbij verjaard een vordering of factuur 5 jaar na opeisbaarheid of betalingstermijn.

Consumenten vorderingen (B2C)
Hierbij verjaard een vordering of factuur bij levering van producten na 2 jaar. Men dient hierbij te denken aan bijvoorbeeld:
Levensmiddelen, Nutsvoorzieningen of Elektronica

Hierbij verjaard een vordering of factuur bij levering van een dienst na 5 jaar. Men dient hierbij te denken aan bijvoorbeeld:
Consumptief krediet, Vakanties / Reizen of Medische behandelingen (Dokter of Tandarts)

Let op: Wanneer een overeenkomst voor geldlening of krediet “voldoende is verbonden” met een consumenten aankoop als bijvoorbeeld het kopen van een scooter of boot, dan geldt ook hiervoor een verkort verjaringstermijn van 2 jaar. 

Na een wettelijke uitspraak (vonnis) van de (kanton)rechter, is het verjaringstermijn maximaal 20 jaar.

Wanneer u als opdrachtgever een incassodossier tussentijds intrekt, bent u ons intrekkingsprovisie verschuldigd. Deze is in veel gevallen gelijk aan de incassokosten.

Bij een eventueel debiteurenbezoek, geven wij onze Gerechtsdeurwaarder opdracht de debiteur persoonlijk te bezoeken aan woonadres of bij een onderneming aan het vestigingsadres. Ter plaatse betekend de deurwaarder een sommatie-exploot aan debiteur in persoon. Tevens wordt daarbij de verhaalbaarheid ter plaatse bepaald.   

Wanneer een vordering ter incasso bij Cash2Collect in behandeling is genomen, is het onverstandig onderling afspraken danwel een schikking met de debiteur te treffen. Bij het treffen van een schikking, dient men er altijd rekening mee te houden dat de incassokosten voor rekening komen van u als onze opdrachtgever.  Bij twijfel, neem dan eerst contact op met ons kantoor. 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op! 

4.3/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2022-2023 Cash2Collect B.V. | kvk: 65467043

Open chat
1
Hulp nodig?
Waar kan ik jou mee helpen?